Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder VTE maar meer majeure bloedingen in kankerpatiënten met risico op VTE

Apixaban to Prevent Venous Thromboembolism in Patients with Cancer

Literatuur - Carrier M, Abou-Nassar K, Mallick R et al. - NEJM 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Patiënten met actieve kanker hebben een hoger risico op een veneuze trombo-embolie (VTE), wat leidt tot aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit [1-3]. De gevalideerde Khorana-score kan helpen bij het selecteren van patiënten met een hoger risico op VTE die profijt kunnen hebben van profylaxe [4-7]. Een kleine studie heeft gesuggereerd dat het gebruik van de orale factor Xa-remmer apixaban veilig en effectief kan zijn in de preventie van VTE in patiënten met kanker [8]. Daarom beoogde deze trial de effectiviteit van tromboprofylaxe met apixaban te bevestigen in kankerpatiënten met risico op VTE.

De placebo-gecontroleerde, dubbelblinde AVERT trial (feb 2014-apr 2018) randomiseerde 563 patiënten ( ≥18 jaar) met nieuw gediagnosticeerd kanker of progressie van een bekende kanker na volledige of gedeeltelijke remissie, die middelhoog-tot-hoog risico hadden op VTE (Khorana-score ≥2), naar apixaban (dagelijks 2.5 mg) of placebo in een 1:1 ratio vóór toediening van de eerste chemotherapie, en volgde hen voor een mediane duur van 183 dagen. VTE werd gedefinieerd als elke symptomatische of incidenteel gedetecteerde proximale diep-veneuze trombose van de onderste of bovenste ledematen, elke niet-fatale symptomatische of incidentele longembolie en longembolie-gerelateerde sterfte.

De primaire effectiviteitsuitkomst was de eerste episode van majeure VTE binnen de eerste 180 dagen na randomisatie. De belangrijkste veiligheidsuitkomst was majeure bloeding.

Belangrijkste resultaten

Effectiviteitsuitkomsten

Veiligheidsuitkomsten

Minder VTE maar meer majeure bloedingen in kankerpatiënten met risico op VTE

Conclusie

Een gerandomiseerde trial liet een significant lager risico op VTE zien tijdens behandeling met apixaban in ambulante patiënten met kanker die chemotherapie begonnen en een middelhoog-tot-hoog risico op VTE hadden, in vergelijking met placebo, hoewel meer majeure bloedingen werden gezien.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op NEJM Bekijk onze video over behandeling van VTE bij kankerpatiënten

Deel deze pagina met collega's en vrienden: