Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Current Challenges in Lipid Management and Cardiovascular Risk Reduction

Video-impressies van presentaties gehouden tijdens een 2-daags symposium, onderdeel van een studiereis naar Boston, MA, VS.

Lipidenrisico aanpakken: een systeembrede methode

5' educatie - 3 feb. 2020 - Jorge Plutzky
Jorge Plutzky vertelt over een aanpak uitgevoerd in het Brigham en Women's Hospital waarbij, met hulp van een algoritme, medicatie wordt geselecteerd per patiënt om target LDL-c waarden te behalen.

Jorge Plutzky vertelt over een aanpak uitgevoerd in het Brigham en Women's Hospital waarbij, met hulp van een algoritme, medicatie wordt geselecteerd per patiënt om target LDL-c waarden te behalen.

Andere lipiden dan LDL-c: HDL-c en triglyceriden

5' educatie - 16 jan. 2020 - Prof. Peter Libby
Er was onduidelijkheid over de relatie tussen HDL-c en CV risico en tussen triglyceriden en CV risico. Prof. Libby geeft een update over wat we nu weten over deze lipiden en CV risico.

Er was onduidelijkheid in het verleden over de relatie tussen HDL-c en CV risico en tussen triglyceriden en CV risico. Prof. Libby geeft een update over wat we nu weten over deze lipiden en CV risico.

De veiligheid van PCSK9 remmers - hoe laag kunnen we gaan?

5' educatie - 15 jan. 2020 - Robert Giugliano
Aan de hand van recente klinische trials met LDL-c verlagende middelen legt Robert Giugliano uit dat hele lage LDL-c waarden veilig gebleken zijn.

Aan de hand van recente klinische trials met LDL-c verlagende middelen legt Robert Giugliano uit dat hele lage LDL-c waarden veilig gebleken zijn.

Aanpakken van CV risico: de rol van statines en ezetimibe

5' educatie - 17 dec. 2019 - Prof. Christopher Cannon
Prof. Cannon presenteert studies die laten zien dat lager LDL-c met statines en ezetimibe CV risico verlaagt, maar helaas laten registerstudies zien dat deze middelen vaak onterecht niet gebruikt worden.

Prof. Cannon presenteert studies die laten zien dat lager LDL-c met statines en ezetimibe CV risico verlaagt, maar helaas laten registerstudies zien dat deze middelen vaak onterecht niet gebruikt worden.

Bepalen van residueel lipidenrisico met geavanceerd testen

5' educatie - 13 dec. 2019 - Samia Mora, MD
Welke lipiden/lipoproteïnen, naast LDL-c, spelen een rol in het bepalen van CV risico en kunnen helpen bij het targeten van therapie in diegenen met residueel risico?

Welke lipiden/lipoproteïnen, naast LDL-c, spelen een belangrijke rol in het bepalen van CV risico en kunnen helpen bij het targeten van therapie in diegenen met residueel risico?

De last van residueel CV risico in het statine-tijdperk

5' educatie - 13 dec. 2019 - Erin Bohula
Erin Bohula legt uit welke determinanten van residueel CV risico we tegenwoordig kennen en presenteert studieresultaten over hoe we deze kunnen targeten.

Erin Bohula legt uit welke determinanten van residueel CV risico we tegenwoordig kennen en presenteert studieresultaten over hoe we deze kunnen targeten.

De groeiende wereldwijde uitdaging om CV risico te reduceren

5' educatie - 4 dec. 2019 - Thomas Gaziano
Thomas Gaziano presenteert data over wereldwijde trends in CV sterfte en CV risicofactoren. Hij vertelt kort over verschillende programma's voor CVD preventie, zowel in hoge inkomens- als lage inkomens-landen.

Thomas Gaziano presenteert data over wereldwijde trends in CV sterfte en prevalentie van CV risicofactoren. Hij vertelt kort over verschillende programma's voor CVD preventie, zowel in hoge inkomens- als lage inkomens-landen.