Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Familiaire Hypercholesterolemie

In samenwerking met Stichting LEEFH publiceren wij hier nieuws en educatie rondom Familiaire Hypercholesterolemie https://leefh.nl/

Homozygote FH door de ogen van patiënten

3' educatie - 10 aug. 2021 - Janneke Mulder

Verbeteren van opsporing van FH

3' educatie - 1 juli 2021 - Shirin Ibrahim

Statinetherapie tijdens zwangerschap?

5' educatie - 23 juni 2021 - Prof. dr. Maciej Banach

Groot voordeel met ANGPTL3 remmer voor HoFH patiënten met minimale tot geen LDLR activiteit

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. Frederick Raal

Small interfering RNA tegen PCSK9 verlaagt LDL-c in HeFH onafhankelijk van genotype

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. Frederick Raal

Familiaire hypercholesterolemie - het hoe en waarom van screening

10' educatie - 9 sep. 2020 - Prof. dr. Kees Hovingh

Value-based healthcare in FH zorg

3' educatie - 19 aug. 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Vroege opsporing van FH

3' educatie - 17 aug. 2020 - Dr. Bert Wiegman

Therapieontrouw bij FH patiënten

3' educatie - 30 juli 2020 - Dr. Annette Galema-Boers

Familiaire hypercholesterolemie en zwangerschap

10' educatie - 27 juli 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Familiaire hypercholesterolemie en Lp(a)

10' educatie - 27 juli 2020 - Nick Nurmohamed

Familiaire hypercholesterolemie en voeding

10' educatie - 20 juli 2020 - Annemiek Spliethof-de Ruiter

Cholesterolverlaging met ANGPTL3 remming

3' educatie - 16 juli 2020 - Rens Reeskamp - Nationale Lipidendag 2020

Familiaire hypercholesterolemie en LEEFH

10' educatie - 13 juli 2020 - Prof. dr. Erik Stroes

Familiaire hypercholesterolemie bij kinderen en adolescenten

10' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Bert Wiegman

Hulpmiddelen om FH op te sporen

10' educatie - 10 juni 2020 - Rens Reeskamp

Familiaire hypercholesterolemie: de rol van de huisarts

10' educatie - 27 mei 2020 - Prof. dr. Martina Cornel

Aanzienlijke verlaging van LDL-c met antilichaam tegen angiopoietin-like protein 3 in HoFH

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. Frederick Raal - ACC 2020

Nieuwe tool kan helpen bij opsporen FH patiënten

3' educatie - 17 nov. 2019 - Shari Pepplinkhuizen, Alkmaar - AHA 2019, Philadelphia

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - 23 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - 20 aug. 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

Nieuwe richtlijn (erfelijke) dyslipidemie voor de 2e en 3e lijn

10' educatie - 11 apr. 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, Erasmus MC, Rotterdam

Nieuwe cholesterolverlagende therapieën: een blik op de nabije toekomst

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

PCSK9 remming verlaagt de inflammatoire respons in FH

3' educatie - 24 nov. 2017 - WCN congres 2017 - Dr. Sophie Bernelot Moens
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Bent u geïnteresseerd in een Intensieve lipidennascholing in Zuid-Afrika?

3' educatie - 18 mei 2017 - Prof. dr. Frank Visseren - internist/vasculair geneeskundige, UMCU

LDL-verlaging: van risico-based naar benefit-based behandeling

10' educatie - 17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. Frank Visseren en prof. dr. Wouter Jukema
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

‘The lower the better’ voor LDL-c kan worden uitgebreid naar ‘the lower is better for longer’

10' educatie - 20 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Fabrice Martens en dr. Anho Liem
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remming krijgt belangrijke plek in klinisch arsenaal lipidenverlaging

3' educatie - 18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Frank Visseren, UMCU

FH Awarenessdag 2021: Kent u een familie met FH voor een fotoreportage?

Nieuws - 22 sep. 2021

Is er in uw praktijk een familie met FH die het leuk zou vinden om mee te doen met een fotoserie?

Wereldwijde registerstudie toont dat FH laat gediagnosticeerd wordt en slecht behandeld

Literatuur - 13 sep. 2021 - EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHCS) - The Lancet 2021

De EAS FHSC hebben een wereldwijd register opgezet van FH patiënten voor wereldwijde surveillance van FH. Bevindingen van de huidige studie over de volwassen populatie tonen dat FH laat gediagnosticeerd wordt en LDL-c streefwaarden vaak niet behaald worden.

Homozygote FH door de ogen van patiënten

3' educatie - 10 aug. 2021 - Janneke Mulder
Hoe ervaren homozygote FH patiënten hun ziekte in het dagelijks leven? Janneke Mulder vertelt over haar kwalitatieve studie van 20 HoFH patiënten.

Nationale Lipidendag 2021 Hoe ervaren homozygote FH (HoFH) patiënten hun ziekte in het dagelijks leven? Janneke Mulder vertelt over haar kwalitatieve studie van 20 HoFH patiënten.

Klinische inertie in patiënten met familiaire hypercholesterolemie

Literatuur - 9 aug. 2021 - Langer A et al. - J Am Heart Assoc. 2021

Het herinneringen van artsen aan aanbevolen LLT leidde tot een toename van het aantal patiënten met FH en/of CVD die LDL-c behandeldoelen bereikten. Klinische inertie komt echter voor bij patiënten met FH, ook bij degene met vastgestelde CVD.

Verbeteren van opsporing van FH

3' educatie - 1 juli 2021 - Shirin Ibrahim
Hoe kan opsporing van FH verbeterd worden? Shirin Ibrahim vertelt over haar onderzoek waarin gebruik wordt gemaakt van bestaande labgegevens.

Nationale Lipidendag 2021 Hoe kan opsporing van FH verbeterd worden? Shirin Ibrahim vertelt over haar onderzoek waarin gebruik wordt gemaakt van bestaande labgegevens.

Statinetherapie tijdens zwangerschap?

5' educatie - 23 juni 2021 - Prof. dr. Maciej Banach
Is het tijd om de aanbevelingen over lipidenverlagende therapie in zwangere vrouwen te herzien? Om deze vraag te kunnen beantwoorden geeft prof. Banach een overzicht van studies over dit onderwerp.

Is het tijd om de aanbevelingen over lipidenverlagende therapie in zwangere vrouwen te herzien? Om deze vraag te kunnen beantwoorden geeft prof. Banach een overzicht van studies over dit onderwerp.

Verhoogde atherogeniciteit van LDL en verminderde HDL-functie in kinderen met FH

Nieuws - 7 juni 2021

EAS 2021 Deze studie liet zien dat kinderen met familiaire hypercholesterolemie een verhoogde gevoeligheid van LDL-partikels hebben om aggregaten te vormen en een verlaagde cholesteroleffluxcapaciteit van HDL.

Real-world data over gebruik van PCSK9-remmer in FH patiënten

Nieuws - 3 juni 2021

EAS 2021 Een interim-analyse van de HEYMANS studie toonde dat de meerderheid van FH (zowel HeFH en HoFH) patiënten geschiedenis van CV events en comorbiditeiten hebben. Starten met evolocumab in deze patiënten resulteerde in verlaagde LDL-c niveaus, die aanhielden gedurende de studie.

Genetisch onderzoek naar autosomaal dominante hypercholesterolemie bij Noorse patiënten en familieleden

Literatuur - 20 apr. 2021 - Leren TP and Bogsrud MP. - Atherosclerosis. 2021

Heterozygote LDLR genmutaties kwamen het vaakst voor bij screening voor autosomale dominante hypercholesterolemie bij hypercholesterolemie patiënten en hun familieleden in Noorwegen.

Gepoolde analyse van drie trials met PCSK9 siRNA in patiënten met HeFH of ASCVD

Literatuur - 20 apr. 2021 - Wright RS et al. - J Am Coll Cardiol. 2021

Deze gepoolde analyse op patiëntniveau van drie fase 3 trials (ORION-9, -10 en -11) laat zien dat inclisiran LDL-c met gemiddeld 50.7% verlaagt in vergelijking met placebo in patiënten die maximaal verdragen statinetherapie krijgen.

Verhoogd MI risico in patiënten met HeFH met genvarianten in zowel LDLR als PCSK9

Literatuur - 19 mrt. 2021 - Doi T, et al. - J Am Heart Assoc. 2021

Patiënten met LDLR/PCSK9 genvarianten hadden hogere LDL-c waarden en vaker een niet-fataal MI in vergelijking met diegenen met een enkele LDLR variant. Dit werd vooral waargenomen bij mannen.

ANGPTL3 remmer goedgekeurd door FDA voor patiënten met HoFH

Nieuws - 15 feb. 2021

De FDA heeft de ANGPTL3 remmer evinacumab goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie om LDL-c te verlagen.

Familiaire Hypercholesterolemie