Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Familiaire Hypercholesterolemie

In samenwerking met Stichting LEEFH publiceren wij hier nieuws en educatie rondom Familiaire Hypercholesterolemie https://leefh.nl/

Familiaire hypercholesterolemie bij kinderen en adolescenten

10' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Bert Wiegman

Hulpmiddelen om FH op te sporen

10' educatie - 10 juni 2020 - Rens Reeskamp

Familiaire hypercholesterolemie: de rol van de huisarts

10' educatie - 27 mei 2020 - Prof. dr. Martina Cornel

Aanzienlijke verlaging van LDL-c met antilichaam tegen angiopoietin-like protein 3 in HoFH

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. Frederick Raal - ACC 2020

Nieuwe tool kan helpen bij opsporen FH patiënten

3' educatie - 17 nov. 2019 - Shari Pepplinkhuizen, Alkmaar - AHA 2019, Philadelphia

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - 23 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - 20 aug. 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

Nieuwe richtlijn (erfelijke) dyslipidemie voor de 2e en 3e lijn

10' educatie - 11 apr. 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, Erasmus MC, Rotterdam

Nieuwe cholesterolverlagende therapieën: een blik op de nabije toekomst

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

PCSK9 remming verlaagt de inflammatoire respons in FH

3' educatie - 24 nov. 2017 - WCN congres 2017 - Dr. Sophie Bernelot Moens
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Bent u geïnteresseerd in een Intensieve lipidennascholing in Zuid-Afrika?

3' educatie - 18 mei 2017 - Prof. dr. Frank Visseren - internist/vasculair geneeskundige, UMCU

LDL-verlaging: van risico-based naar benefit-based behandeling

10' educatie - 17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. Frank Visseren en prof. dr. Wouter Jukema
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

‘The lower the better’ voor LDL-c kan worden uitgebreid naar ‘the lower is better for longer’

10' educatie - 20 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Fabrice Martens en dr. Anho Liem
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remming krijgt belangrijke plek in klinisch arsenaal lipidenverlaging

3' educatie - 18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Frank Visseren, UMCU
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Lagere frequentie lipoproteïne aferese in FH patiënten die PCSK9-remmende behandeling kregen

3' educatie - 29 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Prof. Patrick M. Moriarty - Kansas City, KS, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9 remming: de eerste Nederlandse ervaringen

3' educatie - 19 mei 2016 - Nationale Lipidendag 2016 - Annette Galema-Boers en dr. Jeanine Roeters van Lennep
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Lipidenbehandeling bij kinderen

3' educatie - 19 mei 2016 - Nationale Lipidendag 2016 - Dr. Bert Wiegman
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Homozygote FH: wat is het en hoe vaak komt het voor?

3' educatie - 19 mei 2016 - Nederlandse Lipiden Academie - Lipid Lessons
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Familiaire hypercholesterolemie

3' educatie - 19 jan. 2016 - NLA Lipid Lessons - Dr. Jeanine Roeters van Lennep
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Introductie PCSK9-remmers stimuleert optimalisatie van CV risicomanagement

3' educatie - 6 nov. 2015 - Papendal, NVVC congres - Prof. dr. E.S.G. Stroes
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV risico in verschillende groepen screeningsprogramma

3' educatie - 10 nov. 2015 - AHA 2015, Orlando - Dr. Joost Besseling
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Effect statines op CAD en mortaliteit bij FH-patiënten

3' educatie - 10 nov. 2015 - Orlando, FL, USA - Dr. Joost Besseling
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Opsporen FH: stichting LEEFH heeft uw hulp nodig

3' educatie - 10 mrt. 2015 - Amersfoort - Dr. Janneke Wittekoek
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

ISA2015: internationaal congres voor het eerst in Amsterdam

3' educatie - 8 dec. 2014 - AHA, Chicago, 2014 - Peter Libby
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Posterpitch Barbara Sjouke (AMC)

3' educatie - 16 nov. 2014 - AHA 2014, Chicago - Barbara Sjouke
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Verdere reductie LDL-c? De beloften van PCSK9-inhibitie

3' educatie - 15 sep. 2014 - IVG, Zeist, 12 september 2014 - Kees Hovingh
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Resultaten PCSK9-studies in FH relevant voor grotere groep dan gedacht

3' educatie - 1 sep. 2014 - ESC - Barcelona, 2014 - Kees Hovingh
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Nieuwe PCSK9-remmer geeft prachtige reductie LDL

3' educatie - 31 aug. 2014 - ESC - Barcelona, 2014 - Marco Alings

Coronaire atherosclerotische plaques komen vaker voor bij patiënten met genetisch bevestigde FH

Literatuur - 8 juli 2020 - Pang J et al., - Atherosclerosis. 2020.

Onder patiënten met vermoedelijk fenotypisch FH hadden patiënten met genetisch bevestigde FH een hogere frequentie en ernst van coronaire atherosclerotische plaques, vergeleken met patiënten zonder FH-veroorzakende mutatie.

Gebruik van genetische tests verhoogt aantal diagnoses voor FH

Literatuur - 30 juni 2020 - Brown EE et al., - J Clin Lipidol. 2020.

Deze studie liet zien dat incorporatie van genetische tests resulteert in een groter aantal patiënten bij wie de diagnose FH gesteld wordt, vergeleken met classificatie uitsluitend op basis van klinische criteria.

Familiaire hypercholesterolemie bij kinderen en adolescenten

10' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Bert Wiegman
Kindercardioloog Bert Wiegman bespreekt de noodzaak van vroegtijdige opsporing en behandeling van kinderen met familiaire hypercholesterolemie

Kindercardioloog Bert Wiegman bespreekt de noodzaak van vroegtijdige opsporing en behandeling van kinderen met familiaire hypercholesterolemie

Fase 2-dosisbepalingsstudie met PCSK9i bij kinderen en adolescenten met HeFH

Literatuur - 22 juni 2020 - Daniels S et al., - J Clin Lipidol. 2020.

Deze fase 2-studie met alirocumab verlaagde LDL-c-niveaus en werd over het algemeen goed verdragen. Twee doseringsschema's werden geselecteerd voor verder onderzoek in een fase 3-studie.

Statinetherapie effectief en veilig bij kinderen en adolescenten met FH

Literatuur - 15 juni 2020 - Anagnostis P et al., - Endocrine 2020.

Statines verlaagden totale cholesterol, LDL-c, triglyceriden en apo-B niveaus en verhoogden HDL-c niveaus bij kinderen en adolescenten met FH, zoals blijkt uit deze systematische review en meta-analyse.

Hulpmiddelen om FH op te sporen

10' educatie - 10 juni 2020 - Rens Reeskamp
In deze presentatie bespreekt arts-onderzoeker Rens Reeskamp hoe de kans op het vinden van patiënten met FH verhoogd kan worden.

In deze presentatie bespreekt arts-onderzoeker Rens Reeskamp hoe de kans op het vinden van patiënten met FH verhoogd kan worden. Met kennisvraag.

Hogere FH prevalentie in IHD en ernstige hypercholesterolemie subpopulaties

Literatuur - 8 juni 2020 - Beheshti SO et al., - J Am Coll Cardiol 2020.

Vergeleken met wereldwijde FH prevalentie in de algemene populatie, is FH prevalentie hoger in subpopulaties van patiënten met IHD en ernstige hypercholesterolemie, zoals blijkt uit meta-analyses.

Familiaire hypercholesterolemie: de rol van de huisarts

10' educatie - 27 mei 2020 - Prof. dr. Martina Cornel
Martina Cornel bespreekt de rol van de huisarts in het herkennen, verwijzen en begeleiden van patiënten met familiaire hypercholesterolemie.

Martina Cornel bespreekt de rol van de huisarts in het herkennen, verwijzen en begeleiden van patiënten met familiaire hypercholesterolemie.

PCSK9-remmer verlaagt LDL-c in patiënten met HoFH

Nieuws - 2 apr. 2020

ACC 2020 De ODYSSEY HoFH trial liet zien dat alirocumab behandeling resulteerde in een verlaging van LDL-c bij HoFH-patiënten vergeleken met placebo. Alirocumab werd goed verdragen en behandeling was veilig.

Angiopoietin-like protein 3 remmer verlaagt LDL-c in homozygote FH

Nieuws - 1 apr. 2020

ACC 2020 Deze studie toonde aan dat de angiopoietin-like protein 3 remmer evinacumab LDL-c substantieel verlaagt in patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH), ongeacht LDL-receptorfunctie.

Aanzienlijke verlaging van LDL-c met antilichaam tegen angiopoietin-like protein 3 in HoFH

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. Frederick Raal - ACC 2020
Een antilichaam tegen angiopoietin-like protein 3 (ANGPTL3) resulteerde in verlaging van LDL-c in homozygote FH patiënten, onafhankelijk van LDL-receptorfunctie.

ACC 2020 Een antilichaam tegen angiopoietin-like protein 3 (ANGPTL3) resulteerde in verlaging van LDL-c in homozygote FH patiënten, onafhankelijk van LDL-receptorfunctie.

Monogene FH geassocieerd met hoger CVD risico vergeleken met polygene hypercholesterolemie

Literatuur - 24 feb. 2020 - Trinder M et al., - JAMA Cardiol. 2020.

Bij individuen met vergelijkbare LDL-c waarden hadden patiënten met monogene FH het hoogste CVD risico gevolgd door individuen met polygene hypercholesterolemie vergeleken met diegenen met niet-genetische hypercholesterolemie.

Familiaire Hypercholesterolemie