Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Familiaire Hypercholesterolemie

In samenwerking met Stichting LEEFH publiceren wij hier nieuws en educatie rondom Familiaire Hypercholesterolemie https://leefh.nl/

Aanzienlijke verlaging van LDL-c met antilichaam tegen angiopoietin-like protein 3 in HoFH

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. Frederick Raal - ACC 2020

Nieuwe tool kan helpen bij opsporen FH patiënten

3' educatie - 17 nov. 2019 - Shari Pepplinkhuizen, Alkmaar - AHA 2019, Philadelphia

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - 23 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - 20 aug. 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

Nieuwe richtlijn (erfelijke) dyslipidemie voor de 2e en 3e lijn

10' educatie - 11 apr. 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, Erasmus MC, Rotterdam

Nieuwe cholesterolverlagende therapieën: een blik op de nabije toekomst

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

PCSK9 remming verlaagt de inflammatoire respons in FH

3' educatie - 24 nov. 2017 - WCN congres 2017 - Dr. Sophie Bernelot Moens
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Bent u geïnteresseerd in een Intensieve lipidennascholing in Zuid-Afrika?

3' educatie - 18 mei 2017 - Prof. dr. Frank Visseren - internist/vasculair geneeskundige, UMCU

LDL-verlaging: van risico-based naar benefit-based behandeling

10' educatie - 17 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Prof. dr. Frank Visseren en prof. dr. Wouter Jukema
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

‘The lower the better’ voor LDL-c kan worden uitgebreid naar ‘the lower is better for longer’

10' educatie - 20 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Fabrice Martens en dr. Anho Liem
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9-remming krijgt belangrijke plek in klinisch arsenaal lipidenverlaging

3' educatie - 18 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof. dr. Frank Visseren, UMCU
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Lagere frequentie lipoproteïne aferese in FH patiënten die PCSK9-remmende behandeling kregen

3' educatie - 29 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Prof. Patrick M. Moriarty - Kansas City, KS, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

PCSK9 remming: de eerste Nederlandse ervaringen

3' educatie - 19 mei 2016 - Nationale Lipidendag 2016 - Annette Galema-Boers en dr. Jeanine Roeters van Lennep
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Lipidenbehandeling bij kinderen

3' educatie - 19 mei 2016 - Nationale Lipidendag 2016 - Dr. Bert Wiegman
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Homozygote FH: wat is het en hoe vaak komt het voor?

3' educatie - 19 mei 2016 - Nederlandse Lipiden Academie - Lipid Lessons
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Familiaire hypercholesterolemie

3' educatie - 19 jan. 2016 - NLA Lipid Lessons - Dr. Jeanine Roeters van Lennep
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Introductie PCSK9-remmers stimuleert optimalisatie van CV risicomanagement

3' educatie - 6 nov. 2015 - Papendal, NVVC congres - Prof. dr. E.S.G. Stroes
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CV risico in verschillende groepen screeningsprogramma

3' educatie - 10 nov. 2015 - AHA 2015, Orlando - Dr. Joost Besseling
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Effect statines op CAD en mortaliteit bij FH-patiënten

3' educatie - 10 nov. 2015 - Orlando, FL, USA - Dr. Joost Besseling
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Opsporen FH: stichting LEEFH heeft uw hulp nodig

3' educatie - 10 mrt. 2015 - Amersfoort - Dr. Janneke Wittekoek
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

ISA2015: internationaal congres voor het eerst in Amsterdam

3' educatie - 8 dec. 2014 - AHA, Chicago, 2014 - Peter Libby
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Posterpitch Barbara Sjouke (AMC)

3' educatie - 16 nov. 2014 - AHA 2014, Chicago - Barbara Sjouke
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Verdere reductie LDL-c? De beloften van PCSK9-inhibitie

3' educatie - 15 sep. 2014 - IVG, Zeist, 12 september 2014 - Kees Hovingh
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Resultaten PCSK9-studies in FH relevant voor grotere groep dan gedacht

3' educatie - 1 sep. 2014 - ESC - Barcelona, 2014 - Kees Hovingh
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Nieuwe PCSK9-remmer geeft prachtige reductie LDL

3' educatie - 31 aug. 2014 - ESC - Barcelona, 2014 - Marco Alings
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Database FH-patiënten in Nederland

3' educatie - 17 mrt. 2014 - CVC 2014 - Prof Erik Stroes en Fleur van der Valk
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Nieuwe behandelopties HoFH

10' educatie - 30 sep. 2013
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Familiaire Hypercholesterolemie

3' educatie - 19 dec. 2012

PCSK9-remmer verlaagt LDL-c in patiënten met HoFH

Nieuws - 2 apr. 2020

ACC 2020 De ODYSSEY HoFH trial liet zien dat alirocumab behandeling resulteerde in een verlaging van LDL-c bij HoFH-patiënten vergeleken met placebo. Alirocumab werd goed verdragen en behandeling was veilig.

Angiopoietin-like protein 3 remmer verlaagt LDL-c in homozygote FH

Nieuws - 1 apr. 2020

ACC 2020 Deze studie toonde aan dat de angiopoietin-like protein 3 remmer evinacumab LDL-c substantieel verlaagt in patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH), ongeacht LDL-receptorfunctie.

Aanzienlijke verlaging van LDL-c met antilichaam tegen angiopoietin-like protein 3 in HoFH

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. Frederick Raal - ACC 2020
Een antilichaam tegen angiopoietin-like protein 3 (ANGPTL3) resulteerde in verlaging van LDL-c in homozygote FH patiënten, onafhankelijk van LDL-receptorfunctie.

ACC 2020 Een antilichaam tegen angiopoietin-like protein 3 (ANGPTL3) resulteerde in verlaging van LDL-c in homozygote FH patiënten, onafhankelijk van LDL-receptorfunctie.

Monogene FH geassocieerd met hoger CVD risico vergeleken met polygene hypercholesterolemie

Literatuur - 24 feb. 2020 - Trinder M et al., - JAMA Cardiol. 2020.

Bij individuen met vergelijkbare LDL-c waarden hadden patiënten met monogene FH het hoogste CVD risico gevolgd door individuen met polygene hypercholesterolemie vergeleken met diegenen met niet-genetische hypercholesterolemie.

Aanhoudende effectiviteit en veiligheid van PCSK9-antilichaam in HoFH en ernstig HeFH

Literatuur - 12 feb. 2020 - Santos RD et al., - J Am Coll Cardiol. 2020

De open-label TAUSSIG studie evalueerde behandeling met evolocumab gedurende 4.1 jaar en vond een vergelijkbaar veiligheidsprofiel en goede LDL-reductie in HoFH en HeFH patiënten.

Nieuwe screening tool gebruikt machine learning om mensen met waarschijnlijk FH te identificeren

Literatuur - 10 dec. 2019 - Myers KD et al., - Lancet Digit Health. 2019

FIND FH is een machine learning model dat individuen met waarschijnlijk FH opspoorde die niet eerder een diagnose kregen, in twee verschillende typen grote medische databases.

Nieuwe tool kan helpen bij opsporen FH patiënten

3' educatie - 17 nov. 2019 - Shari Pepplinkhuizen, Alkmaar - AHA 2019, Philadelphia
De tool, gekoppeld aan het EPD, berekent onbehandelde LDL-c waarden door te corrigeren voor statinegebruik (soort en dosering), om zo de Dutch Lipid Score te bepalen.

AHA 2019 De tool, gekoppeld aan het EPD, berekent onbehandelde LDL-c waarden door te corrigeren voor statinegebruik (soort en dosering), om zo de Dutch Lipid Score te bepalen.

Langetermijnveiligheid en LDL-verlaging met PCSK9-remmer in patiënten met hypercholesterolemie

Literatuur - 29 okt. 2019 - Koren MJ et al. - J AM COLL CARDIOL 2019

Laatste resultaten van de open-label OSLER-1 studie tonen een reductie van LDL-C waarden op lange termijn en consistente veiligheid en verdraagbaarheid gedurende 5 jaar.

Starten met statines in kinderen met FH vermindert subklinische en klinische atherosclerotische ziekte

Literatuur - 23 okt. 2019 - Luirink IK et al., - N Engl J Med 2019

Lange termijn follow-up van personen met FH die in de kinderjaren gestart zijn met statines laat zien dat progressie van cIMT vertraagd werd tot de snelheid in onaangedane broers en zussen en CV eventrisico was verlaagd.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - 23 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach
Cilie van 't Klooster vraagt prof. Mach om de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn samen te vatten.

CSI Parijs Cilie van 't Klooster vraagt prof. Mach om de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn samen te vatten.

FH patiënten onvoldoende behandeld, leert wereldwijd FH register

Nieuws - 9 sep. 2019

De eerste data in het FH Studies Collaboration register tonen dat onder 42000 volwassenen met heterozygote FH, ongeveer de helft een statine krijgt en de meerderheid niet op LDL-c streefwaarde zit.

ANGPTL3 antilichaam halveert LDL-c niveaus in HoFH in fase 3 trial

Nieuws - 15 aug. 2019

ELIPSE HoFH trial behaalt primair eindpunt, met 49% verlaging van LDL-c vanaf baseline met evinacumab in HoFH patiënten behandeld met andere lipidenverlagende therapie, waaronder PCSK9-remming.

Familiaire Hypercholesterolemie