Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Familiaire Hypercholesterolemie

In samenwerking met Stichting LEEFH publiceren wij hier nieuws en educatie rondom Familiaire Hypercholesterolemie https://leefh.nl/

Nieuwe opsporingsmethoden voor FH

5' educatie - 3 aug. 2022 - Nederlandse Lipiden Academie - Shirin Ibrahim

Homozygote FH: Lessen van een wereldwijd consortium

3' educatie - 12 juli 2022 - Tycho Tromp

Genetisch testen voor FH met gebruik van high-throughput microarray

3' educatie - 28 juni 2022 - Shirin Ibrahim

Resultaten van analyse van pediatrische FH-patiënten in groot wereldwijd register

3' educatie - 16 juni 2022 - Kanika Dharmayat

Grote wereldwijde ongelijkheid in behandeling en uitkomsten van HoFH

5' educatie - 17 feb. 2022 - Tycho Tromp

Homozygote FH door de ogen van patiënten

3' educatie - 10 aug. 2021 - Janneke Mulder

Verbeteren van opsporing van FH

3' educatie - 1 juli 2021 - Shirin Ibrahim

Statinetherapie tijdens zwangerschap?

5' educatie - 23 juni 2021 - Prof. dr. Maciej Banach

Groot voordeel met ANGPTL3 remmer voor HoFH patiënten met minimale tot geen LDLR activiteit

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. Frederick Raal

Small interfering RNA tegen PCSK9 verlaagt LDL-c in HeFH onafhankelijk van genotype

3' educatie - 7 okt. 2020 - Prof. Frederick Raal

Familiaire hypercholesterolemie - het hoe en waarom van screening

10' educatie - 9 sep. 2020 - Prof. dr. Kees Hovingh

Value-based healthcare in FH zorg

3' educatie - 19 aug. 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Vroege opsporing van FH

3' educatie - 17 aug. 2020 - Dr. Bert Wiegman

Therapieontrouw bij FH patiënten

3' educatie - 30 juli 2020 - Dr. Annette Galema-Boers

Familiaire hypercholesterolemie en zwangerschap

10' educatie - 27 juli 2020 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep

Familiaire hypercholesterolemie en Lp(a)

10' educatie - 27 juli 2020 - Nick Nurmohamed

Familiaire hypercholesterolemie en voeding

10' educatie - 20 juli 2020 - Annemiek Spliethof-de Ruiter

Cholesterolverlaging met ANGPTL3 remming

3' educatie - 16 juli 2020 - Rens Reeskamp - Nationale Lipidendag 2020

Familiaire hypercholesterolemie en LEEFH

10' educatie - 13 juli 2020 - Prof. dr. Erik Stroes

Familiaire hypercholesterolemie bij kinderen en adolescenten

10' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Bert Wiegman

Hulpmiddelen om FH op te sporen

10' educatie - 10 juni 2020 - Rens Reeskamp

Familiaire hypercholesterolemie: de rol van de huisarts

10' educatie - 27 mei 2020 - Prof. dr. Martina Cornel

Aanzienlijke verlaging van LDL-c met antilichaam tegen angiopoietin-like protein 3 in HoFH

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. Frederick Raal - ACC 2020

Nieuwe tool kan helpen bij opsporen FH patiënten

3' educatie - 17 nov. 2019 - Shari Pepplinkhuizen, Alkmaar - AHA 2019, Philadelphia

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 2019 ESC/EAS Dyslipidemierichtlijn?

5' educatie - 23 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. François Mach

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray

FOCUS: Plaatsbepaling PCSK9-remmers binnen lipidenmanagment nu en in de toekomst

15' educatie - 20 aug. 2018 - Prof.dr. Frank Visseren, prof.dr. Erik Stroes, prof.dr. Wouter Jukema

Opsporing en behandeling van FH

3' educatie - 7 sep. 2018 - Dr. Roeland Huijgen, Amsterdam

Nieuwe richtlijn (erfelijke) dyslipidemie voor de 2e en 3e lijn

10' educatie - 11 apr. 2018 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep, Erasmus MC, Rotterdam

Nieuwe cholesterolverlagende therapieën: een blik op de nabije toekomst

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Kees Hovingh

Niet-coderende variant in LPA-gen geassocieerd met onverklaarde FH

Nieuws - 1 juni 2023

EAS-congres 2023 Een Genome Wide Association Study in het 100.000 Genomes Project toonde aan dat een zeldzame niet-coderende variant in het LPA-gen geassocieerd is met mutatie-negatieve FH.

PCSK9-remmer vermindert coronaire plaquelast bij asymptomatische patiënten met FH

Literatuur - 1 mei 2023 - Pérez de Isla L, et al. - Circulation. 2023

In de single-arm ARCHITECT-studie toonden de auteurs aan dat het gebruik van alirocumab in aanvulling op statinetherapie coronaire plaquelast vermindert en plaquestabilisatie promoot bij asymptomatische patiënten met FH.

E-learning Lipideninnovatie in de praktijk

Geaccrediteerde e-learning

Online-CME - 28 feb. 2023

In deze e-learning bestaande uit 4 delen bespreken experts de nieuwste ontwikkelingen om LDL-c te verlagen. Registratie (gratis) is vereist om in te schrijven voor deze cursus.

Casus 2 - Een patiënt met familiaire hypercholesterolemie: Hoe om te gaan met screening en behandeling?

Lecture - 8 dec. 2022 - Dr. Jeanine Roeters van Lennep
Dr. Roeters van Lennep presenteert een casus van een 34-jarige vrouw met FH. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: welke adviezen geef je als er sprake is van een zwangerschapswens en is het zinvol om jonge kinderen ook te testen op FH?

Lipideninnovatie in de praktijk Dr. Roeters van Lennep presenteert een casus van een 34-jarige vrouw met FH. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: welke adviezen geef je als er sprake is van een zwangerschapswens en is het zinvol om jonge kinderen ook te testen op FH?

Hogere Lp(a)-waarden bij kinderen met klinische presentatie van FH maar zonder genetische mutatie

Literatuur - 6 dec. 2022 - De Boer LM, et al. - Eur Heart J. 2022

Een Nederlandse crosssectionele studie liet zien dat de Lp(a)-waarde hoger en vaker verhoogd was bij kinderen met waarschijnlijke FH in vergelijking met kinderen met een klinische presentatie van FH bij wie geen FH-veroorzakende mutatie werd vastgesteld, vergeleken met kinderen met een mutatie en hun niet-aangedane broers en zussen.

Casus 2 - Een patiënt met familiaire hypercholesterolemie: Hoe om te gaan met screening en behandeling?

Lecture - 17 okt. 2022 - Shirin Ibrahim
Hoe kan screening en behandeling van patiënten met familiaire hypercholesterolemie verbeterd worden? Shirin Ibrahim praat ons bij over dit onderwerp.

Lipideninnovatie in de praktijk Hoe kan screening en behandeling van patiënten met familiaire hypercholesterolemie verbeterd worden? Shirin Ibrahim praat ons bij over dit onderwerp.

Aortaklepfenotype bij HoFH verschoven naar gecalcificeerde aortastenose sinds statines

Literatuur - 26 sep. 2022 - Bélanger AM, et al. - Eur Heart J. 2022

Ernstige gecalcificeerde aortastenose (AS) is een belangrijke langetermijncomplicatie van homogyzote (Ho)FH. Het is echter onduidelijk of de introductie van statines invloed heeft gehad op het fenotype van AS bij patiënten met HoFH. Deze systematische review biedt meer inzicht.

Nieuwe opsporingsmethoden voor FH

Lipidenlessen

5' educatie - 3 aug. 2022 - Nederlandse Lipiden Academie - Shirin Ibrahim
Hoe kan het deel van FH-patiënten dat nog niet geïdentificeerd is opgespoord worden? Shirin Ibrahim vertelt over nieuwe initiatieven voor opsporing van FH-patiënten.

NLA Lipidenlessen Hoe kan het deel van FH-patiënten dat nog niet geïdentificeerd is opgespoord worden? Shirin Ibrahim vertelt over nieuwe initiatieven voor opsporing van FH-patiënten.

Grotere LDL-c reductie door PCSK9-remmer bij FH-patiënten in tijdgemiddelde analyse

Literatuur - 18 juli 2022 - Schludi B, et al. - J Clin Lipidol. 2022

Een gepoolde analyse liet een grotere LDL-c reductie door evolocumab in FH-patiënten zien door het berekenen van de gemiddelde LDL-c-concentratie over een langere periode.

Homozygote FH: Lessen van een wereldwijd consortium

3' educatie - 12 juli 2022 - Tycho Tromp
Tycho Tromp vat kort de bevindingen samen van een studie over een wereldwijd cohort van homozygote FH patiënten. Hij vertelt ook wat we nog kunnen verwachten aan resultaten.

Nationale Lipidendag 2022 Tycho Tromp vat kort de bevindingen samen van een studie over een wereldwijd cohort van homozygote FH patiënten. Hij vertelt ook wat we nog kunnen verwachten aan resultaten.

Genetisch testen voor FH met gebruik van high-throughput microarray

3' educatie - 28 juni 2022 - Shirin Ibrahim
Gebruik van DNA-diagnostiek bij familiaire hypercholesterolemie (FH) is nog beperkt. Een high-throughput microarray voor genotypering kan hierin mogelijk verandering brengen.

Nationale Lipidendag 2022 Gebruik van DNA-diagnostiek bij familiaire hypercholesterolemie (FH) is nog beperkt. Een high-throughput microarray voor genotypering kan hierin mogelijk verandering brengen.

Resultaten van analyse van pediatrische FH-patiënten in groot wereldwijd register

3' educatie - 16 juni 2022 - Kanika Dharmayat
Kanika Dharmayat bespreekt hoe FH-patiënten vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd op basis van de bevindingen van een analyse van het wereldwijde EAS FHSC-register van kinderen en adolescenten met FH.

EAS 2022 Kanika Dharmayat bespreekt hoe FH-patiënten vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd op basis van de bevindingen van een analyse van het wereldwijde EAS FHSC-register van kinderen en adolescenten met FH.

Familiaire Hypercholesterolemie