Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

FOCUS serie

Het doel van de serie is om een actueel cardiovasculair thema in een multidisciplinair panel te bespreken en zo de betekenis van medisch-relevante discussiepunten te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

FOCUS | Real-world data NOAC’s bij VTE

FOCUS serie

15' educatie - Aug. 14, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman
Er zijn weinig data gepubliceerd over effectiviteit en veiligheid van NOACs voor behandeling van VTE in de dagelijkse praktijk. Na presentatie van beschikbare data, discussiëren Menno Huisman, Marc Brouwer en Martin Hemels over wat we hiervan kunnen leren.

FOCUS Er zijn weinig data gepubliceerd over effectiviteit en veiligheid van NOACs voor behandeling van VTE in de dagelijkse praktijk. Na presentatie van beschikbare data, discussiëren Menno Huisman, Marc Brouwer en Martin Hemels over wat we hiervan kunnen leren.

FOCUS: Real-world data NOAC's bij atriumfibrilleren

FOCUS serie

15' educatie - June 19, 2018 - Dr. Martin Hemels, dr. Marc Brouwer en prof.dr. Menno Huisman
Na een korte presentatie over de beschikbare resultaten van gebruik van NOAC's in de dagelijkse praktijk, gaan twee cardiologen en een internist in op de verschillen met resultaten van fase III studies, en hoe hiermee om te gaan.

FOCUS Na een korte presentatie over de beschikbare resultaten van gebruik van NOAC's in de dagelijkse praktijk, gaan twee cardiologen en een internist in op de verschillen met resultaten van fase III studies, en hoe hiermee om te gaan.

FOCUS: GLP-1RA in management van diabetes en CV risico

FOCUS serie

15' educatie - Mar. 6, 2018 - Prof. dr. Cees Tack, dr. Adriaan Kooy, dr. Jan Hein Cornel
Twee internisten en een cardioloog bespreken wat resultaten van recente uitkomstenstudies met GLP1 receptoragonisten betekenen voor CV risicomanagement bij T2DM-patiënten in de praktijk.

FOCUS Twee internisten en een cardioloog bespreken wat resultaten van recente uitkomstenstudies met GLP1 receptoragonisten betekenen voor CV risicomanagement bij T2DM-patiënten in de praktijk.

FOCUS: ESC richtlijn HF - implementatie in de praktijk

FOCUS serie

15' educatie - Oct. 4, 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Mireille Emans, Dian Pruijsers-Lamers
Twee cardiologen en een verpleegkundig specialist bespreken in hoeverre de ESC richtlijn HF ruim een jaar na het uitkomen ervan in de praktijk is geïmplementeerd.

FOCUS Twee cardiologen en een verpleegkundig specialist bespreken in hoeverre de ESC richtlijn HF ruim een jaar na het uitkomen ervan in de praktijk is geïmplementeerd.

FOCUS: Plaatsbepaling van real world data bij antistollingbehandeling

FOCUS serie

15' educatie - Sep. 4, 2017 - Nieuwegein - Prof. dr. Jan Tijssen, dr. Michiel Coppens, dr. Ron Pisters
Een internist, cardioloog en een klinisch epidemioloog bespreken de verschillen tussen en de waarde van data verkregen met gerandomiseerde of observationele studies en wat je op basis van de verschillende typen data wel of niet mag concluderen.

FOCUS Een internist, cardioloog en een klinisch epidemioloog bespreken de verschillen tussen en de waarde van data verkregen met gerandomiseerde of observationele studies en wat je op basis van de verschillende typen data wel of niet mag concluderen.

FOCUS: IJzertherapie bij hartfalen - implementatie in de praktijk

FOCUS serie

15' educatie - Sep. 12, 2017 - Dr. Hans Kragten, dr. Peter van der Meer, Olga Kruit
Twee cardiologen en een verpleegkundig specialist bespreken de behandeling van ijzerdeficiëntie met intraveneus ijzer en hoe deze in de praktijk geïmplementeerd wordt.

FOCUS Twee cardiologen en een verpleegkundig specialist bespreken de behandeling van ijzerdeficiëntie met intraveneus ijzer en hoe deze in de praktijk geïmplementeerd wordt.