Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC 2021

Verslag, presentaties, en videoimpressies van het 2021 digitale congres van de European Society of Cardiology (ESC).

Chirurgie vs. stenten bij asymptomatische ernstige carotisstenose

5' educatie - 28 okt. 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt

Strategieën om zoutgebruik wereldwijd aan te pakken

3' educatie - 21 sep. 2021 - Prof. Barbara Casadei

NOAC als mogelijke behandeloptie in patiënten met AF na succesvolle TAVI

3' educatie - 6 sep. 2021 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

CV-events verminderd door niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en CNS

5' educatie - 31 aug. 2021 - Prof. Bertram Pitt

Wisselen naar een zoutvervanger vermindert risico op beroerte, CV-events en sterfte

5' educatie - 31 aug. 2021 - Prof. dr. Bruce Neal

Nieuwe Europese richtlijn voor CVD preventie

3' educatie - 30 aug. 2021 - Prof. dr. Frank Visseren

Bewijs dat vervangen van keukenzout door kaliumzout CV risico verlaagt

3' educatie - 30 aug. 2021 - Prof. dr. Bert-Jan van den Born

Het veld van geneeskunde en wetenschap verplaatsen is een collectieve oefening

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. Stephan Achenbach, president ESC

SGLT2-remmer vermindert klinisch relevante CV events in patiënten met HFpEF

3' educatie - 29 aug. 2021 - Prof. dr. Stefan Anker

CV uitkomsten met niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en nierschade

3' educatie - 28 aug. 2021 - Dr. Kevin Damman

Nier- en HF-uitkomsten met SGLT2-remmer in het gehele EF-spectrum in HF

3' educatie - 28 aug. 2021 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Baanbrekende HF-trial met bewijsvoering voor SGLT2-remmer bij EF>40%

3' educatie - 28 aug. 2021 - Prof. Frank Ruschitzka

Wat is nieuw in de 2021 ESC HF richtlijn wat betreft patiënten met EF>40%?

3' educatie - 27 aug. 2021 - Prof. dr. Carolyn Lam

Boeiende resultaten van een gepoolde analyse van twee grote HF trials met SGLT2-remmer

3' educatie - 27 aug. 2021 - Milton Packer

Effecten van SGLT2-remmers in vogelvlucht

3' educatie - 27 aug. 2021 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Chirurgie vs. stenten bij asymptomatische ernstige carotisstenose

5' educatie - 28 okt. 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt
Welke procedure is beter wanneer incidenteel carotisstenose wordt ontdekt; carotischirurgie of stenten? Prof. Verheugt bespreekt de bevindingen van de ACST-2 trial.

ESC 2021 Welke procedure is beter wanneer incidenteel carotisstenose wordt ontdekt; carotischirurgie of stenten? Prof. Verheugt bespreekt de bevindingen van de ACST-2 trial.

Strategieën om zoutgebruik wereldwijd aan te pakken

3' educatie - 21 sep. 2021 - Prof. Barbara Casadei
Prof. Casadei geeft haar mening over wat we moeten doen met de resultaten van de Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS) waaruit bleek dat wisselen naar natriumbeperkt zout het risico op beroerte, CV events en sterfte vermindert.

ESC 2021 Prof. Casadei geeft haar mening over wat we moeten doen met de resultaten van de Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS) waaruit bleek dat wisselen naar natriumbeperkt zout het risico op beroerte, CV events en sterfte vermindert.

ESC debat | Hebben patiënten baat bij omega-3 vetzuren?

Nieuws - 8 sep. 2021
Twee recente trials met visolie, de REDUCE-IT trial en de STRENGTH trial, hebben tegenstrijdige resultaten laten zien. Hoe moeten we deze bevindingen interpreteren?

ESC 2021 Twee recente trials met visolie, de REDUCE-IT trial en de STRENGTH trial, hebben tegenstrijdige resultaten laten zien. Hoe moeten we deze bevindingen interpreteren?

Starten met kwart-dosis viervoudige combinatiepil geeft effectieve bloeddrukverlaging

Nieuws - 7 sep. 2021

ESC 2021 De QUARTET studie toonde aan dat starten met een kwart-dosis viervoudige combinatiepil leidde tot een grotere bloeddrukverlaging bij patiënten met hypertensie in vergelijking met het starten met standaarddosis monotherapie.

PCSK9 siRNA verlaagt LDL-c in patiënten met en zonder polyvasculaire ziekte

Nieuws - 6 sep. 2021

ESC 2021 Deze gepoolde, post-hoc analyse van ORION-9, -10 en -11 liet zien dat inclisiran LDL-c significant verlaagde in vergelijking met placebo in patiënten met en zonder polyvasculaire ziekte.

NOAC als mogelijke behandeloptie in patiënten met AF na succesvolle TAVI

3' educatie - 6 sep. 2021 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem
In de ENVISAGE-TAVI AF trial werd het effect van edoxaban op net adverse clinical events (NACE) vergeleken met VKAs in oudere patiënten met AF die TAVI hadden ondergaan.

ESC 2021 In de ENVISAGE-TAVI AF trial werd het effect van edoxaban op net adverse clinical events (NACE) vergeleken met VKAs in oudere patiënten met AF die TAVI hadden ondergaan.

Gebruik van lipidenverlagende therapie in patiënten met hoog en zeer hoog CV risico in Europa

Nieuws - 31 aug. 2021

ESC 2021 De SANTORINI studie onderzoekt in hoeverre de 2019 ESC/EAS richtlijnen voor de behandeling van dyslipidemie in Europa worden geïmplementeerd.

CV-events verminderd door niet-steroïde MRA in patiënten met diabetes en CNS

5' educatie - 31 aug. 2021 - Prof. Bertram Pitt
Prof. Pitt deelt de resultaten van de FIGARO-DKD studie. Bovenop geoptimaliseerde RAS-blokkade, verminderde de niet-steroïde MRA finerenone significant het risico van de samenstelling uitkomst van tijd tot CV-sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of HF-ziekenhuisopname.

ESC 2021 Prof. Pitt deelt de resultaten van de FIGARO-DKD studie. Bovenop geoptimaliseerde RAS-blokkade, verminderde de niet-steroïde MRA finerenone significant het risico van de samenstelling uitkomst van tijd tot CV-sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of HF-ziekenhuisopname.

Elk decennium eerder starten met LDL-c verlaging is geassocieerd met stapsgewijze toename in levenslang CV risicoreductie

Nieuws - 31 aug. 2021

De Nature-PCSK9 trial, een natuurlijk gerandomiseerde target trial, toonde een stapsgewijze toename in de proportionele levenslange risicoreductie van CV events met ieder eerder decennium dat LDL-c verlaging gestart was door remming van PCSK9 met 1-jaarlijkse dosis van siRNA.

Wisselen naar een zoutvervanger vermindert risico op beroerte, CV-events en sterfte

5' educatie - 31 aug. 2021 - Prof. dr. Bruce Neal
Prof. Bruce Neal bespreekt de resultaten van de SSaSS-studie die liet zien dat vervanging van keukenzout door een zoutvervanger beroerte, CV-events en sterfte verminderde, zonder het risico op hyperkaliëmie te verhogen.

ESC 2021 Prof. Bruce Neal bespreekt de resultaten van de SSaSS-studie die liet zien dat vervanging van keukenzout door een zoutvervanger beroerte, CV-events en sterfte verminderde, zonder het risico op hyperkaliëmie te verhogen.

Stapsgewijze aanpak voor preventiedoelen in 2021 richtlijn over CVD preventie

Nieuws - 31 aug. 2021

ESC 2021 De 2021 richtlijn over CVD preventie in de klinische praktijk bevat aanbevelingen op het individuele en populatie niveau. Nieuw op het individuele niveau is een stapsgewijze aanpak om preventieve behandelingen te intensiveren.

Criteria voor non-inferioriteit niet behaald voor één-maand DAPT na stenting bij ACS

Nieuws - 30 aug. 2021

ESC 2021 Na de plaatsing van een stent in ACS patiënten toonde één-maand DAPT gevolgd door clopidogrel monotherapie geen non-inferioriteit in vergelijking met 12-maanden DAPT voor de netto uitkomst van CV events en bloedingen.

ESC 2021