Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Industrievoorbeeld

Deze pagina is in onderhoud.

Diagnostiek van HFpEF

3' educatie - 7 apr. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

Medicatie bij HFpEF

3' educatie - 1 apr. 2021 - Dr. Loek van Heerebeek

IJzerdeficiëntie bij hartfalen - doe mee aan de poll

3' educatie - 29 mrt. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer

Casuïstiek: ARNI in gedecompenseerd hartfalen

15' educatie - 19 mrt. 2021 - Dr. Roland van Kimmenade en prof. dr. Rudolf de Boer

Toename in ANP verklaart mogelijk gunstige effecten van ARNI in HFrEF

10' educatie - 17 feb. 2021 - Sean Murphy

Nieuwe criteria voor het stellen van de diagnose HFpEF

10' educatie - 12 feb. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Casuïstiek: Effect van ARNI op reverse cardiale hermodellering bij hartfalen

15' educatie - 21 jan. 2021 - Dr. Stefan Koudstaal en prof. dr. Rudolf de Boer

Intraveneus ijzer bij patiënten met ijzerdeficiëntie, gestabiliseerd na acuut HF

3' educatie - 6 jan. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer

10 Praktische tips over diagnostiek en behandeling HFpEF

10' educatie - 24 nov. 2020 - Dr. Louis Handoko

IJzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort na acuut HF om HF opnames te verminderen

5' educatie - 23 nov. 2020 - Prof. Piotr Ponikowski

De zes pilaren van therapie in HFrEF

3' educatie - 15 nov. 2020 - Prof. dr. Marc Pfeffer

Voordeel met cardiale myosine activator in HFrEF

3' educatie - 14 nov. 2020 - Prof. John Teerlink

Geen 'one size fits all' aanpak voor medicatie bij HFpEF

10' educatie - 12 nov. 2020 - Dr. Loek van Heerebeek

Hoe diagnosticeer en behandel je amyloïdose?

10' educatie - 9 nov. 2020 - Prof. dr. Peter van der Meer

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis

Vroegdetectie en risicostratificatie van hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes

10' educatie - 27 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Hyperkaliëmie en optimaliseren van RAASi bij chronisch hartfalen

10' educatie - 19 okt. 2020 - Dr. Jasper Brugts

SGLT2-remming vanuit het perspectief van de internist-endocrinoloog

10' educatie - 15 okt. 2020 - Dr. Erik Serné

SGLT2-remmers bij hartfalen

10' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

Behandeling van hyperkaliëmie bij HF

3' educatie - 12 okt. 2020 - Dr. Jasper Brugts

IJzerdeficiëntie in patiënten met hartfalen

10' educatie - 1 okt. 2020 - Dr. Niels Grote Beverborg

De toegevoegde waarde van SGLT2 remmers

3' educatie - 29 sep. 2020 - Dr. Erik Serné

De Hartfalen Lounge - IV diuretica tijdens dagopname

3' educatie - 28 sep. 2020 - Dr. Loek van Heerebeek

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Een stap vooruit in de behandeling van HFmrEF en HFpEF

3' educatie - 31 aug. 2020 - Prof. Burkert Pieske

ESC 2020 Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 30 aug. 2020

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray

HFpEF in de spotlight - van diagnostiek tot behandeling

Geaccrediteerde e-learning

Online-CME - Deze cursus bestaat uit 3 presentaties
Deze cursus bestaat uit 3 presentaties

In deze e-learning leren deelnemers over diagnostiek en behandeling van HFpEF en over de praktische implementatie van nieuwe richtlijnen. Registratie (gratis) is vereist om in te schrijven voor deze cursus.

Diagnostiek van HFpEF

3' educatie - 7 apr. 2021 - Dr. Vanessa van Empel
De diagnose HFpEF is niet eenvoudig te stellen. Vanessa van Empel bespreekt hoe de H2FPEF score en de HFA-PEFF score in de dagelijkse praktijk gebruikt worden.

Voorjaarscongres HF 2021 De diagnose HFpEF is niet eenvoudig te stellen. Vanessa van Empel bespreekt hoe de H2FPEF score en de HFA-PEFF score in de dagelijkse praktijk gebruikt worden.

Medicatie bij HFpEF

3' educatie - 1 apr. 2021 - Dr. Loek van Heerebeek
HFpEF is een heterogeen ziektebeeld en daarom is er geen standaardtherapie voor alle HFpEF patiënten. Loek van Heerebeek geeft uitleg over medicatie voor subtypes van HFpEF en nieuwe (toekomstige) mogelijkheden.

Voorjaarscongres HF 2021 HFpEF is een heterogeen ziektebeeld en daarom is er geen standaardtherapie voor alle HFpEF patiënten. Loek van Heerebeek geeft uitleg over (mogelijke) medicatie voor subtypes van HFpEF.

Aanhoudend voordeel van SGLT2i in HFrEF met 28 dagen

Literatuur - 31 mrt. 2021 - Berg DD, et al. - JAMA Cardiology 2021

Gebruik van dapagliflozine resulteerde in snel klinisch voordeel in HFrEF patiënten en risicoreductie van de primaire uitkomst door dapagliflozine was het grootst in patiënten met een recentere HF ziekenhuisopname.

IJzerdeficiëntie bij hartfalen - doe mee aan de poll

3' educatie - 29 mrt. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer
Ijzerdeficiëntie komt vaak voor bij patiënten met hartfalen, maar wordt ijzer ook altijd gemeten? Deel uw ervaring door mee te doen aan de poll.

Ijzerdeficiëntie komt vaak voor bij patiënten met hartfalen, maar wordt ijzer ook altijd gemeten? Deel uw ervaring door mee te doen aan de poll.

Casuïstiek: ARNI in gedecompenseerd hartfalen

15' educatie - 19 mrt. 2021 - Dr. Roland van Kimmenade en prof. dr. Rudolf de Boer
**CV casuïstiek** Aan de hand van een casus bespreken Roland van Kimmenade en Rudolf de Boer het gebruik van ARNI in gedecompenseerd hartfalen.

CV casuïstiek Aan de hand van een casus bespreken Roland van Kimmenade en Rudolf de Boer het gebruik van ARNI in gedecompenseerd hartfalen.

Verband tussen luchtverontreiniging en verhoogd risico op incidente HF

Literatuur - 15 mrt. 2021 - Wang M et al. - Eur Heart J. 2021

Deze studie introduceerde een luchtverontreinigingsscore om het verband tussen langdurige blootstelling aan verschillende luchtverontreinigende stoffen en risico op incidente HF te onderzoeken.

CVD risico geassocieerd met lager SBP-bereik in vrouwen dan in mannen

Literatuur - 5 mrt. 2021 - Ji H et al. - Circulation. 2021

Deze studie onderzocht de relatie tussen SBP en incidente CVD en toonde een toenemend risico op CVD vanaf lagere SBP-drempelwaarden bij vrouwen dan bij mannen.

SGLT2i vermindert incidente T2DM bij patiënten met HFrEF

Literatuur - 18 feb. 2021 - Inzucchi SE et al. - Diabetes Care. 2021

Deze verkennende analyse in DAPA-HF liet zien dat dapagliflozine, vergeleken met placebo, incidente T2DM verminderde bij patiënten met HFrEF zonder diabetes op baseline.

Toename in ANP verklaart mogelijk gunstige effecten van ARNI in HFrEF

10' educatie - 17 feb. 2021 - Sean Murphy
Hoe leidt neprilysine remming tot gunstige effecten in HFrEF patiënten? Sean Murphy presenteert de bevindingen van een studie waarin werd onderzocht of veranderingen in ANP mogelijk de gunstige effecten van sacubitril/valsartan verklaren.

Sean Murphy presenteert de bevindingen van een studie waarin werd onderzocht of veranderingen in ANP de gunstige effecten van sacubitril/valsartan verklaren.

Voorgestelde volgorde voor het starten met vier medicaties voor HFrEF binnen vier weken

Literatuur - 15 feb. 2021 - McMurray JJV en Packer M, - Circulation. 2020
John McMurray en Milton Packer hebben een nieuw algoritme voorgesteld voor het starten met een bètablokker, SGLT2i, ARNI en MRA binnen vier weken bij patiënten met HFrEF.

John McMurray en Milton Packer hebben een nieuw algoritme voorgesteld voor het starten met een bètablokker, SGLT2i, ARNI en MRA binnen vier weken bij patiënten met HFrEF.

Nieuwe criteria voor het stellen van de diagnose HFpEF

Initiatief van de Werkgroep Hartfalen

10' educatie - 12 feb. 2021 - Dr. Vanessa van Empel
Dr. Vanessa van Empel bespreekt een tweetal nieuwe algoritmes voor het stellen van de diagnose HFpEF en de toepassing ervan in de praktijk.

Dr. Vanessa van Empel bespreekt een tweetal nieuwe algoritmes voor het stellen van de diagnose HFpEF en de toepassing in de praktijk.