Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

28 aug. 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken

P2Y12 remmer monotherapie voor 23 maanden na 1 maand DAPT vergeleken met traditionele 12 maanden DAPT

27 aug. 2018 - Prof. dr. Patrick Serruys, ErasmusMC, Rotterdam

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

9 mrt. 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Totale sterfte, maar niet plotse hartdood, lager door draagbare defibrillator direct na MI, bij lage EF

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Jeffrey Olgin (San Francisco, CA, VS)

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

15 sep. 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

4 sep. 2017 - Jur ten Berg - Nieuwegein

Recente inzichten over optimale duur DAPT na ACS of PCI in verschillende patiëntengroepen

26 mei 2017 - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein - Dr. Jur M. ten Berg - cardioloog, St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

POPular AGE registry moet inzicht geven in beste behandeling van ouderen na ACS

12 juni 2017 - St Antoniusziekenhuis Nieuwegein - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

COMPASS op ESC wordt interessanter dan de GEMINI-ACS op de ACC

19 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof.dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Openstaande vragen en lopende studies mbt de inzet van NOACs

7 okt. 2016 - Nijmegen - Prof. Chris Granger
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Behandeling ACS aanpassen op basis van onderliggende pathologie lijkt veelbelovend

30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Dr. Ik-Kyung Jang, MD - Boston, MA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen toegevoegde waarde van het monitoren van plaatjesfunctie na ACS

30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Stephan Gielen, MD - University of Leipzig, Duitsland
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen voordeel van titreren van medicatie op basis van monitoren plaatjesreactiviteit

29 aug. 2016 - ESC Rome, 29 augustus 2016 - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Veranderende kijk op mechanismen van ACS

7 mrt. 2016 - Boston, MA, USA - Prof. Peter Libby, MD, PhD
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Langetermijngevolgen van STEMI - balanceren tussen re-infarcten en bloedingen

16 feb. 2016 - Dr. Wouter Kikkert
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

De nieuwe richtlijn NSTE-ACS

6 nov. 2015 - NVVC congres Papendal - Prof Ron Peters en Dr Arnoud van 't Hof
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Heeft het bij MI-patiënten zin om aldosteron vroeg te remmen?

30 aug. 2015 - ESC Londen - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Diagnose en management van acuut coronair syndroom - de rol van de huisarts

20 nov. 2014 - EPCCS 2014, Brussel - Frans Rutten
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Posterpitch Guus de Waard (VUmc)

16 nov. 2014 - Posterpitch AHA 2014 - Guus de Waard
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Mechanische ondersteuning bij cardiogene shock

16 okt. 2014 - Symposium ACS, Amsterdam, 26 september 2014 - Luuk Otterspoor
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Koelen bij een out-of-hospital cardiac arrest

6 okt. 2014 - Amsterdam - Rob de Winter
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

De Nederlandse ACS Registry

6 okt. 2014 - Amsterdam - Arnoud van 't Hof
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NOACS en de ACS-patiënt

29 sep. 2014 - ACS Symposium, Amsterdam - Nick Bijsterveld
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Regionale organisatie acute cardiologische zorg

29 sep. 2014 - Symposium ACS, Amsterdam - Marcel Levi - Martin Schalij
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Vaak andere therapie bij gebruik van FFR in non-STEMI

2 sep. 2014 - ESC - Barcelona, 2014 - Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

ESC consensus document antitrombotische therapie

2 sep. 2014 - ESC - Barcelona, 2014 - Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Remming van angiogenese door blokkeren glycolyse als behandeltarget

18 apr. 2014 - CVC 2014 - Peter Carmeliet
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Automatisch registreren vanuit EPD bespaart tijd en geld

2 apr. 2014 - NCDR-symposium - Arnoud van 't Hof

Virtuele histologie onthult geen PCSK9-remming-geïnduceerde veranderingen in plaquesamenstelling

18 okt. 2018 - Nicholls SJ et al. - J Am Coll Cardiol. 2018

In een GLAGOV-substudie toonde IVUS-gebaseerde virtuele histologie regressie van coronaire atherosclerose aan, maar geen veranderingen in samenstelling van plaque, in patiënten behandeld met evolucumab, in vergelijking met placebo.

IL-6 receptor antagonisme beïnvloedt PCSK9-niveaus in NSTEMI patiënten met hypercholesterolemie

15 okt. 2018 - Ueland T et al. - Open Heart 2018

In patiënten met een diagnose van hypercholesterolemie verminderde tocilizumab de NSTEMI-geassocieerde toename in PCSK9-waarden en dit was sterk gecorreleerd met een afname van het aantal neutrofielen.

Zeer vroeg invasief onderzoek verbetert langetermijnuitkomst niet bij verdenking NSTE-ACS

ESC 2018 - München

29 aug. 2018 - nieuws

ESC 2018 Alleen sommige patiënten met hoog risico hebben mogelijk voordeel van zeer vroege (<12 uur) coronaire angiografie met PCI of CABG bij verdenking op NSTE-ACS.

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

28 aug. 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken
Resultaten van de VERDICT trial waren neutraal voor een vroege interventiestrategie vergeleken met standaardbehandeling in NSTEMI patiënten, er werd echter een voordelig effect van vroege interventie gezien in degenen met een GRACE score van >140.

ESC 2018 Resultaten van de VERDICT trial waren neutraal voor een vroege interventiestrategie vergeleken met standaardbehandeling in NSTEMI patiënten, er werd echter een voordelig effect van vroege interventie gezien in degenen met een GRACE score van >140.

P2Y12 remmer monotherapie voor 23 maanden na 1 maand DAPT vergeleken met traditionele 12 maanden DAPT

27 aug. 2018 - Prof. dr. Patrick Serruys, ErasmusMC, Rotterdam
Prof. dr. Serruys geeft een kort overzicht van de studieopzet en resultaten van de GLOBAL LEADERS trial in patiënten post-ACS en met stabiele angina.

ESC 2018 Prof. dr. Serruys geeft een kort overzicht van de studieopzet en resultaten van de GLOBAL LEADERS trial in patiënten post-ACS en met stabiele angina.

Combinatie van PCSK9-remmer en statine zeer effectief in personen met ACS en diabetes

25 juni 2018 - nieuws

ADA 2018 Analyse van ODYSSEY OUTCOMES laat zien dat mensen met diabetes en eerder ACS het meeste baat hebben bij de combinatie van alirocumab en statine, in vergelijking met ACS overlevers met prediabetes of met normale glucoseniveaus.

CV risico blijft hoog tot 5 jaar na TIA of lichte beroerte

31 mei 2018 - Amarenco P, et al. - New Engl J Med 2018

Patiënten met een tijdelijke ischemische aanval (TIA) of lichte beroerte hadden een constant verhoogd risico op CV event tot 5 jaar na het eerste event, en ongeveer de helft van deze events gebeurde na het eerste jaar.

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

9 mrt. 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS
William Boden benadrukt het belang van het gebruik van een placebo-ingreep in klinische trials die de effectiviteit van PCI testen en bespreekt dit verder met betrekking tot de ORBITA-studie die PCI-behandeling bij patiënten met stabiele angina evalueerde.

VBWG op ACC2018 William Boden benadrukt het belang van het gebruik van een placebo-ingreep in klinische trials die de effectiviteit van PCI testen en bespreekt dit verder met betrekking tot de ORBITA-studie die PCI-behandeling bij patiënten met stabiele angina evalueerde.

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda
Dr. Marco Alings gaat dieper in op de ODYSSEY OUTCOMES resultaten en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Alirocumab was veilig en liet een mortaliteitsvoordeel zien, met name bij hoog-risicopatiënten.

ACC 2018 Dr. Marco Alings gaat dieper in op de ODYSSEY OUTCOMES resultaten en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Alirocumab was veilig en liet een mortaliteitsvoordeel zien, met name bij hoog-risicopatiënten.

Totale sterfte, maar niet plotse hartdood, lager door draagbare defibrillator direct na MI, bij lage EF

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Jeffrey Olgin (San Francisco, CA, VS)
De gerandomiseerde VEST-studie onderzocht of een draagbare defibrillator in de eerste drie maanden na myocardinfarct, bij LVEF <35%, het vroege mortaliteitsrisico kan verlagen.

ACC 2018 De gerandomiseerde VEST-studie onderzocht of een draagbare defibrillator in de eerste drie maanden na myocardinfarct, bij LVEF <35%, het vroege mortaliteitsrisico kan verlagen.

Genetische informatie om selectie van plaatjesremmer te sturen na ACS kan uitkomsten verbeteren

Gepresenteerd tijdens ACC.18 door: Diego Ardissino (Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, Italy)

10 mrt. 2018 - nieuws
Wanneer klinische eigenschappen gecombineerd werden met genetische informatie om de keuze van een P2Y12-remmer te informeren, maakten patiënten 42% minder MI, stroke, CV sterfte en majeure bloedingen door.

ACC 2018 Wanneer klinische eigenschappen gecombineerd werden met genetische informatie om de keuze van een P2Y12-remmer te informeren, maakten patiënten 42% minder MI, stroke, CV sterfte en majeure bloedingen door.

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York
Dr. Valentin Fuster legt uit waarom hij verwacht dat de resultaten van de ODYSSEY OUTCOMES trial met de PCSK9-remmer alirocumab de klinische praktijk kunnen veranderenn. Hij ziet in de resultaten ook de boodschap dat LDL-waarden die nu als normaal gezien worden, misschien wel te hoog zijn.

ACC 2018 Dr. Valentin Fuster legt uit waarom hij verwacht dat deze resultaten met de PCSK9-remmer alirocumab de klinische praktijk kunnen veranderenn. Hij ziet in de resultaten ook de boodschap dat LDL-waarden die nu als normaal gezien worden, misschien wel te hoog zijn.