Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACS

Vergelijking van P2Y12-remmers in NSTEMI patiënten ≥70 jaar

3' educatie - Oct. 14, 2019 - ESC Parijs - Marieke Gimbel

Minder lange-termijn CV sterfte en MI met complete meervats-revascularisatie in STEMI

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Shamir Mehta

Geen voordelige effecten met zuurstofgebruik in individuen met een hartaanval

3' educatie - Sep. 2, 2019 - ESC, Parijs - Prof. Ralph Stewart

Een één-uur hs-troponine protocol in patiënten met verdenking op ACS resulteert in sneller ontslag

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Prof. Derek Chew

Lessen uit P2Y12-strategiestudie in patiënten met STEMI, NSTEMI en instabiele angina

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. Jur ten Berg - Nieuwegein

Gunstige uitkomsten met implementatie van snelle uitsluitingsprocedure voor MI

3' educatie - Sep. 1, 2019

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - Mar. 17, 2019

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

3' educatie - Aug. 28, 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken

P2Y12 remmer monotherapie voor 23 maanden na 1 maand DAPT vergeleken met traditionele 12 maanden DAPT

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. dr. Patrick Serruys, ErasmusMC, Rotterdam

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Totale sterfte, maar niet plotse hartdood, lager door draagbare defibrillator direct na MI, bij lage EF

3' educatie - Mar. 11, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Jeffrey Olgin (San Francisco, CA, VS)

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

10' educatie - Sep. 15, 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

3' educatie - Sep. 4, 2017 - Jur ten Berg - Nieuwegein

Recente inzichten over optimale duur DAPT na ACS of PCI in verschillende patiëntengroepen

10' educatie - May 26, 2017 - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein - Dr. Jur M. ten Berg - cardioloog, St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

POPular AGE registry moet inzicht geven in beste behandeling van ouderen na ACS

3' educatie - June 12, 2017 - St Antoniusziekenhuis Nieuwegein - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

COMPASS op ESC wordt interessanter dan de GEMINI-ACS op de ACC

3' educatie - Mar. 19, 2017 - ACC, Washington - Prof.dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Openstaande vragen en lopende studies mbt de inzet van NOACs

3' educatie - Oct. 7, 2016 - Nijmegen - Prof. Chris Granger
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Behandeling ACS aanpassen op basis van onderliggende pathologie lijkt veelbelovend

3' educatie - Aug. 30, 2016 - ESC - 2016 Rome - Dr. Ik-Kyung Jang, MD - Boston, MA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen toegevoegde waarde van het monitoren van plaatjesfunctie na ACS

3' educatie - Aug. 30, 2016 - ESC - 2016 Rome - Stephan Gielen, MD - University of Leipzig, Duitsland
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen voordeel van titreren van medicatie op basis van monitoren plaatjesreactiviteit

3' educatie - Aug. 29, 2016 - ESC Rome, 29 augustus 2016 - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Veranderende kijk op mechanismen van ACS

10' educatie - Mar. 7, 2016 - Boston, MA, USA - Prof. Peter Libby, MD, PhD
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Langetermijngevolgen van STEMI - balanceren tussen re-infarcten en bloedingen

10' educatie - Feb. 16, 2016 - Dr. Wouter Kikkert
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

De nieuwe richtlijn NSTE-ACS

10' educatie - Nov. 6, 2015 - NVVC congres Papendal - Prof Ron Peters en Dr Arnoud van 't Hof

Analyse van antitrombotische regimes in AF patiënten met ACS of PCI

Literatuur - Oct. 14, 2019 - Potpara TS, et al. - Europace 2019

Een meta-analyse van RE-DUAL PCI, PIONEER AF-PCI en AUGUSTUS vergeleek NOAC- en VKA-gebaseerde regimes en antitrombotische therapieën met en zonder aspirine voor ischemische uitkomsten en CV en totale mortaliteit.

Vergelijking van P2Y12-remmers in NSTEMI patiënten ≥70 jaar

3' educatie - Oct. 14, 2019 - ESC Parijs - Marieke Gimbel
Marieke Gimbel vertelt over de POPular Age trial, waarin clopidogrel werd vergeleken met prasugrel/ticagrelor in NSTEMI patiënten ≥70 jaar voor de co-primaire eindpunten van bloedingen en netto klinisch voordeel.

ESC 2019 Marieke Gimbel vertelt over de POPular Age trial, waarin clopidogrel werd vergeleken met prasugrel/ticagrelor in NSTEMI patiënten ≥70 jaar voor de co-primaire eindpunten van bloedingen en netto klinisch voordeel.

In-hospital PCSK9-remmer starten na ACS helpt bij bereiken LDL-c streefwaarde na 8 weken

Literatuur - Oct. 3, 2019 - Koskinas KC et al. - J Am Coll Cardiol. 2019

Starten van evolocumabbehandeling in aanvulling op hoge-intensiteit statine, tijdens opname, kort na ACS, verlaagde LDL-c op veilige en effectieve wijze tot onder streefwaarde in bijna alle patiënten.

Minder lange-termijn CV sterfte en MI met complete meervats-revascularisatie in STEMI

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Shamir Mehta
Op basis van data van de COMPLETE trial, beantwoordt prof. Mehta de vragen of complete routinematige revascularisatie vs. PCI alleen in de culpritlesie cardiale uitkomsten en ziekteverloop kan veranderen, en of het standaard in de praktijk moet worden toegepast voor patiënten met STEMI.

ESC 2019 Op basis van data van de COMPLETE trial, beantwoordt prof. Mehta de vragen of complete routinematige revascularisatie vs. PCI alleen in de culpritlesie cardiale uitkomsten en ziekteverloop kan veranderen, en of het standaard in de praktijk moet worden toegepast voor patiënten met STEMI.

Geen voordelige effecten met zuurstofgebruik in individuen met een hartaanval

3' educatie - Sep. 2, 2019 - ESC, Parijs - Prof. Ralph Stewart
Prof. Stewart onderzocht twee protocollen voor zuurstoftoediening in 40.000 patiënten met ischemische symptomen in Nieuw-Zeeland. Voor het merendeel geeft zuurstof geen voor- en geen nadelen, maar een subgroep heeft mogelijk wel baat bij zuurstof.

ESC 2019 Prof. Stewart onderzocht twee protocollen voor zuurstoftoediening in 40.000 patiënten met ischemische symptomen in Nieuw-Zeeland. Voor het merendeel geeft zuurstof geen voor- en geen nadelen, maar een subgroep heeft mogelijk wel baat bij zuurstof.

Vijf geüpdatete ESC richtlijnen gepresenteerd tijdens het ESC congres

Nieuws - Sep. 8, 2019
Korte impressie van de nieuwe ESC aanbevelingen voor acute longembolie,  supraventriculaire tachycardie en chronische coronaire syndromen.

ESC 2019 Korte impressie van de nieuwe ESC aanbevelingen voor acute longembolie, supraventriculaire tachycardie en chronische coronaire syndromen.

Een één-uur hs-troponine protocol in patiënten met verdenking op ACS resulteert in sneller ontslag

3' educatie - Sep. 3, 2019 - Prof. Derek Chew
In vergelijking met een drie-uur protocol verminderde een één-uur hs-troponine protocol de duur van opname en was dit veilig tot 30 dagen in patiënten met verdenking op ACS.

ESC 2019 In vergelijking met een drie-uur protocol verminderde een één-uur hs-troponine protocol de duur van opname en was dit veilig tot 30 dagen in patiënten met verdenking op ACS.

NOAC met P2Y12 net zo goed als VKA, P2Y12i en aspirine voor bloedingsuitkomsten in AF patienten na PCI

Nieuws - Sep. 3, 2019
Duale therapie van edoxaban met P2Y12i was niet-inferieur aan triple therapie van VKA, P2Y12i en aspirine wat betreft bloedingen in patienten met AF na PCI.

ESC 2019 Duale therapie van edoxaban met P2Y12i was niet-inferieur aan triple therapie van VKA, P2Y12i en aspirine wat betreft bloedingen in patienten met AF na PCI.

Onverwachte resultaten van superioriteit met een P2Y12 remmer in het verlagen van uitkomsten in ACS

Nieuws - Sep. 1, 2019
Vergelijking van prasugrel met ticagrelor toonde aan dat prasugrel superieur was in het verlagen van sterfte, MI en stroke na 1 jaar in ACS patiënten met en zonder verhoogd ST-segment.

ESC 2019 Vergelijking van prasugrel met ticagrelor toonde aan dat prasugrel superieur was in het verlagen van sterfte, MI en stroke na 1 jaar in ACS patiënten met en zonder verhoogd ST-segment.

Lessen uit P2Y12-strategiestudie in patiënten met STEMI, NSTEMI en instabiele angina

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Prof. Jur ten Berg - Nieuwegein
Prof. Ten Berg trekt meerdere lessen uit de ISARREACT 5 studie, die niet alleen verraste met superioriteit van prasugrel over ticagrelor, maar ook leert over hoe deze patiënten het best gemanaged worden.

ESC 2019 Prof. Ten Berg trekt meerdere lessen uit de ISARREACT 5 studie, die niet alleen verraste met superioriteit van prasugrel over ticagrelor, maar ook leert over hoe deze patiënten het best gemanaged worden.

Gunstige uitkomsten met implementatie van snelle uitsluitingsprocedure voor MI

3' educatie - Sep. 1, 2019
In patiënten met verdenking op ACS resulteerde implementatie van een vroege uitsluitingsprocedure voor MI met gebruik van hs-troponine in gunstige uitkomsten; de procedure was veilig.

ESC 2019 In patiënten met verdenking op ACS resulteerde implementatie van een vroege uitsluitingsprocedure voor MI op basis van hs-troponine in gunstige uitkomsten; de procedure was veilig.

Lipidendag | Lp(a) en PCSK9-remming: een nieuwe optie voor het verlagen van CV risico?

16 mei 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema

Lipidendag Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Wouter Jukema (cardioloog, LUMC, Leiden), gehouden tijdens de Nationale Lipidendag 2019.