Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

15 sep. 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

4 sep. 2017 - Jur ten Berg - Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Recente inzichten over optimale duur DAPT na ACS of PCI in verschillende patiëntengroepen

26 mei 2017 - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein - Dr. Jur M. ten Berg - cardioloog, St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

POPular AGE registry moet inzicht geven in beste behandeling van ouderen na ACS

12 juni 2017 - St Antoniusziekenhuis Nieuwegein - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

COMPASS op ESC wordt interessanter dan de GEMINI-ACS op de ACC

19 mrt. 2017 - ACC, Washington - Prof.dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Openstaande vragen en lopende studies mbt de inzet van NOACs

7 okt. 2016 - Nijmegen - Prof. Chris Granger
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Behandeling ACS aanpassen op basis van onderliggende pathologie lijkt veelbelovend

30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Dr. Ik-Kyung Jang, MD - Boston, MA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen toegevoegde waarde van het monitoren van plaatjesfunctie na ACS

30 aug. 2016 - ESC - 2016 Rome - Stephan Gielen, MD - University of Leipzig, Duitsland
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen voordeel van titreren van medicatie op basis van monitoren plaatjesreactiviteit

29 aug. 2016 - ESC Rome, 29 augustus 2016 - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Veranderende kijk op mechanismen van ACS

7 mrt. 2016 - Boston, MA, USA - Prof. Peter Libby, MD, PhD
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Langetermijngevolgen van STEMI - balanceren tussen re-infarcten en bloedingen

16 feb. 2016 - Dr. Wouter Kikkert
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

De nieuwe richtlijn NSTE-ACS

6 nov. 2015 - NVVC congres Papendal - Prof Ron Peters en Dr Arnoud van 't Hof
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Heeft het bij MI-patiënten zin om aldosteron vroeg te remmen?

30 aug. 2015 - ESC Londen - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Diagnose en management van acuut coronair syndroom - de rol van de huisarts

20 nov. 2014 - EPCCS 2014, Brussel - Frans Rutten
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Posterpitch Guus de Waard (VUmc)

16 nov. 2014 - Posterpitch AHA 2014 - Guus de Waard
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Mechanische ondersteuning bij cardiogene shock

16 okt. 2014 - Symposium ACS, Amsterdam, 26 september 2014 - Luuk Otterspoor
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Koelen bij een out-of-hospital cardiac arrest

6 okt. 2014 - Amsterdam - Rob de Winter
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

De Nederlandse ACS Registry

6 okt. 2014 - Amsterdam - Arnoud van 't Hof
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NOACS en de ACS-patiënt

29 sep. 2014 - ACS Symposium, Amsterdam - Nick Bijsterveld
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Regionale organisatie acute cardiologische zorg

29 sep. 2014 - Symposium ACS, Amsterdam - Marcel Levi - Martin Schalij
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Vaak andere therapie bij gebruik van FFR in non-STEMI

2 sep. 2014 - ESC - Barcelona, 2014 - Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

ESC consensus document antitrombotische therapie

2 sep. 2014 - ESC - Barcelona, 2014 - Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Remming van angiogenese door blokkeren glycolyse als behandeltarget

18 apr. 2014 - CVC 2014 - Peter Carmeliet
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Automatisch registreren vanuit EPD bespaart tijd en geld

2 apr. 2014 - NCDR-symposium - Arnoud van 't Hof
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Onderscheid STEMI en non-STEMI in interventiecardiologie

9 dec. 2013 - Amsterdam - Arnout van 't Hof
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

POPular AGE: plaatjesremmers bij ouderen met non-STEMI

8 nov. 2013

Post-ACS patiënten hebben geen baat bij toevoeging NOAC aan DAPT

18 jan. 2018 - Khan SU et al. - Am J Cardiol 2018
Een meta-analyse laat zien dat in patiënten met recent ACS de toevoeging van een NOAC aan duale antiplaatjestherapie een kleine daling van MACE geeft maar een hoger bloedingsrisico.

Een meta-analyse laat zien dat in patiënten met recent ACS de toevoeging van een NOAC aan duale antiplaatjestherapie een kleine daling van MACE geeft maar een hoger bloedingsrisico.

2017 ESC STEMI richtlijnen herdefiniëren belangrijke tijdpunten, met gevolgen voor behandelopties

16 jan. 2018 - nieuws

Twee documenten vatten de belangrijkste boodschappen van de ESC 2017 STEMI management guidelines samen, namelijk de veranderingen ten aanzien van de 2012 versie en ’10 geboden’ om op te volgen.

DAPT verbetert doorgankelijkheid van vena saphenatransplantaat 1 jaar na CABG

Gepresenteerd tijdens AHA.17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Qiang Zhao (Ruijin Hospital, Shanghai)

13 nov. 2017 - nieuws
 De kleine DACAB-studie toonde dat DAPT van ticagrelor plus aspirine vaker doorgankelijkheid liet zien van SVG en het was geassocieerd met numeriek minder MACE na 1 jaar in vergelijking met aspirine.

AHA 2017 De kleine DACAB-studie toonde dat DAPT van ticagrelor plus aspirine vaker doorgankelijkheid liet zien van SVG en het was geassocieerd met numeriek minder MACE na 1 jaar in vergelijking met aspirine.

hsCRP niveaus voorspellen CV uitkomsten bij type 2 diabetespatiënten na ACS

7 nov. 2017 - Hwang YC, et al. - Diabetes Obes Metab. 2017

Bij post-ACS type 2 diabetespatiënten met een hoog CV risico is er een significant verband tussen hsCRP startwaarden en toekomstige CV uitkomsten.

Placebo-gecontroleerde PCI-studie geeft geen symptomenverlichting bij stabiele angina

6 nov. 2017 - Al-Lamee R et al. - Lancet 2017;

In 200 patiënten met stabiele angina en 1-vatsziekte, resulteerde PCI niet in significante verbetering van inspanningscapaciteit en ernst van angina op korte termijn, ten opzichte van een placebo-ingreep.

Cholesterolabsorptieremmer bovenop statine als secundaire preventie beschermt tegen ischemische beroerte

9 okt. 2017 - Bohula EA et al., - Circulation 2017

In de IMPROVE-IT studie verlaagde de toevoeging van ezetimib aan simvastatine in gestabiliseerde post-ACS patiënten de frequentie van ischemische beroerte, met name in patiënten met een eerdere beroerte.

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

15 sep. 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Aan de hand van een casus en studiedata behandelt Jur ten Berg waarin management van deze ACS-patiënten afwijkt van patiënten die niet met DOAC's worden ontstold.

Aan de hand van een casus en studiedata behandelt Jur ten Berg waarin management van deze ACS-patiënten afwijkt van patiënten die niet met DOAC's worden ontstold.

Langetermijnbehandeling met P2Y12 remming vermindert sterfte in hoog-risico ACS patiënten

ESC 2017 - Barcelona

31 aug. 2017 - nieuws

ESC 2017 PEGASUS substudie toont dat behandeling met ticagrelor binnen 2 ja na MI of 1 jaar na stoppen ADP receptor-remming, CV sterfte verlaagt in patiënten met een hoog atherotrombotisch risico.

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

ESC 2017 - Barcelona

4 sep. 2017 - Jur ten Berg - Nieuwegein
Switchen van prasugrel of ticagrelor naar clopidogrel een week na ACS in patiënten die reageren op clopidogrel, verminderde bloedingen zonder het trombotisch risico te beïnvloeden in de TROPICAL studie.

ESC 2017 Switchen van prasugrel of ticagrelor naar clopidogrel een week na ACS in patiënten die reageren op clopidogrel, verminderde bloedingen zonder het trombotisch risico te beïnvloeden in de TROPICAL studie.

Geen voordeel van pretreatment met P2Y12 receptorantagonist voor PCI in dagelijkse praktijk

ESC 2017 - Barcelona

29 aug. 2017 - nieuws

ESC 2017 In real-world data uit het SCAAR register had pre-treatment geen enkel significant effect op primaire en secundaire eindpunten, dus er is geen aanleiding patiënten hieraan bloot te stellen.

GRAND DEBATE: Inflammatie en cardiovasculaire ziekte

ESC 2017 - Barcelona

ESC 2017 Grand Debate
ESC 2017 Grand Debate

ESC 2017 Een Grand Debate, uiteraard gefocust op inflammatie, vergeleek interpretaties van de CANTOS studiedata. Paul Ridker en Alberico Catapano debatteerden over hoe cruciaal inflammatie is voor CVD.

Lage dosis NOAC plus aspirine verbetert uitkomsten bij stabiele CV ziekte ten opzichte van aspirine

ESC 2017 - Barcelona

27 aug. 2017 - nieuws

ESC 2017 Positieve resultaten van de COMPASS trial, waarin risico op CV sterfte, stroke of myocardinfarct beter werd met rivaroxaban plus aspirine, alsmede van de COMPASS-PAD trial.