Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACS

Wat is de beste antitrombotische therapie post-PCI?

3' educatie - 18 sep. 2023 - Prof. dr. Marco Valgimigli

Gecombineerde ESC-richtlijn voor het hele ACS-spectrum

3' educatie - 11 sep. 2023 - Prof. dr. Borja Ibáñez

Icosapent-ethyl, wanneer en voor welke patiënt?

15' educatie - 19 juni 2023 - Dr. Sanne van Wissen en dr. Bimmer Claessen

Een draagbaar apparaat dat met gebruik van infraroodspectrofotometrie troponine I detecteert

3' educatie - 28 mrt. 2023 - Prof. Partho Sengupta

Werkzaamheid en veiligheid van icosapent ethyl bij patiënten met recent ACS

3' educatie - 7 mrt. 2023 - Prof. Gabriel Steg

Antitrombotische therapie bij patiënten met AF die worden opgenomen voor ACS of PCI ondergaan

10' educatie - 28 feb. 2023 - Prof. dr. Jur ten Berg

LDL-c-verlaging bij een patiënt met recent ACS

15' educatie - 6 feb. 2023 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem en dr. Jeanine Roeters van Lennep

Stoppen met P2Y12-remmer bij ACS-patiënten met indicatie voor bypassoperatie

3' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt

Wanneer kan het beste een P2Y12-remmer gestopt worden voorafgaand aan CABG?

3' educatie - 13 nov. 2021 - Derek So

Tijd tot vorige ACS-event heeft geen effect op werkzaamheid van colchicine

5' educatie - 13 okt. 2021 - Tjerk Opstal

12-Maanden follow-up van 0-1 uur hs-TnT protocol in patiënten met verdenking op ACS

5' educatie - 16 mei 2021 - Prof. Derek Chew

Gepersonaliseerde antitrombotische behandeling na dotteren

10' educatie - 16 mrt. 2021 - Niels van der Sangen

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Stoppen met aspirine na 3 maanden DAPT is veilig in een breed spectrum van patiënten

3' educatie - 6 apr. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

Mooi uitgevoerde ISCHEMIA-trial toont klachtenvermindering maar geen betere prognose na invasieve strategie

3' educatie - 17 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam - AHA 2019, Philadelphia

Hs-troponine gemeten 30 min na opname voor diagnose van MI

5' educatie - 24 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Camilla Bang

Lessen uit de ISAR-REACT 5 studie over de beste plaatjesremmer in ACS-patiënten

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam - ESC 2019, Parijs

Geslachtsgerelateerde verschillen in ACS patiënten

5' educatie - 15 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Sanne Peters

Vergelijking van P2Y12-remmers in NSTEMI patiënten ≥70 jaar

3' educatie - 14 okt. 2019 - ESC Parijs - Marieke Gimbel

Minder lange-termijn CV sterfte en MI met complete meervats-revascularisatie in STEMI

3' educatie - 2 sep. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Shamir Mehta

Geen voordelige effecten met zuurstofgebruik in individuen met een hartaanval

3' educatie - 2 sep. 2019 - ESC, Parijs - Prof. Ralph Stewart

Een één-uur hs-troponine protocol in patiënten met verdenking op ACS resulteert in sneller ontslag

3' educatie - 3 sep. 2019 - Prof. Derek Chew

Lessen uit P2Y12-strategiestudie in patiënten met STEMI, NSTEMI en instabiele angina

3' educatie - 1 sep. 2019 - Prof. Jur ten Berg - Nieuwegein

Gunstige uitkomsten met implementatie van snelle uitsluitingsprocedure voor MI

3' educatie - 1 sep. 2019

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - 30 nov. 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - 29 nov. 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - 21 nov. 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Wat is de beste antitrombotische therapie post-PCI?

3' educatie - 18 sep. 2023 - Prof. dr. Marco Valgimigli
**ESC-congres 2023** Marco Valgimigli geeft zijn kijk op de resultaten van de STOPDAPT-3-studie en beschrijft wat de toegevoegde waarde is van de inzichten uit deze studie bij de optimalisatie van antitrombotische therapie na PCI.

ESC-congres 2023 Marco Valgimigli geeft zijn kijk op de resultaten van de STOPDAPT-3-studie en beschrijft wat de toegevoegde waarde is van de inzichten uit deze studie bij de optimalisatie van antitrombotische therapie na PCI.

Gecombineerde ESC-richtlijn voor het hele ACS-spectrum

3' educatie - 11 sep. 2023 - Prof. dr. Borja Ibáñez
De ESC-richtlijn voor NSTE-ACS en STEMI zijn samengevoegd in één document, omdat verschillende presentaties van ACS allemaal deel uitmaken van één spectrum, legt Borja Ibáñez uit. Hij bespreekt de hoogtepunten van de nieuwe richtlijn voor de behandeling van ACS.

ESC-congres 2023 De ESC-richtlijn voor NSTE-ACS en STEMI zijn samengevoegd in één document, omdat verschillende presentaties van ACS allemaal deel uitmaken van één spectrum, legt Borja Ibáñez uit. Hij bespreekt de hoogtepunten van de nieuwe richtlijn voor de behandeling van ACS.

Icosapent-ethyl, wanneer en voor welke patiënt?

15' educatie - 19 juni 2023 - Dr. Sanne van Wissen en dr. Bimmer Claessen
Internist Sanne van Wissen en cardioloog Bimmer Claessen bespreken een casus van een patiënt met DM2, een voorgeschiedenis van ACS en verhoogde triglyceriden. Wat is de optimale behandeling voor deze patiënt?

Internist Sanne van Wissen en cardioloog Bimmer Claessen bespreken een casus van een patiënt met DM2, een voorgeschiedenis van ACS en verhoogde triglyceriden. Wat is de optimale behandeling voor deze patiënt?

Prognostische waarde van herhaalde biomarkerbepalingen na ACS

Literatuur - 12 juni 2023 - Gürgöze MT, et al. - Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2023

De BIOMArCS-studie toonde dat longitudinale hs-cTnT- en GDF-15-waarden sterke onafhankelijke prognostische factoren waren voor cardiovasculaire sterfte of een terugkerend niet-fataal ACS-event bij klinisch stabiele post-ACS-patiënten tijdens 1 jaar follow-up. Vóór een event steeg GDF-15 gestaag.

P2Y₁₂-remmer-monotherapie, zonder aspirine, na PCI voor NSTE-ACS

Literatuur - 8 mei 2023 - Van der Sangen NMR, et al. - EuroIntervention. 2023

Een Nederlandse, eenarmige pilotstudie bij 75 NSTE-ACS-patiënten toonde dat behandeling met ticagrelor of prasugrel direct na PCI haalbaar en in het algemeen veilig was binnen de eerste 6 maanden.

Een draagbaar apparaat dat met gebruik van infraroodspectrofotometrie troponine I detecteert

3' educatie - 28 mrt. 2023 - Prof. Partho Sengupta
Hoe goed kan een op de pols gedragen transdermale infraroodspectrofotometersensor troponine I-niveaus voorspellen bij patiënten die met ACS in het ziekenhuis zijn opgenomen?

ACC.23 Hoe goed kan een op de pols gedragen transdermale infraroodspectrofotometersensor troponine I-niveaus voorspellen bij patiënten die met ACS in het ziekenhuis zijn opgenomen?

Gunstige effecten van PCSK9-remmer op CV-uitkomsten afhankelijk van zowel hsCRP- als Lp(a)-waarden

Literatuur - 21 mrt. 2023 - Schwartz GG, et al. - J Am Coll Cardiol. 2022

Deze post-hoc analyse van de ODYSSEY OUTCOMES-studie laat zien dat het voordeel van alirocumab op Lp(a)-geassocieerd risico op cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met ACS wordt gemodificeerd door hsCRP.

Werkzaamheid en veiligheid van icosapent ethyl bij patiënten met recent ACS

3' educatie - 7 mrt. 2023 - Prof. Gabriel Steg
Wat zijn de bevindingen van een subgroepanalyse van REDUCE-IT bij patiënten met een recent ACS -12 maanden voor de inclusie- die icosapent ethyl namen in vergelijking met placebo? Gabriel Steg deelt de resultaten.

ACC.23 Wat zijn de bevindingen van een subgroepanalyse van REDUCE-IT bij patiënten met een recent ACS -12 maanden voor de inclusie- die icosapent ethyl namen in vergelijking met placebo? Gabriel Steg deelt de resultaten.

Antitrombotische therapie bij patiënten met AF die worden opgenomen voor ACS of PCI ondergaan

10' educatie - 28 feb. 2023 - Prof. dr. Jur ten Berg
Wat is de optimale antitrombotische therapie bij een patiënt met AF die PCI ondergaat? Prof. Ten Berg bespreekt studies die verschillende therapieopties hebben vergeleken en presenteert de opzet van de nieuwe WOEST-3-studie.

Wat is de optimale antitrombotische therapie bij een patiënt met AF die PCI ondergaat? Prof. Ten Berg bespreekt studies die verschillende therapieopties hebben vergeleken en presenteert de opzet van de nieuwe WOEST-3-studie. Met kennisvraag.

LDL-c-verlaging bij een patiënt met recent ACS

15' educatie - 6 feb. 2023 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem en dr. Jeanine Roeters van Lennep
Nicolas van Miegem en Jeanine Roeters van Lennep bespreken een casus van een 62-jarige vrouw met een recent ACS. Hoe behandel je hypercholesterolemie bij deze vrouw en welke LDL-c-daling kan je verwachten met verschillende therapieën?

Nicolas van Miegem en Jeanine Roeters van Lennep bespreken een casus van een 62-jarige vrouw met een recent ACS. Hoe behandel je hypercholesterolemie bij deze vrouw en welke LDL-c-daling kan je verwachten met verschillende therapieën?

Veranderingen in serieel gemeten hsTnT geassocieerd met risico op latere CV-events bij gestabiliseerd ACS

Literatuur - 12 jan. 2023 - Patel SM, et al. - JAMA Cardiol. 2022

Uit data van de IMPROVE-IT-trial blijkt dat een enkele bepaling van de hsTnT-concentratie 1 maand na stabilisatie van een ACS geassocieerd is met het risico op latere cardiovasculaire events. Kan de risicostratificatie verder worden verfijnd door de hsTnT-concentratie serieel te meten?

Bijna alle ACS-patiënten bereiken LDL-c streefwaarde met toevoeging van PCSK9i aan optimale statinetherapie

Literatuur - 28 juni 2022 - Landmesser U, et al. - Eur J Prev Cardiol. 2022

In een subanalyse van de ODYSSEY OUTCOMES-trial bereikte 95% van de patiënten met recent acuut coronair syndroom (ACS) de LDL-c-streefwaarde van <1,4 mmol/l wanneer alirocumab werd toegevoegd aan optimale statinetherapie, in plaats van slechts 17% met placebo.