Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACS

Stoppen met P2Y12-remmer bij ACS-patiënten met indicatie voor bypassoperatie

3' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt

Wanneer kan het beste een P2Y12-remmer gestopt worden voorafgaand aan CABG?

3' educatie - 13 nov. 2021 - Derek So

Tijd tot vorige ACS-event heeft geen effect op werkzaamheid van colchicine

5' educatie - 13 okt. 2021 - Tjerk Opstal

12-Maanden follow-up van 0-1 uur hs-TnT protocol in patiënten met verdenking op ACS

5' educatie - 16 mei 2021 - Prof. Derek Chew

Gepersonaliseerde antitrombotische behandeling na dotteren

10' educatie - 16 mrt. 2021 - Niels van der Sangen

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Stoppen met aspirine na 3 maanden DAPT is veilig in een breed spectrum van patiënten

3' educatie - 6 apr. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

Mooi uitgevoerde ISCHEMIA-trial toont klachtenvermindering maar geen betere prognose na invasieve strategie

3' educatie - 17 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam - AHA 2019, Philadelphia

Hs-troponine gemeten 30 min na opname voor diagnose van MI

5' educatie - 24 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Camilla Bang

Lessen uit de ISAR-REACT 5 studie over de beste plaatjesremmer in ACS-patiënten

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam - ESC 2019, Parijs

Geslachtsgerelateerde verschillen in ACS patiënten

5' educatie - 15 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Sanne Peters

Vergelijking van P2Y12-remmers in NSTEMI patiënten ≥70 jaar

3' educatie - 14 okt. 2019 - ESC Parijs - Marieke Gimbel

Minder lange-termijn CV sterfte en MI met complete meervats-revascularisatie in STEMI

3' educatie - 2 sep. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Shamir Mehta

Geen voordelige effecten met zuurstofgebruik in individuen met een hartaanval

3' educatie - 2 sep. 2019 - ESC, Parijs - Prof. Ralph Stewart

Een één-uur hs-troponine protocol in patiënten met verdenking op ACS resulteert in sneller ontslag

3' educatie - 3 sep. 2019 - Prof. Derek Chew

Lessen uit P2Y12-strategiestudie in patiënten met STEMI, NSTEMI en instabiele angina

3' educatie - 1 sep. 2019 - Prof. Jur ten Berg - Nieuwegein

Gunstige uitkomsten met implementatie van snelle uitsluitingsprocedure voor MI

3' educatie - 1 sep. 2019

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - 30 nov. 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - 29 nov. 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - 21 nov. 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - 28 sep. 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

3' educatie - 28 aug. 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken

P2Y12 remmer monotherapie voor 23 maanden na 1 maand DAPT vergeleken met traditionele 12 maanden DAPT

3' educatie - 27 aug. 2018 - Prof. dr. Patrick Serruys, ErasmusMC, Rotterdam

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

3' educatie - 9 mrt. 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Totale sterfte, maar niet plotse hartdood, lager door draagbare defibrillator direct na MI, bij lage EF

3' educatie - 11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Jeffrey Olgin (San Francisco, CA, VS)

Stoppen met P2Y12-remmer bij ACS-patiënten met indicatie voor bypassoperatie

3' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt
Prof. Freek Verheugt geeft een toelichting bij de RAPID CABG-studie die onlangs werd gepresenteerd op de Scientific Sessions van de AHA.

Prof. Freek Verheugt geeft een toelichting bij de RAPID CABG-studie die onlangs werd gepresenteerd op de Scientific Sessions van de AHA.

Wanneer kan het beste een P2Y12-remmer gestopt worden voorafgaand aan CABG?

3' educatie - 13 nov. 2021 - Derek So
De RAPID CABG-studie randomiseerde ACS-patiënten die een niet-spoedeisende CABG nodig hadden naar vroege versus uitgestelde CABG na stopzetting van ticagrelor. Derek So presenteert de resultaten van deze studie.

AHA 2021 De RAPID CABG-studie randomiseerde ACS-patiënten die een niet-spoedeisende CABG nodig hadden naar vroege versus uitgestelde CABG na stopzetting van ticagrelor. Derek So presenteert de resultaten van deze studie.

Gerandomiseerde studie naar vroege vs. uitgestelde CABG na stopzetting van P2Y12-remmer bij patiënten met ACS

Nieuws - 13 nov. 2021

AHA 2021 Deze kleine, gerandomiseerde studie bij patiënten met ACS die niet-spoedeisende CABG nodig hebben liet geen verhoogd perioperatief bloedingsrisico zien bij het stoppen van ticagrelor 2-3 dagen vergeleken met 5-7 dagen voorafgaand aan de operatie.

Tijd tot vorige ACS-event heeft geen effect op werkzaamheid van colchicine

5' educatie - 13 okt. 2021 - Tjerk Opstal
Trials met colchicine includeerden verschillende CVD patiënten; post-MI of met stabiel coronairlijden. Tjerk Opstal en collega's onderzochten of de werkzaamheid van colchicine afhankelijk is van de tijd tot het vorige ACS-event.

Trials met colchicine includeerden verschillende CVD patiënten; post-MI of met stabiel coronairlijden. Tjerk Opstal en collega's onderzochten of de werkzaamheid van colchicine afhankelijk is van de tijd tot het vorige ACS-event.

Voordeel van colchicine onafhankelijk van timing van eerder ACS

Literatuur - 27 sep. 2021 - Opstal TSJ, et al. - JACC 2021
De werkzaamheid van colchicine in vergelijking met placebo in patiënten met stabiel coronairlijden in de LoDoCo2 trial was consistent onafhankelijk van geschiedenis en timing van eerder ACS.

De werkzaamheid van colchicine in vergelijking met placebo in patiënten met stabiel coronairlijden in de LoDoCo2 trial was consistent, en onafhankelijk van geschiedenis en timing van eerder ACS.

Niet-lineaire associatie tussen LDL-c niveaus en risico op bloedingen in het ziekenhuis na PCI

Literatuur - 21 sep. 2021 - Yang Q, Sun D, Pei C et al. - Eur Heart J. 2021

Deze studie vond een niet-lineaire relatie tussen LDL-c niveaus en majeure bloedingen, met een hoger risico bij lagere LDL-c niveaus bij ACS-patiënten na PCI.

Criteria voor non-inferioriteit niet behaald voor één-maand DAPT na stenting bij ACS

Nieuws - 30 aug. 2021

ESC 2021 Na de plaatsing van een stent in ACS patiënten toonde één-maand DAPT gevolgd door clopidogrel monotherapie geen non-inferioriteit in vergelijking met 12-maanden DAPT voor de netto uitkomst van CV events en bloedingen.

Hypertensie stadium 1 in vrouwen van begin 40 geassocieerd met verhoogd ACS risico tijdens middelbare leeftijd

Literatuur - 24 juni 2021 - Kringeland E, et al. - Eur J Prev Cardiol 2021
Vrouwen met hypertensie stadium 1 (130-139 mmHg) van begin 40 hadden een verhoogd risico op ACS tijdens middelbare leeftijd, terwijl deze associatie niet-significant was in mannen na correctie voor CV risicofactoren.

Vrouwen met hypertensie stadium 1 (130-139 mmHg) van begin 40 hadden een verhoogd risico op ACS tijdens middelbare leeftijd, terwijl deze associatie niet-significant was in mannen na correctie voor CV risicofactoren.

0-1 Uur ongemaskerde hs-cTnT protocol niet geassocieerd met afname in 12-maanden uitkomsten

Nieuws - 17 mei 2021

ACC 2021 Er was geen verschil in de primaire uitkomst tussen het ongemaskerde hs-cTnT 0-1 uur protocol en het gemaskerde 0-3 uur protocol. Patiënten met troponine <29 ng/L hadden echter een verhoogd risico op de primaire uitkomst in de 0-1 ongemaskerde protocol groep.

12-Maanden follow-up van 0-1 uur hs-TnT protocol in patiënten met verdenking op ACS

5' educatie - 16 mei 2021 - Prof. Derek Chew
Prof. Chew vat de 12-maanden follow-up bevindingen van de rapid TnT trial samen waarin twee protocollen van hoogsensitieve troponine werden vergeleken in patiënten met verdenking op ACS. Hij geeft ook zijn interpretatie van de resultaten.

ACC 2021 Prof. Chew vat de 12-maanden follow-up bevindingen van de rapid TnT trial samen waarin twee protocollen van hoogsensitieve troponine werden vergeleken in patiënten met verdenking op ACS. Hij geeft ook zijn interpretatie van de resultaten.

Inverse associatie tussen gehalte van plasma omega-3-PUFAs met lange keten en plotselinge hartdood na ACS

Literatuur - 21 apr. 2021 - Zelniker TA, et al. - J Am Heart Assoc 2021

Een hogere proportie van plasma omega-3 polyonverzadigde vetzuren (PUFAs) met lange keten was geassocieerd met lager risico op plotseling hartdood in patiënten na ACS.

Consistent CV voordeel van colchicine in patiënten met coronairlijden

Literatuur - 19 apr. 2021 - Fiolet ATL et al. - Eur Heart J 2021

Een meta-analyse van 5 trials toonde dat colchicine MACE verlaagde met 25% in vergelijking met placebo of geen colchicine met een lage heterogeniteit tussen trials in patiënten met coronairlijden.