Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACS

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

3' educatie - Aug. 28, 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken

P2Y12 remmer monotherapie voor 23 maanden na 1 maand DAPT vergeleken met traditionele 12 maanden DAPT

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. dr. Patrick Serruys, ErasmusMC, Rotterdam

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Totale sterfte, maar niet plotse hartdood, lager door draagbare defibrillator direct na MI, bij lage EF

3' educatie - Mar. 11, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Jeffrey Olgin (San Francisco, CA, VS)

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

10' educatie - Sep. 15, 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

3' educatie - Sep. 4, 2017 - Jur ten Berg - Nieuwegein

Recente inzichten over optimale duur DAPT na ACS of PCI in verschillende patiëntengroepen

10' educatie - May 26, 2017 - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein - Dr. Jur M. ten Berg - cardioloog, St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

POPular AGE registry moet inzicht geven in beste behandeling van ouderen na ACS

3' educatie - June 12, 2017 - St Antoniusziekenhuis Nieuwegein - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

COMPASS op ESC wordt interessanter dan de GEMINI-ACS op de ACC

3' educatie - Mar. 19, 2017 - ACC, Washington - Prof.dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Openstaande vragen en lopende studies mbt de inzet van NOACs

3' educatie - Oct. 7, 2016 - Nijmegen - Prof. Chris Granger
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Behandeling ACS aanpassen op basis van onderliggende pathologie lijkt veelbelovend

3' educatie - Aug. 30, 2016 - ESC - 2016 Rome - Dr. Ik-Kyung Jang, MD - Boston, MA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen toegevoegde waarde van het monitoren van plaatjesfunctie na ACS

3' educatie - Aug. 30, 2016 - ESC - 2016 Rome - Stephan Gielen, MD - University of Leipzig, Duitsland
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen voordeel van titreren van medicatie op basis van monitoren plaatjesreactiviteit

3' educatie - Aug. 29, 2016 - ESC Rome, 29 augustus 2016 - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Veranderende kijk op mechanismen van ACS

10' educatie - Mar. 7, 2016 - Boston, MA, USA - Prof. Peter Libby, MD, PhD
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Langetermijngevolgen van STEMI - balanceren tussen re-infarcten en bloedingen

10' educatie - Feb. 16, 2016 - Dr. Wouter Kikkert
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

De nieuwe richtlijn NSTE-ACS

10' educatie - Nov. 6, 2015 - NVVC congres Papendal - Prof Ron Peters en Dr Arnoud van 't Hof
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Heeft het bij MI-patiënten zin om aldosteron vroeg te remmen?

3' educatie - Aug. 30, 2015 - ESC Londen - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Diagnose en management van acuut coronair syndroom - de rol van de huisarts

3' educatie - Nov. 20, 2014 - EPCCS 2014, Brussel - Frans Rutten
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Posterpitch Guus de Waard (VUmc)

3' educatie - Nov. 16, 2014 - Posterpitch AHA 2014 - Guus de Waard
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Mechanische ondersteuning bij cardiogene shock

3' educatie - Oct. 16, 2014 - Symposium ACS, Amsterdam, 26 september 2014 - Luuk Otterspoor
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Koelen bij een out-of-hospital cardiac arrest

3' educatie - Oct. 6, 2014 - Amsterdam - Rob de Winter
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

De Nederlandse ACS Registry

3' educatie - Oct. 6, 2014 - Amsterdam - Arnoud van 't Hof
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NOACS en de ACS-patiënt

3' educatie - Sep. 29, 2014 - ACS Symposium, Amsterdam - Nick Bijsterveld
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Regionale organisatie acute cardiologische zorg

3' educatie - Sep. 29, 2014 - Symposium ACS, Amsterdam - Marcel Levi - Martin Schalij
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Vaak andere therapie bij gebruik van FFR in non-STEMI

3' educatie - Sep. 2, 2014 - ESC - Barcelona, 2014 - Jur ten Berg

PCSK9-gerichte siRNA therapie: effectieve, veilige en duurzame lipidenverlaging ongeacht diabetesstatus

Literatuur - Dec. 11, 2018 - Leiter LA et al. - Diabetes Care 2018
Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Type CVD bij baseline beïnvloedt CV voordelen met SGLT2-remming

Literatuur - Dec. 10, 2018 - Zelniker TA et al. - The Lancet 2018
Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen
Prof. dr. Cees Tack bespreekt CVOT resultaten van twee klassen nieuwe glucoseverlagende middelen in de behandeling van diabetes met CVD en de implementatie ervan in de praktijk.

WCN congres 2018 Prof. dr. Cees Tack bespreekt CVOT resultaten van twee klassen nieuwe glucoseverlagende middelen in de behandeling van diabetes met CVD en de implementatie ervan in de praktijk.

Plotse dood is de meest voorkomende oorzaak van sterfte vanaf 30 dagen post-NSTE-ACS

Literatuur - Nov. 28, 2018 - Berg DD et al. - Eur Heart J 2018
In een populatie afkomstig uit 14 TIMI trials waren CV events de belangrijkste doodsoorzaak post-NSTE-ACS, waarbij recidief MI het vaakst voorkwam in de eerste 30 dagen was en plotse dood na de eerste 30 dagen.

In een populatie afkomstig uit 14 TIMI trials waren CV events de belangrijkste doodsoorzaak post-NSTE-ACS, waarbij recidief MI het vaakst voorkwam in de eerste 30 dagen was en plotse dood na de eerste 30 dagen.

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Bij patiënten op antitrombotische medicatie moet een balans gevonden worden tussen risico op bloedingen en op trombotische events. Marieke Gimbel bespreekt wanneer herstart moet worden met antistollingstherapie bij de twee meest voorkomende bloedingen in patiënten met AF.

Bij patiënten op antitrombotische medicatie moet een balans gevonden worden tussen risico op bloedingen en op trombotische events. Marieke Gimbel bespreekt wanneer herstart moet worden met antistollingstherapie bij de twee meest voorkomende bloedingen in patiënten met AF.

Lager CV risico met CETP-remming mogelijk door een specifieke vermindering van klein VLDL

Literatuur - Nov. 26, 2018 - Blauw LL et al. - Eur J Hum Genet 2018

Een Mendeliaanse randomisatiestudie liet in combinatie met een analyse van metabole biomarkers zien dat CETP een belangrijke causale bepalende factor is voor HDL- en VLDL-waarden en -samenstelling.

Orale GLP-1RA toont CV veiligheid en reductie van secundaire sterfte-eindpunten in T2DM

Nieuws - Nov. 26, 2018

De fase 3a PIONEER 6 trial behaalde zijn primaire eindpunt met oraal semaglutide en toonde daarmee non-inferioriteit voor MACE aan, gedreven door significante reductie van CV en algemene sterfte, in vergelijking met placebo, bovenop standaardzorg in T2DM.

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam
Dr. Den Uil bespreekt beschikbare vaso-actieve medicatie en mechanische ondersteuning voor acuut HF patiënten met cardiogene shock.

Hartfalendag 2018 Dr. Den Uil bespreekt beschikbare vaso-actieve medicatie en mechanische ondersteuning voor acuut HF patiënten met cardiogene shock.

DPP-4-remmer non-inferieur aan placebo in preventie van CV uitkomsten

Literatuur - Nov. 21, 2018 - Rosenstock J et al. - J Am Med Assoc 2018

In patiënten met diabetes en hoog cardiorenaal risico was linagliptine niet-inferieur aan placebo in preventie van CV uitkomsten, maar leidde tot iets meer renale uitkomsten in vergelijking met placebo.

Mogelijk grotere afname in MACE na patiëntselectie voor langdurige DAPT

Nieuws - Nov. 19, 2018

AHA 2018 In PEGASUS-TIMI 54 identificeerde een patiëntselectie-strategie een subgroep van patiënten die mogelijk meer baat heeft bij langdurige behandeling met ticagrelor en aspirine, met een lager bloedingsrisico.

Bloeddrukverlagende therapie leidt niet tot minder sterfte of CV events in laagrisicopatiënten met milde hypertensie

Literatuur - Nov. 9, 2018 - Sheppard JP et al. - JAMA Intern Med 2018

In een observationele studie was bloeddrukverlagende therapie niet geassocieerd met minder sterfte of CVD-gevallen in laagrisicopatiënten met milde hypertensie.

Lager risico op MACE met PCSK9-remmer in patiënten met ACS

Nieuws - Nov. 9, 2018

De ODYSSEY OUTCOMES trial behaalde zijn primaire veiligheidseindpunt, waarbij een lager risico op MACE met alirocumab werd aangetoond in patiënten met ACS, in vergelijking met placebo, afhankelijk van LDL-c waarden bij baseline.