Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACS

Stoppen met P2Y12-remmer bij ACS-patiënten met indicatie voor bypassoperatie

3' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt

Wanneer kan het beste een P2Y12-remmer gestopt worden voorafgaand aan CABG?

3' educatie - 13 nov. 2021 - Derek So

Tijd tot vorige ACS-event heeft geen effect op werkzaamheid van colchicine

5' educatie - 13 okt. 2021 - Tjerk Opstal

12-Maanden follow-up van 0-1 uur hs-TnT protocol in patiënten met verdenking op ACS

5' educatie - 16 mei 2021 - Prof. Derek Chew

Gepersonaliseerde antitrombotische behandeling na dotteren

10' educatie - 16 mrt. 2021 - Niels van der Sangen

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Stoppen met aspirine na 3 maanden DAPT is veilig in een breed spectrum van patiënten

3' educatie - 6 apr. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

Mooi uitgevoerde ISCHEMIA-trial toont klachtenvermindering maar geen betere prognose na invasieve strategie

3' educatie - 17 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam - AHA 2019, Philadelphia

Hs-troponine gemeten 30 min na opname voor diagnose van MI

5' educatie - 24 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Camilla Bang

Lessen uit de ISAR-REACT 5 studie over de beste plaatjesremmer in ACS-patiënten

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam - ESC 2019, Parijs

Geslachtsgerelateerde verschillen in ACS patiënten

5' educatie - 15 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Sanne Peters

Vergelijking van P2Y12-remmers in NSTEMI patiënten ≥70 jaar

3' educatie - 14 okt. 2019 - ESC Parijs - Marieke Gimbel

Minder lange-termijn CV sterfte en MI met complete meervats-revascularisatie in STEMI

3' educatie - 2 sep. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Shamir Mehta

Geen voordelige effecten met zuurstofgebruik in individuen met een hartaanval

3' educatie - 2 sep. 2019 - ESC, Parijs - Prof. Ralph Stewart

Een één-uur hs-troponine protocol in patiënten met verdenking op ACS resulteert in sneller ontslag

3' educatie - 3 sep. 2019 - Prof. Derek Chew

Lessen uit P2Y12-strategiestudie in patiënten met STEMI, NSTEMI en instabiele angina

3' educatie - 1 sep. 2019 - Prof. Jur ten Berg - Nieuwegein

Gunstige uitkomsten met implementatie van snelle uitsluitingsprocedure voor MI

3' educatie - 1 sep. 2019

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - 30 nov. 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - 29 nov. 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - 21 nov. 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - 28 sep. 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

3' educatie - 28 aug. 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken

P2Y12 remmer monotherapie voor 23 maanden na 1 maand DAPT vergeleken met traditionele 12 maanden DAPT

3' educatie - 27 aug. 2018 - Prof. dr. Patrick Serruys, ErasmusMC, Rotterdam

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

3' educatie - 9 mrt. 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Totale sterfte, maar niet plotse hartdood, lager door draagbare defibrillator direct na MI, bij lage EF

3' educatie - 11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Jeffrey Olgin (San Francisco, CA, VS)

Bijna alle ACS-patiënten bereiken LDL-c streefwaarde met toevoeging van PCSK9i aan optimale statinetherapie

Literatuur - 28 juni 2022 - Landmesser U, et al. - Eur J Prev Cardiol. 2022

In een subanalyse van de ODYSSEY OUTCOMES-trial bereikte 95% van de patiënten met recent acuut coronair syndroom (ACS) de LDL-c-streefwaarde van <1,4 mmol/l wanneer alirocumab werd toegevoegd aan optimale statinetherapie, in plaats van slechts 17% met placebo.

Verhoogde sLOX-1-waarden bij ACS-patiënten voorspellen fatale events na 1 jaar

Literatuur - 11 mei 2022 - Kraler S, et al. - Eur Heart J. 2022

Verhoogde sLOX-1-plasmawaarden – waargenomen tijdens acuut coronair syndroom (ACS) – voorspellen fatale events, los van vastgestelde HVZ-risicofactoren en de geüpdatete GRACE-score, in de multicenter SPUM-ACS studie.

Hogere sensitiviteit en NPV met de ESC 0/1-uur en 0/2-uur algoritmes voor acuut MI

Literatuur - 9 mrt. 2022 - Chiang C-H, et al. - Ann Intern Med 2022

In een meta-analyse van 32 studies met 30.066 patiënten hadden de ESC 0/1-uur en 0/2-uur algoritmes hogere sensitiviteit en negatief voorspellende waarden (NPVs) voor de triage van patiënten met verdenking van acuut MI dan het ESC 0/3-uur algoritme.

Betere uitkomsten met DOAC in AF en ACS en/of PCI onafhankelijk van bloedings- en beroerterisico

Literatuur - 10 feb. 2022 - Harskamp RE, et al. - J Am Coll Cardiol 2022

Er werd geen significante interactie gevonden in het behandeleffect van apixaban vs. VKA of aspirine vs. placebo in HAS-BLED of CHA2DS-VASc categorieën in patiënten met AF in de eerste 6 maanden na een ACS en/of PCI, in een post hoc analyse van de AUGUSTUS trial.

Geen afname van MACE met PCSK9-remmer in patiënten met HF-geschiedenis

Literatuur - 27 jan. 2022 - White HD, et al. - Eur Heart J 2021

Hoewel alirocumab LDL-c verlaagde in patiënten met of zonder een HF-geschiedenis, verlaagde alirocumab MACE alleen in patiënten zonder HF en niet in patiënten met een HF-geschiedenis, in een analyse van ODYSSEY OUTCOMES.

Een geleide selectie van P2Y12-remmende therapie bij ACS-patiënten heeft het gunstigste profiel

Literatuur - 19 jan. 2022 - Galli M, et al. - Eur Heart J 2021
Een netwerk meta-analyse van 15 RCTs toont dat een geleide selectie van P2Y12-remmende therapie de enige strategie is die geassocieerd is met een verlaging van ischemische events zonder dat dit ten koste gaat van meer bloedingen in ACS-patiënten.

Een netwerk meta-analyse van 15 RCTs toont dat een geleide selectie van P2Y12-remmende therapie de enige strategie is die geassocieerd is met een verlaging van ischemische events zonder dat dit ten koste gaat van meer bloedingen in ACS-patiënten.

Stoppen met P2Y12-remmer bij ACS-patiënten met indicatie voor bypassoperatie

3' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt
Prof. Freek Verheugt geeft een toelichting bij de RAPID CABG-studie die onlangs werd gepresenteerd op de Scientific Sessions van de AHA.

Prof. Freek Verheugt geeft een toelichting bij de RAPID CABG-studie die onlangs werd gepresenteerd op de Scientific Sessions van de AHA.

Wanneer kan het beste een P2Y12-remmer gestopt worden voorafgaand aan CABG?

3' educatie - 13 nov. 2021 - Derek So
De RAPID CABG-studie randomiseerde ACS-patiënten die een niet-spoedeisende CABG nodig hadden naar vroege versus uitgestelde CABG na stopzetting van ticagrelor. Derek So presenteert de resultaten van deze studie.

AHA 2021 De RAPID CABG-studie randomiseerde ACS-patiënten die een niet-spoedeisende CABG nodig hadden naar vroege versus uitgestelde CABG na stopzetting van ticagrelor. Derek So presenteert de resultaten van deze studie.

Gerandomiseerde studie naar vroege vs. uitgestelde CABG na stopzetting van P2Y12-remmer bij patiënten met ACS

Nieuws - 13 nov. 2021

AHA 2021 Deze kleine, gerandomiseerde studie bij patiënten met ACS die niet-spoedeisende CABG nodig hebben liet geen verhoogd perioperatief bloedingsrisico zien bij het stoppen van ticagrelor 2-3 dagen vergeleken met 5-7 dagen voorafgaand aan de operatie.

Tijd tot vorige ACS-event heeft geen effect op werkzaamheid van colchicine

5' educatie - 13 okt. 2021 - Tjerk Opstal
Trials met colchicine includeerden verschillende CVD patiënten; post-MI of met stabiel coronairlijden. Tjerk Opstal en collega's onderzochten of de werkzaamheid van colchicine afhankelijk is van de tijd tot het vorige ACS-event.

Trials met colchicine includeerden verschillende CVD patiënten; post-MI of met stabiel coronairlijden. Tjerk Opstal en collega's onderzochten of de werkzaamheid van colchicine afhankelijk is van de tijd tot het vorige ACS-event.

Voordeel van colchicine onafhankelijk van timing van eerder ACS

Literatuur - 27 sep. 2021 - Opstal TSJ, et al. - JACC 2021
De werkzaamheid van colchicine in vergelijking met placebo in patiënten met stabiel coronairlijden in de LoDoCo2 trial was consistent onafhankelijk van geschiedenis en timing van eerder ACS.

De werkzaamheid van colchicine in vergelijking met placebo in patiënten met stabiel coronairlijden in de LoDoCo2 trial was consistent, en onafhankelijk van geschiedenis en timing van eerder ACS.

Niet-lineaire associatie tussen LDL-c niveaus en risico op bloedingen in het ziekenhuis na PCI

Literatuur - 21 sep. 2021 - Yang Q, Sun D, Pei C et al. - Eur Heart J. 2021

Deze studie vond een niet-lineaire relatie tussen LDL-c niveaus en majeure bloedingen, met een hoger risico bij lagere LDL-c niveaus bij ACS-patiënten na PCI.