Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACS

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - Mar. 17, 2019

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

3' educatie - Aug. 28, 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken

P2Y12 remmer monotherapie voor 23 maanden na 1 maand DAPT vergeleken met traditionele 12 maanden DAPT

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. dr. Patrick Serruys, ErasmusMC, Rotterdam

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Totale sterfte, maar niet plotse hartdood, lager door draagbare defibrillator direct na MI, bij lage EF

3' educatie - Mar. 11, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Jeffrey Olgin (San Francisco, CA, VS)

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

10' educatie - Sep. 15, 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

3' educatie - Sep. 4, 2017 - Jur ten Berg - Nieuwegein

Recente inzichten over optimale duur DAPT na ACS of PCI in verschillende patiëntengroepen

10' educatie - May 26, 2017 - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein - Dr. Jur M. ten Berg - cardioloog, St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

POPular AGE registry moet inzicht geven in beste behandeling van ouderen na ACS

3' educatie - June 12, 2017 - St Antoniusziekenhuis Nieuwegein - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

COMPASS op ESC wordt interessanter dan de GEMINI-ACS op de ACC

3' educatie - Mar. 19, 2017 - ACC, Washington - Prof.dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Openstaande vragen en lopende studies mbt de inzet van NOACs

3' educatie - Oct. 7, 2016 - Nijmegen - Prof. Chris Granger
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Behandeling ACS aanpassen op basis van onderliggende pathologie lijkt veelbelovend

3' educatie - Aug. 30, 2016 - ESC - 2016 Rome - Dr. Ik-Kyung Jang, MD - Boston, MA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen toegevoegde waarde van het monitoren van plaatjesfunctie na ACS

3' educatie - Aug. 30, 2016 - ESC - 2016 Rome - Stephan Gielen, MD - University of Leipzig, Duitsland
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen voordeel van titreren van medicatie op basis van monitoren plaatjesreactiviteit

3' educatie - Aug. 29, 2016 - ESC Rome, 29 augustus 2016 - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Veranderende kijk op mechanismen van ACS

10' educatie - Mar. 7, 2016 - Boston, MA, USA - Prof. Peter Libby, MD, PhD
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Langetermijngevolgen van STEMI - balanceren tussen re-infarcten en bloedingen

10' educatie - Feb. 16, 2016 - Dr. Wouter Kikkert
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

De nieuwe richtlijn NSTE-ACS

10' educatie - Nov. 6, 2015 - NVVC congres Papendal - Prof Ron Peters en Dr Arnoud van 't Hof
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Heeft het bij MI-patiënten zin om aldosteron vroeg te remmen?

3' educatie - Aug. 30, 2015 - ESC Londen - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Diagnose en management van acuut coronair syndroom - de rol van de huisarts

3' educatie - Nov. 20, 2014 - EPCCS 2014, Brussel - Frans Rutten
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Posterpitch Guus de Waard (VUmc)

3' educatie - Nov. 16, 2014 - Posterpitch AHA 2014 - Guus de Waard
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Mechanische ondersteuning bij cardiogene shock

3' educatie - Oct. 16, 2014 - Symposium ACS, Amsterdam, 26 september 2014 - Luuk Otterspoor
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Koelen bij een out-of-hospital cardiac arrest

3' educatie - Oct. 6, 2014 - Amsterdam - Rob de Winter
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

De Nederlandse ACS Registry

3' educatie - Oct. 6, 2014 - Amsterdam - Arnoud van 't Hof

Lipidendag | Lp(a) en PCSK9-remming: een nieuwe optie voor het verlagen van CV risico?

16 mei 2019 - Prof. dr. Wouter Jukema

Lipidendag Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Wouter Jukema (cardioloog, LUMC, Leiden), gehouden tijdens de Nationale Lipidendag 2019.

Geen voordeel van bètablokkers op mortaliteit bij stabiel CAD, meer dan een jaar na MI, volgens registerdata

Literatuur - June 24, 2019 - Sorbets E et al., - Eur Heart J. 2019
CLARIFY registerdata suggereren dat bètablokkergebruik alleen geassocieerd was met lagere 5-jaarssterfte in mensen die het in het jaar volgend op MI kregen. Gebruik van calciumantagonist had geen effect op sterfte.

CLARIFY registerdata suggereren dat bètablokkergebruik alleen geassocieerd was met lagere 5-jaarssterfte in mensen die het in het jaar volgend op MI kregen. Gebruik van calciumantagonist had geen effect op sterfte.

Voordelen van duaal COMPASS regime ook gezien in patiënten met matige nierdysfunctie

Literatuur - May 23, 2019 - Fox KAA et al., - J Am Coll Cardiol. 2019

Een analyse van de COMPASS trial in patiënten met GFR ≥60 or <60 mL/min laat een consistent behandelvoordeel zien van de combinatie van rivaroxaban 2.5 mg bd plus aspirine, vs. aspirine alleen.

Meeting impression Casuïstiek CV Risico 2019: de toekomst start nu

Lees en download het verslag
Lees en download het verslag

NVVC Voorjaarssymposium 2019 Lees het verslag van de presentaties en discussies van een lunchsymposium op het NVVC voorjaarscongres, gehouden op 11 april 2019 in Rotterdam.

NVVC | Wat zijn de lessen van recente NOAC studies?

11 april 2019 - Dr. Marco Alings

NVVC Voorjaarssymposium 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Marco Alings (cardioloog, Amphia Ziekenhuis, Breda), gehouden tijdens het NVVC Voorjaarssymposium 2019.

FDA breidt indicatie PCSK9-remmer uit om majeure CV events te voorkomen in volwassenen met CVD

Nieuws - May 6, 2019

De FDA heeft alirocumab goedgekeurd om het risico op MI, stroke en onstabiele angina die opname vereist te voorkomen in volwassenen met CVD, gebaseerd op ODYSSEY OUTCOMES data.

Gestuurde DAPT de-escalatietherapie in PCI-behandelde ACS patiënten met diabetes vs. niet-diabetes

Literatuur - May 3, 2019 - Hein R et al. - EuroIntervention 2019

Er werd geen interactie gezien tussen diabetesstatus, gestuurde DAPT-de-escalatietherapie vs. controletherapie en uitkomsten in ACS patiënten na PCI.

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - Mar. 17, 2019
Prof. Alexander vat de belangrijkste bevindingen van de AUGUSTUS trial in patiënten met AF en recent ACS/PCI samen. Apixaban gaf betere resultaten dan warfarine, en het ging beter met diegenen zonder vs. met aspirine.

ACC 2019 Prof. Alexander vat de belangrijkste bevindingen van de AUGUSTUS trial in patiënten met AF en recent ACS/PCI samen. Apixaban gaf betere resultaten dan warfarine, en het ging beter met diegenen zonder vs. met aspirine.

Groot absoluut voordeel met PCSK9 remmer in ACS patiënten met polyvasculaire ziekte

Literatuur - Mar. 27, 2019 - Jukema JW et al. - JACC 2019

Een vooraf gespecificeerde analyse van de ODYSSEY OUTCOMES trial liet een hogere incidentie van MACE en sterfte zien in ACS patiënten met polyvasculaire ziekte en alirocumab behandeling resulteerde in een groot absoluut voordeel in deze patiënten.

Antitrombotisch regime met NOAC maar zonder aspirine meest gunstig voor patiënten met AF en ACS/PCI

Nieuws - Mar. 17, 2019

ACC 2019 De AUGUSTUS trial toonde minder bloedingen en ziekenhuisopnames, zonder verschil in ischemische events met apixaban en zonder aspirine, ten opzichte van regimes met VKA, aspirine, of beide.

Terugtrekking meta-analyse over oplaaddosis statine voor PCI bij ACS

Nieuws - Mar. 1, 2019

RETRACTIE 7 Van 13 studies die werden geïncludeerd in een meta-analyse van RCT's naar atorvastatine-loading voorafgaand aan PCI voor ACS hadden uitgesloten moeten worden op basis van de selectiecriteria van de studie. Een gecorrigeerde analyse geeft heel andere resultaten.

Evaluatie van DAPT duur in post-PCI patiënten gestratificeerd voor bloedingsscore en ischemisch risico

Literatuur - Feb. 28, 2019 - Costa F et al. - JACC 2019
Een retrospectieve analyse van RCT’s suggereert dat wanneer ischemisch en bloedingsrisico’s in overeenstemming zijn, het risico op bloedingen eerder besluitvorming over DAPT-duur zou moeten bepalen dan ischemisch risico.

Een retrospectieve analyse van RCT’s suggereert dat wanneer ischemisch en bloedingsrisico’s in overeenstemming zijn, het risico op bloedingen eerder besluitvorming over DAPT-duur zou moeten bepalen dan ischemisch risico.