Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACS

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - Nov. 21, 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

3' educatie - Aug. 28, 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken

P2Y12 remmer monotherapie voor 23 maanden na 1 maand DAPT vergeleken met traditionele 12 maanden DAPT

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. dr. Patrick Serruys, ErasmusMC, Rotterdam

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

3' educatie - Mar. 9, 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Totale sterfte, maar niet plotse hartdood, lager door draagbare defibrillator direct na MI, bij lage EF

3' educatie - Mar. 11, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Jeffrey Olgin (San Francisco, CA, VS)

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

10' educatie - Sep. 15, 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

3' educatie - Sep. 4, 2017 - Jur ten Berg - Nieuwegein

Recente inzichten over optimale duur DAPT na ACS of PCI in verschillende patiëntengroepen

10' educatie - May 26, 2017 - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein - Dr. Jur M. ten Berg - cardioloog, St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

POPular AGE registry moet inzicht geven in beste behandeling van ouderen na ACS

3' educatie - June 12, 2017 - St Antoniusziekenhuis Nieuwegein - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

COMPASS op ESC wordt interessanter dan de GEMINI-ACS op de ACC

3' educatie - Mar. 19, 2017 - ACC, Washington - Prof.dr. Freek Verheugt
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Openstaande vragen en lopende studies mbt de inzet van NOACs

3' educatie - Oct. 7, 2016 - Nijmegen - Prof. Chris Granger
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Behandeling ACS aanpassen op basis van onderliggende pathologie lijkt veelbelovend

3' educatie - Aug. 30, 2016 - ESC - 2016 Rome - Dr. Ik-Kyung Jang, MD - Boston, MA, VS
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen toegevoegde waarde van het monitoren van plaatjesfunctie na ACS

3' educatie - Aug. 30, 2016 - ESC - 2016 Rome - Stephan Gielen, MD - University of Leipzig, Duitsland
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Geen voordeel van titreren van medicatie op basis van monitoren plaatjesreactiviteit

3' educatie - Aug. 29, 2016 - ESC Rome, 29 augustus 2016 - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Veranderende kijk op mechanismen van ACS

10' educatie - Mar. 7, 2016 - Boston, MA, USA - Prof. Peter Libby, MD, PhD
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Langetermijngevolgen van STEMI - balanceren tussen re-infarcten en bloedingen

10' educatie - Feb. 16, 2016 - Dr. Wouter Kikkert
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

De nieuwe richtlijn NSTE-ACS

10' educatie - Nov. 6, 2015 - NVVC congres Papendal - Prof Ron Peters en Dr Arnoud van 't Hof
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Heeft het bij MI-patiënten zin om aldosteron vroeg te remmen?

3' educatie - Aug. 30, 2015 - ESC Londen - Dr. Jur ten Berg
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Diagnose en management van acuut coronair syndroom - de rol van de huisarts

3' educatie - Nov. 20, 2014 - EPCCS 2014, Brussel - Frans Rutten
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Posterpitch Guus de Waard (VUmc)

3' educatie - Nov. 16, 2014 - Posterpitch AHA 2014 - Guus de Waard
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Mechanische ondersteuning bij cardiogene shock

3' educatie - Oct. 16, 2014 - Symposium ACS, Amsterdam, 26 september 2014 - Luuk Otterspoor
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Koelen bij een out-of-hospital cardiac arrest

3' educatie - Oct. 6, 2014 - Amsterdam - Rob de Winter
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

De Nederlandse ACS Registry

3' educatie - Oct. 6, 2014 - Amsterdam - Arnoud van 't Hof
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

NOACS en de ACS-patiënt

3' educatie - Sep. 29, 2014 - ACS Symposium, Amsterdam - Nick Bijsterveld

Langdurige therapietrouw aan statines omgekeerd geassocieerd met mortaliteit door alle oorzaken in ASCVD

Literatuur - Feb. 20, 2019 - Rodriguez F et al. - JAMA Cardiol 2019
Een retrospectieve cohortstudie vond dat lage therapietrouw aan langdurige statinebehandeling geassocieerd was met een hoger risico op mortaliteit door alle oorzaken in patiënten met ASCVD.

Een retrospectieve cohortstudie vond dat lage therapietrouw aan langdurige statinebehandeling geassocieerd was met een hoger risico op mortaliteit door alle oorzaken in patiënten met ASCVD.

Coronaire plaquekarakteristieken en CAC-score in relatie tot CHD-risico in CAD-patiënten

Literatuur - Feb. 4, 2019 - Williams MC et al.

Obstructieve CAD en nadelige coronaire plaquekarakteristieken op CTA waren geassocieerd met een hoger risico op sterfte door CHD of niet-fataal MI, maar CAC-score was de enige significante voorspeller van CHD-risico in een post-hoc analyse van de SCOT-HEART trial.

Verhoogde cTn-waarden met onbekende etiologie kunnen majeure nadelige uitkomsten voorspellen bij verdenking op ACS

Literatuur - Jan. 31, 2019 - Eggers KM et al. - JACC 2019

Een retrospectieve register-gebaseerde cohortstudie toonde aan dat verhoogde cardiale troponinewaarden majeure nadelige uitkomsten kunnen voorspellen in patiënten die zijn opgenomen met verdenking op ACS bij wie geen definitieve diagnose was gesteld.

Minder CV events met oplaaddosis van statine vóór PCI in patiënten met ACS

Literatuur - Jan. 28, 2019 - Ye Z et al. - Eur Heart J 2019

Een meta-analyse van 13 gerandomiseerde gecontroleerde trials toonde aan dat een oplaaddosis van atorvastatine vóór PCI aanzienlijk MACE verminderde in patiënten met ACS.

Lagere uitkomstenaantallen maar meer symptomen, lagere KvL en onderbehandeling in vrouwen met HFrEF

Literatuur - Jan. 24, 2019 - Dewan P et al. - JACC 2019

In een analyse van de PARADIGM-HF en ATMOSPHERE trials met HFrEF patiënten hadden vrouwen minder ziekenhuisopnames voor HF en CV mortaliteit, hoewel ze meer symptomen en lagere HRKvL hadden, en onderbehandeld leken, in vergelijking met mannen.

Behandeleffect van PCSK9-remmer op majeure coronaire events naar baseline Lp(a)-waarden in ASCVD

Literatuur - Jan. 21, 2019 - O’Donoghue ML et al. - Circulation 2018

In een subanalyse van de FOURIER trial resulteerde behandeling met evolocumab in patiënten met hogere baseline Lp(a)-waarden in een niet-significante hogere procentuele reductie en grotere absolute risicoreductie van coronaire events, in vergelijking met diegenen met lage baseline Lp(a)-waarden.

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen
Wouter Meijers won de WCN Onderzoeksprijs met zijn onderzoek naar het verband tussen hartfalen en tumorgroei in muizen en mensen, waarbij hij een eiwit identificeerde dat mogelijk bij dit proces betrokken is.

WCN congres 2018 Wouter Meijers won de WCN Onderzoeksprijs met zijn translationele onderzoek naar het verband tussen hartfalen en tumorgroei, waarbij hij een eiwit identificeerde dat bij dit proces betrokken is.

Antistollingsdag | Casuïstiek antitrombotische therapie bij atriumfibrilleren en coronairlijden

6 november 2018 - Dr. Jur ten Berg

Antistollingsdag 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Jur ten Berg (cardioloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2018.

Antistollingsdag | Bloedingsmanagement: wat zijn de opties?

6 november 2018 - Marieke Gimbel

Antistollingsdag 2018 Lees een samenvatting van de presentatie van Marieke Gimbel (arts-onderzoeker, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2018.

PCSK9-gerichte siRNA therapie: effectieve, veilige en duurzame lipidenverlaging ongeacht diabetesstatus

Literatuur - Dec. 11, 2018 - Leiter LA et al. - Diabetes Care 2018
Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Een post-hoc analyse liet verlaagde LDL-c waarden en verbeterde lipidenprofielen zien tot na 180 dagen met een dosis of twee doses inclisiran bovenop standaardzorg in de aan- of afwezigheid van diabetes, in vergelijking met placebo.

Type CVD bij baseline beïnvloedt CV voordelen met SGLT2-remming

Literatuur - Dec. 10, 2018 - Zelniker TA et al. - The Lancet 2018
Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen
Prof. dr. Cees Tack bespreekt CVOT resultaten van twee klassen nieuwe glucoseverlagende middelen in de behandeling van diabetes met CVD en de implementatie ervan in de praktijk.

WCN congres 2018 Prof. dr. Cees Tack bespreekt CVOT resultaten van twee klassen nieuwe glucoseverlagende middelen in de behandeling van diabetes met CVD en de implementatie ervan in de praktijk.