Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACS

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Stoppen met aspirine na 3 maanden DAPT is veilig in een breed spectrum van patiënten

3' educatie - 6 apr. 2020 - Prof. Freek Verheugt

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

Mooi uitgevoerde ISCHEMIA-trial toont klachtenvermindering maar geen betere prognose na invasieve strategie

3' educatie - 17 nov. 2019 - Prof. Freek Verheugt, Amsterdam - AHA 2019, Philadelphia

Hs-troponine gemeten 30 min na opname voor diagnose van MI

5' educatie - 24 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Camilla Bang

Lessen uit de ISAR-REACT 5 studie over de beste plaatjesremmer in ACS-patiënten

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof.Freek Verheugt, Amsterdam - ESC 2019, Parijs

Geslachtsgerelateerde verschillen in ACS patiënten

5' educatie - 15 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Sanne Peters

Vergelijking van P2Y12-remmers in NSTEMI patiënten ≥70 jaar

3' educatie - 14 okt. 2019 - ESC Parijs - Marieke Gimbel

Minder lange-termijn CV sterfte en MI met complete meervats-revascularisatie in STEMI

3' educatie - 2 sep. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Shamir Mehta

Geen voordelige effecten met zuurstofgebruik in individuen met een hartaanval

3' educatie - 2 sep. 2019 - ESC, Parijs - Prof. Ralph Stewart

Een één-uur hs-troponine protocol in patiënten met verdenking op ACS resulteert in sneller ontslag

3' educatie - 3 sep. 2019 - Prof. Derek Chew

Lessen uit P2Y12-strategiestudie in patiënten met STEMI, NSTEMI en instabiele angina

3' educatie - 1 sep. 2019 - Prof. Jur ten Berg - Nieuwegein

Gunstige uitkomsten met implementatie van snelle uitsluitingsprocedure voor MI

3' educatie - 1 sep. 2019

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - 30 nov. 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - 29 nov. 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - 21 nov. 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - 28 sep. 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

3' educatie - 28 aug. 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken

P2Y12 remmer monotherapie voor 23 maanden na 1 maand DAPT vergeleken met traditionele 12 maanden DAPT

3' educatie - 27 aug. 2018 - Prof. dr. Patrick Serruys, ErasmusMC, Rotterdam

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

3' educatie - 9 mrt. 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Totale sterfte, maar niet plotse hartdood, lager door draagbare defibrillator direct na MI, bij lage EF

3' educatie - 11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Jeffrey Olgin (San Francisco, CA, VS)

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

10' educatie - 15 sep. 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

3' educatie - 4 sep. 2017 - Jur ten Berg - Nieuwegein

Recente inzichten over optimale duur DAPT na ACS of PCI in verschillende patiëntengroepen

10' educatie - 26 mei 2017 - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein - Dr. Jur M. ten Berg - cardioloog, St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

POPular AGE registry moet inzicht geven in beste behandeling van ouderen na ACS

3' educatie - 12 juni 2017 - St Antoniusziekenhuis Nieuwegein - Dr. Jur ten Berg

Vergelijkbare risicoreducties voor MACE met laag en zeer laag behaald LDL-c met PCSK9i

Literatuur - 23 feb. 2021 - Schwartz GG, et al. - Circulation. 2021

Deze analyse van ODYSSEY OUTCOMES liet zien dat alirocumab het risico op MACE in vergelijkbare mate verlaagde in patiënten met recente ACS die een LDL-c van <25 mg/dL (<0.6 mmol/L) en 25-50 mg/dL (0.6-1.3 mmol/L) bereikten.

Vergelijkbaar risico op NACE bij vergelijking twee P2Y12-remmers in patiënten met ACS na PCI

Literatuur - 21 dec. 2020 - You SC, et al. - JAMA. 2020

In een retrospectieve studie resulteerde ticagrelor behandeling in een vergelijkbaar risico op netto nadelige klinische events (NACE) vergeleken met clopidogrel behandeling bij patiënten uit de VS en Zuid-Korea met ACS die PCI ondergingen.

Totale CV events verlaagd door PCSK9i-geinduceerde Lp(a) reductie in ACS patiënten

Literatuur - 9 nov. 2020 - Szarek M, et al. - Eur Heart J. 2020

Een post-hoc analyse van de ODYSSEY OUTCOMES trial toonde aan dat een verlaging in Lp(a) met alirocumab geassocieerd was met een vermindering van totale CV events in ACS patiënten, onafhankelijk van LDL-c reductie.

Impressie | PCSK9-remming bij stroke

11 juni 2020 - Laurien Zijlstra

Nationale Lipidendag 2020 Lees een samenvatting van de presentatie van Laurien Zijlstra, gehouden tijdens de Nationale Lipidendag 2020.

Slechte voedingsstatus in ACS patiënten geassocieerd met verhoogd risico op mortaliteit en MACE

Literatuur - 25 aug. 2020 - Raposeiras Roubín S et al. - J Am Coll Cardiol 2020

In een cohort van ACS patiënten was slechte voedingsstatus, bepaald door 3 verschillende scores, veelvoorkomend en geassocieerd met verhoogd risico op mortaliteit en MACE, onafhankelijk van BMI.

Snelle verlaging van LDL-c bij starten van PCSK9i binnen 24 uur na ACS

Literatuur - 24 aug. 2020 - Leucker TM et al., - Circulation. 2020 Jul 28;142(4):419-421.

Deze studie bij 57 patiënten met non-STEMI en troponine I ≥5 ng/ml toonde aan dat meer patiënten LDL-c-targets bereiken ten tijde van ontslag met evolocumab plus statinetherapie vergeleken met placebo plus statinetherapie.

Is chocolade goed voor het hart?

Nieuws - 28 juli 2020
Resultaten van een meta-analyse lieten zien dat hogere chocoladeconsumptie (>1 keer per week of >3,5 keer per maand) gunstig kan zijn voor het verlagen van risico op CAD in vergelijking met geen consumptie of <1 keer per week.

Resultaten van een meta-analyse lieten zien dat hogere chocoladeconsumptie (>1 keer per week of >3,5 keer per maand) gunstig kan zijn voor het verlagen van risico op CAD in vergelijking met consumptie van <1 keer per week of geen consumptie.

Verhoogde Lp(a)-niveaus geassocieerd met verhoogd risico op MACE als hsCRP ≥2 mg/l

Literatuur - 28 juli 2020 - Puri R et al., - JAMA Cardiol. 2020.

Verhoogde Lp(a)-niveaus waren geassocieerd met een hoger risico op MACE bij optimaal behandelde patiënten met een vaatziekte en die een hsCRP-niveau ≥2 mg/l hadden, maar niet bij patiënten met een hsCRP-niveau <2 mg/l.

PCSK9-remmer verlaagt CV risico ongeacht leeftijd

Literatuur - 21 juli 2020 - Sinnaeve PR et al., - Eur Heart J. 2020.

Deze analyse van de ODYSSEY OUTCOMES trial liet zien dat alirocumab toegevoegd aan statines CV risico bij post-ACS patiënten significant verlaagde ongeacht leeftijd. Behandeling was veilig bij oudere patiënten.

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

FOCUS serie

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg
Naar aanleiding van een casuspresentatie en met behulp van bevindingen van recente grote trials bespreken Martin Hemels en Jur ten Berg wat de optimale behandelstrategie is bij patiënten met AF en coronairlijden.

FOCUS Naar aanleiding van een casuspresentatie en met behulp van bevindingen van recente grote trials bespreken Martin Hemels en Jur ten Berg wat de optimale behandelstrategie is bij patiënten met AF en coronairlijden.

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020
Behandeling met alirocumab verminderde het risico op beroerte in patiënten met dyslipidemie en recent ACS en op intensieve statinetherapie zaten, in vergelijking met placebo.

Nationale Lipidendag Laurien Zijlstra presenteert de bevindingen van een studie over het effect van LDL-c verlaging met alirocumab vs. placebo op beroerte in patiënten met dyslipidemie en recent ACS en die op intensieve statinetherapie zaten.

P2Y12i monotherapie vermindert netto nadelige klinische events in ACS patiënten na PCI

Nieuws - 9 apr. 2020

ACC 2020 Ticagrelor monotherapie na 3 maanden DAPT vermindert netto nadelige klinische events vergeleken met aanhoudende DAPT in ACS patiënten na PCI met drug-eluting stents.