Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACS

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020

Stoppen met aspirine na 3 maanden DAPT is veilig in een breed spectrum van patiënten

3' educatie - 6 apr. 2020 - Prof. Freek Verheugt

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

Mooi uitgevoerde ISCHEMIA-trial toont klachtenvermindering maar geen betere prognose na invasieve strategie

3' educatie - 17 nov. 2019 - Prof. Freek Verheugt, Amsterdam - AHA 2019, Philadelphia

Hs-troponine gemeten 30 min na opname voor diagnose van MI

5' educatie - 24 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Camilla Bang

Lessen uit de ISAR-REACT 5 studie over de beste plaatjesremmer in ACS-patiënten

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof.Freek Verheugt, Amsterdam - ESC 2019, Parijs

Geslachtsgerelateerde verschillen in ACS patiënten

5' educatie - 15 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Dr. Sanne Peters

Vergelijking van P2Y12-remmers in NSTEMI patiënten ≥70 jaar

3' educatie - 14 okt. 2019 - ESC Parijs - Marieke Gimbel

Minder lange-termijn CV sterfte en MI met complete meervats-revascularisatie in STEMI

3' educatie - 2 sep. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Shamir Mehta

Geen voordelige effecten met zuurstofgebruik in individuen met een hartaanval

3' educatie - 2 sep. 2019 - ESC, Parijs - Prof. Ralph Stewart

Een één-uur hs-troponine protocol in patiënten met verdenking op ACS resulteert in sneller ontslag

3' educatie - 3 sep. 2019 - Prof. Derek Chew

Lessen uit P2Y12-strategiestudie in patiënten met STEMI, NSTEMI en instabiele angina

3' educatie - 1 sep. 2019 - Prof. Jur ten Berg - Nieuwegein

Gunstige uitkomsten met implementatie van snelle uitsluitingsprocedure voor MI

3' educatie - 1 sep. 2019

Betere uitkomst in patiënten met AF en ACS/PCI met NOAC vs. VKA en zonder aspirine

3' educatie - 17 mrt. 2019

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - 30 nov. 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - 29 nov. 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

Bloedingsmanagement bij antitrombotische medicatie

3' educatie - 21 nov. 2018 - Marieke Gimbel - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - 28 sep. 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

Optimale antitrombotische therapie bij CAD en AF

3' educatie - 21 nov. 2018 - Dr. Jur ten Berg - St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Neutrale uitkomsten voor vroege interventiestrategie vergeleken met standaardstrategie in NSTEMI patiënten

3' educatie - 28 aug. 2018 - Prof. Thomas Engstrom, Kopenhagen, Denemarken

P2Y12 remmer monotherapie voor 23 maanden na 1 maand DAPT vergeleken met traditionele 12 maanden DAPT

3' educatie - 27 aug. 2018 - Prof. dr. Patrick Serruys, ErasmusMC, Rotterdam

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

3' educatie - 9 mrt. 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Totale sterfte, maar niet plotse hartdood, lager door draagbare defibrillator direct na MI, bij lage EF

3' educatie - 11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Jeffrey Olgin (San Francisco, CA, VS)

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

3' educatie - 9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

Behandeling van patiënten die orale antistolling gebruiken en presenteren met ACS

10' educatie - 15 sep. 2017 - Dr. Jur ten Berg - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

3' educatie - 4 sep. 2017 - Jur ten Berg - Nieuwegein

Recente inzichten over optimale duur DAPT na ACS of PCI in verschillende patiëntengroepen

10' educatie - 26 mei 2017 - St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein - Dr. Jur M. ten Berg - cardioloog, St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

POPular AGE registry moet inzicht geven in beste behandeling van ouderen na ACS

3' educatie - 12 juni 2017 - St Antoniusziekenhuis Nieuwegein - Dr. Jur ten Berg

FOCUS: Behandeling van patiënten met AF en ACS/PCI

FOCUS serie

15' educatie - 6 juli 2020 - Dr. Martin Hemels, dr. Jur ten Berg
Naar aanleiding van een casuspresentatie en met behulp van bevindingen van recente grote trials bespreken Martin Hemels en Jur ten Berg wat de optimale behandelstrategie is bij patiënten met AF en coronairlijden.

FOCUS Naar aanleiding van een casuspresentatie en met behulp van bevindingen van recente grote trials bespreken Martin Hemels en Jur ten Berg wat de optimale behandelstrategie is bij patiënten met AF en coronairlijden.

PCSK9-remmer verlaagt risico op beroerte bij patiënten met dyslipidemie en recent ACS

3' educatie - 30 juni 2020 - Laurien Zijlstra - Nationale Lipidendag 2020
Behandeling met alirocumab verminderde het risico op beroerte in patiënten met dyslipidemie en recent ACS en op intensieve statinetherapie zaten, in vergelijking met placebo.

Nationale Lipidendag Laurien Zijlstra presenteert de bevindingen van een studie over het effect van LDL-c verlaging met alirocumab vs. placebo op beroerte in patiënten met dyslipidemie en recent ACS en die op intensieve statinetherapie zaten.

P2Y12i monotherapie vermindert netto nadelige klinische events in ACS patiënten na PCI

Nieuws - 9 apr. 2020

ACC 2020 Ticagrelor monotherapie na 3 maanden DAPT vermindert netto nadelige klinische events vergeleken met aanhoudende DAPT in ACS patiënten na PCI met drug-eluting stents.

Stoppen met aspirine na 3 maanden DAPT is veilig in een breed spectrum van patiënten

3' educatie - 6 apr. 2020 - Prof. Freek Verheugt
Prof. Verheugt bespreekt de resultaten van vooraf gespecificeerde analyses van de TWILIGHT-studie, bij patiënten met diabetes en patiënten met complexe PCI (de TWILIGHT-COMPLEX-studie).

ACC 2020 Prof. Verheugt bespreekt de resultaten van vooraf gespecificeerde analyses van de TWILIGHT-studie, bij diabetespatiënten en patiënten met complexe PCI (de TWILIGHT-COMPLEX-studie).

Geen verband tussen HDL partikelconcentratie en risico op MACE na ACS

Literatuur - 10 feb. 2020 - Salahuddin T, et al. - Am Heart J 2019

Een analyse van data van de dal-OUTCOMES trial toont aan dat concentratie van HDL partikels niet geassocieerd is met risico op MACE in patiënten na ACS.

ACS-patiënten hebben minder dichte, gecalcificeerde plaques dan ACS-vrije controles op klinisch geïndiceerde CCTA

Literatuur - 29 jan. 2020 - Van Rosendael AR et al., - JAMA Cardiol. 2020

De ICONIC studie levert bewijs voor de hypothese dat hogere-dichtheid gecalcificeerde plaques stabieler zijn, aangezien patiënten met ACS minder hoge-dichtheid plaquevolume hadden dan controles zonder event.

Associaties tussen poliklinisch gebruik van P2Y12-remmers en MACE in ACS patiënten na PCI

Literatuur - 28 jan. 2020 - Turgeon RD et al., - JAMA Intern Med. 2020.

Deze observationele studie toonde aan dat ticagrelor niet geassocieerd was met lagere MACE in vergelijking met clopidogrel in ACS patiënten na PCI, maar wel met meer majeure bloedingen en dyspneu.

Toediening P2Y12-remmer pre-PCI en stent-geïnduceerde endotheeldysfunctie en inflammatie in ACS

Literatuur - 8 jan. 2020 - Schnorbus B et al., - Eur Heart J. 2020

ACS-patiënten die prasugrel kregen voor PCI hadden minder endotheeldysfunctie en plaatjes-aggregatie, maar die op clopidogrel en ticagrelor niet. Behandeling na PCI gaf ook geen bescherming.

Impressie | Uitbreiding indicaties NOACs – de stand van zaken

5 november 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt

Antistollingsdag 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Freek Verheugt (cardioloog, Amsterdam), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2019.

Impressie | Optimale antitrombotische behandeling na acuut coronair syndroom: de (gecompliceerde) nabije toekomst

5 november 2019 - Dr. Jur ten Berg

Antistollingsdag 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Jur ten Berg (cardioloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein), gehouden tijdens de Nationale Antistollingsdag 2019.

Uitbreiding indicaties NOAC’s en plaatjesremmers – de stand van zaken

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. dr. Freek Verheugt
Freek Verheugt bespreekt aan de hand van wetenschappelijke resultaten nieuwe opties voor gebruik van NOAC's en plaatjesremmers voor secundaire preventie in patiënten met vaatlijden.

Antistollingsdag 2019 Freek Verheugt bespreekt aan de hand van wetenschappelijke resultaten nieuwe opties voor gebruik van NOAC's en plaatjesremmers voor secundaire preventie in patiënten met vaatlijden.

Orale dosis van colchicine voorafgaand aan PCI voorkomt een toename van inflammatoire biomarkers in acuut letsel

Nieuws - 18 nov. 2019

AHA 2019 Toediening van colchicine vs. placebo voorafgaand aan PCI gaf geen reductie van PCI-gerelateerd myocardletsel of 30-dagen MACE, maar verzwakte de toename van IL-6 en hsCRP 24 uur post-PCI.