Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HFAN

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

De richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Louise Bellersen - Radboudumc, Nijmegen

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

De rol van cardiogenetica bij erfelijke hartziekten

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Dr. Peter van Tintelen – Utrecht

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Starten met ARNI in patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Eric Velazquez, MD

Praktijk-veranderende resultaten voor in-hospital behandeling acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Larry Allen, MD

Initiatie ARNI bij acuut verslechterend hartfalen lijkt veilig en verlaagt NT-proBNP

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Het is nog te vroeg om HF-therapie te stoppen na herstel van gedilateerde cardiomyopathie

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Jane Wilcox, MD

Diuretica voor behandeling van HF

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Kevin Damman, Groningen

De rol van hemodynamiek in diagnose en behandeling van hartfalen

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Louis Handoko, Amsterdam

Behandeling van hyperkaliëmie om hartfalenbehandeling te optimaliseren

10' educatie - Sep. 13, 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Directe effecten van ijzertekort op humane cardiomyocyten

10' educatie - Sep. 10, 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Plaatsing van mitraclip in vergelijking met medicatie resulteerde niet in verlaging sterfte en HF opname in HF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

Hoe een HF-poli, of zelfs een specifieke ARNI-poli, de zorg voor HF-patiënten kan optimaliseren

3' educatie - Apr. 6, 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Louise Bellersen & Marjolein Verdijk

Goede ervaringen met omzetten van HF-patiënten naar nieuwe medicatie op de hartfalenpolikliniek

3' educatie - Apr. 6, 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Dirk J.A. Lok – cardioloog & Dian Pruijsers-Lamers

TAVR als optie voor patiënten met hartfalen en matige aortastenose

3' educatie - Mar. 22, 2018 - Amersfoort - Dr. Nicolas van Mieghem - ErasmusMC, Rotterdam

Nieuw linker-ventrikel-ondersteunend device verlaagt beroerterisico ten opzichte van de gouden standaard

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, USA - James Januzzi - Boston, MA, VS

Transcatheter interatriaal shunt-device voor HFpEF

3' educatie - Mar. 21, 2018 - Amersfoort - Prof. dr. Pim van der Harst - UMCG, Groningen

Percutane reparatie mitralisklep: toepassingen en ervaringen

3' educatie - Mar. 22, 2018 - Amersfoort - Dr. Jan van der Heyden - St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

Hartfalen: wat iedere cardioloog en research professional erover moet weten

3' educatie - Nov. 23, 2017 - WCN congres - Petra van Pol, Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp

CHECK-HF: Hartfalenbehandeling in Nederland

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Gerard Linssen

Er is hoop voor de behandeling van HFpEF

3' educatie - Nov. 23, 2017 - WCN congres - Prof. dr. Carolyn Lam - UMC Groningen & Singapore

FOCUS: ESC richtlijn HF - implementatie in de praktijk

15' educatie - Oct. 4, 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Mireille Emans, Dian Pruijsers-Lamers

HF & AF: Antistolling

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

10' educatie - Nov. 1, 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

FOCUS: IJzertherapie bij hartfalen - implementatie in de praktijk

15' educatie - Sep. 12, 2017 - Dr. Hans Kragten, dr. Peter van der Meer, Olga Kruit

Lagere uitkomstenaantallen maar meer symptomen, lagere KvL en onderbehandeling in vrouwen met HFrEF

Literatuur - Jan. 23, 2019 - Dewan P et al. - JACC 2019

In een analyse van de PARADIGM-HF en ATMOSPHERE trials met HFrEF patiënten hadden vrouwen minder ziekenhuisopnames voor HF en CV mortaliteit, hoewel ze meer symptomen en lagere HRKvL hadden, en onderbehandeld leken, in vergelijking met mannen.

Dyskaliëmie in HF patiënten met verschillende EF in de dagelijkse praktijk

Literatuur - Jan. 16, 2019 - Savarese G et al. - JACC HF 2019

Dyskaliëmie was veelvoorkomend in HF met verschillend risico in HF subtypes. Hyperkaliëmie en hypokaliëmie werden voorspeld door vergelijkbare variabelen en incidente dyskaliëmie was geassocieerd met verhoogde mortaliteit.

Vergelijkbare effecten van training op inspanningstestduur en klinische uitkomsten in HFrEF, ongeacht de fysieke inspanning bij baseline

Literatuur - Jan. 15, 2019 - Mediano MFF et al. - JACC: Heart Failure. 2018

In een gerandomiseerde trial verbeterde een programma, met thuisgebaseerde trainingsoefeningen onder begeleiding, significant inspanningstestduur, maar het had geen effect op klinische events met vergelijkbare effecten in alle tertielen voor fysieke inspanning bij baseline in HFrEF patiënten.

Nederlandse HFrEF patiënten ontvangen lagere doseringen van medicatie dan aanbevolen

Literatuur - Jan. 10, 2019 - Brunner-La Rocca HP et al. - JACC: Heart Failure 2019

Het cross-sectionele CHECK-HF register laat zien dat er ruimte is voor verbetering in de behandeling van HF, met name in oudere patiënten, en doseringen zijn vaak te laag.

Minder alcoholconsumptie geassocieerd met langere overleving in oudere volwassenen met incidente HF

Literatuur - Jan. 8, 2019 - Sadhu JS et al. - JAMA Network Open. 2018

Een prospectieve cohortstudie vond dat alcoholconsumptie van ≤7 glazen per week na diagnose van HF geassocieerd was met een langere overleving in volwassenen met HF, dan in niet/nooit-drinkers.

Type CVD bij baseline beïnvloedt CV voordelen met SGLT2-remming

Literatuur - Dec. 10, 2018 - Zelniker TA et al. - The Lancet 2018
Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Een meta-analyse van drie CVOT’s liet alleen matig voordeel zien van SGLT2-remmers op atherosclerotische MACE in diegenen met ASCVD, terwijl dit robuust voordeel gaf op HHF en nierziekte ongeacht CVD of HF bij baseline.

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen
Prof. dr. Cees Tack bespreekt CVOT resultaten van twee klassen nieuwe glucoseverlagende middelen in de behandeling van diabetes met CVD en de implementatie ervan in de praktijk.

WCN congres 2018 Prof. dr. Cees Tack bespreekt CVOT resultaten van twee klassen nieuwe glucoseverlagende middelen in de behandeling van diabetes met CVD en de implementatie ervan in de praktijk.

De richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Louise Bellersen - Radboudumc, Nijmegen
Louise Bellersen geeft een samenvatting van de richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen en richt zich op medicatiegebruik bij deze patiëntenpopulatie.

Hartfalendag 2018 Louise Bellersen geeft een samenvatting van de richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen en richt zich op medicatiegebruik bij deze patiëntenpopulatie.

Epicardiaal vet in HFmrEF en HFpEF patiënten

Literatuur - Dec. 3, 2018 - van Woerden G et al., - Eur J Heart Fail 2018

Patiënten met HF en LVEF >40% hadden meer epicardiaal vet, wat niet gerelateerd was aan BMI. Epicardiaal vetvolume was geassocieerd met de aanwezigheid van AF en T2DM.

Plotse dood is de meest voorkomende oorzaak van sterfte vanaf 30 dagen post-NSTE-ACS

Literatuur - Nov. 28, 2018 - Berg DD et al. - Eur Heart J 2018
In een populatie afkomstig uit 14 TIMI trials waren CV events de belangrijkste doodsoorzaak post-NSTE-ACS, waarbij recidief MI het vaakst voorkwam in de eerste 30 dagen was en plotse dood na de eerste 30 dagen.

In een populatie afkomstig uit 14 TIMI trials waren CV events de belangrijkste doodsoorzaak post-NSTE-ACS, waarbij recidief MI het vaakst voorkwam in de eerste 30 dagen was en plotse dood na de eerste 30 dagen.

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen
Prof. dr. Maarten van den Berg vertelt wat erfelijke cardiomyopathie inhoudt en bespreekt de belangrijkste twee vormen: hypertrofische en dilaterende cardiomyopathie.

Hartfalendag 2018 Prof. dr. Maarten van den Berg vertelt wat erfelijke cardiomyopathie inhoudt en bespreekt de belangrijkste twee vormen: hypertrofische en dilaterende cardiomyopathie.

AF geassocieerd met verschillende CV risicomarkerprofielen in HFpEF en HFrEF

Literatuur - Nov. 26, 2018 - Santema BT et al. - Eur Heart J 2018

In een observationele studie was AF geassocieerd met een homogeen verhoogd CV risicomarkerprofiel in HFrEF patiënten, in tegenstelling tot een meer verspreid risicomarkerprofiel in HFpEF.