Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HFAN

ARNI lijkt niet alleen CV voordeel te geven in HFrEF, maar tot een EF van ongeveer 60%

3' educatie - Nov. 18, 2019 - Prof. Scott Solomon - AHA 2019, Philadelphia

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - Nov. 16, 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia

CardioMEMS: sensor voor verslechtering HF

3' educatie - Nov. 6, 2019 - Dr. Jasper Brugts

Conventionele manieren van zelfmanagement

3' educatie - Nov. 6, 2019 - Prof. dr. Hans Peter Brunner-La Rocca

Zelfmanagement op afstand: waar staan we nu, wat is de toekomst?

3' educatie - Oct. 31, 2019 - Dr. Jaap Trappenburg

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - Oct. 31, 2019 - Dr. Michel Brugts

Hoe kun je het beste nieuwe behandelmethoden implementeren in de praktijk?

3' educatie - Oct. 24, 2019 - Dr. Erik Badings en Dian Pruijsers-Lamers

Cardiale amyloïdose: vaak niet herkend

3' educatie - Oct. 23, 2019 - Dr. Marish Oerlemans

Bètablokkergebruik geassocieerd met mortaliteit in HFrEF patiënten >80 jaar

5' educatie - Oct. 22, 2019 - Parijs, Frankrijk - Gianluigi Savarese

IJzerdeficiëntie bij hartfalen

3' educatie - Oct. 15, 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

NP metabolisme geassocieerd met klinische uitkomsten in HF

5' educatie - Oct. 15, 2019 - Dr. Frank Gommans

Net geen significante effecten op CV uitkomsten met ARNI in HFpEF

3' educatie - Sep. 23, 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Dirk Jan van Veldhuisen, MD

Twee nieuwe studies op hartfalengebied; één met fantastische resultaten met een SGLT2 remmer

3' educatie - Sep. 3, 2019

Geen verbetering in uitkomsten met vroege en aanhoudende strategie van vasodilatatie in acuut HF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Christian Müller

ESC Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Freek Verheugt, Rudolf de Boer, Martin Hemels

ARNI behandeling in HFpEF toont voordeel in secundaire uitkomsten maar mist significantie op primair eindpunt

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Prof. Scott Solomon

Incidente hyperkalemie, RAASi gebruik en uitkomsten in opgenomen acuut HF patiënten

5' educatie - Aug. 27, 2019 - Joost Beusekamp

Een nieuwe parameter voor proximale tubulaire functie in HF

5' educatie - Aug. 26, 2019 - Lisa Emmens

Genetische risicoscore geassocieerd met AF in HF patiënten

5' educatie - Aug. 21, 2019 - Mariëlle Kloosterman

Hogere dosis lisdiuretica beperkt optitratie RAASi in HFrEF

5' educatie - Aug. 20, 2019 - Jozine ter Maaten

HF therapie in Nederland: van richtlijn naar dagelijkse praktijk

10' educatie - July 17, 2019 - Dr. Gerard Linssen

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - July 10, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

Mogelijke man-vrouw verschillen in de optimale dosering van HF medicatie

5' educatie - May 25, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Bernadet Santema

IJzergebrek in hartfalen: doet het er toe?

10' educatie - July 10, 2019 - Dr. Hans Kragten

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

ARNI als eerstelijnstherapie in de novo HFrEF patienten na ADHF event

3' educatie - June 3, 2019

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - June 3, 2019

Gebruik en dosering van medicatie in HF patiënten in de dagelijkse praktijk in Nederland

5' educatie - May 15, 2019 - Dr. Gerard Linssen, prof. dr. Adriaan Voors

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans

Centrifugale-flow pomp superieur aan axiale-flow pomp voor klinische uitkomsten in gevorderd HF

3' educatie - Apr. 8, 2019

ARNI lijkt niet alleen CV voordeel te geven in HFrEF, maar tot een EF van ongeveer 60%

3' educatie - Nov. 18, 2019 - Prof. Scott Solomon - AHA 2019, Philadelphia
Een vooraf gespecificeerde analyse van PARADIGM-HF en PARAGON-HF data maakte het mogelijk het effect van sacubitril/valsartan te bepalen over de hele range van ejectiefracties.

AHA 2019 Een vooraf gespecificeerde analyse van PARADIGM-HF en PARAGON-HF data maakte het mogelijk het effect van sacubitril/valsartan te bepalen over de hele range van ejectiefracties.

SGLT2i geeft consistent CV voordeel in HFrEF patiënten met of zonder T2DM

Nieuws - Nov. 17, 2019

AHA 2019 Deze analyse van DAPA-HF toont aan dat dapagliflozine consistente reductie van verslechterende HF events en CV sterfte geeft en verbetering van symptomen in patiënten met HFrEF, ongeacht diabetesstatus.

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - Nov. 16, 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia
Prof. McMurray presenteert de resultaten van een analyse van de DAPA-HF studie, die het effect van dapagliflozine in HF patiënten met en zonder T2DM vergelijkt.

AHA 2019 Prof. McMurray presenteert de resultaten van een analyse van de DAPA-HF studie, die het effect van dapagliflozine in HF patiënten met en zonder T2DM vergelijkt.

Vrouwen hebben een hoger risico op acuut HF en sterfte na STEMI dan mannen

Literatuur - Nov. 11, 2019 - Cenko E et al. - J Am Coll Cardiol. 2019

Deze observationele studie toonde aan dat vrouwen een hoger risico hebben om acuut HF te ontwikkelen na STEMI en vrouwen met acuut HF hebben een verhoogd mortaliteitrisico vergeleken met mannen.

CardioMEMS: sensor voor verslechtering HF

3' educatie - Nov. 6, 2019 - Dr. Jasper Brugts
Jasper Brugts vertelt over telemonitoring bij HF en bespreekt met name veelbevolende resultaten met sensoren die vullingsdruk kunnen meten, zoals de CardioMEMS.

Nationale Hartfalendag 2019 Jasper Brugts vertelt over telemonitoring bij HF en bespreekt met name veelbevolende resultaten met sensoren die vullingsdruk kunnen meten, zoals de CardioMEMS.

Conventionele manieren van zelfmanagement

3' educatie - Nov. 6, 2019 - Prof. dr. Hans Peter Brunner-La Rocca
Prof. Brunner-La Rocca legt uit wat zelfmanagement of zelfzorg bij HF patiënten is, wat onderdelen van zelfzorg zijn en hoe telebegeleiding hierbij kan helpen.

Nationale Hartfalendag 2019 Prof. Brunner-La Rocca legt uit wat zelfmanagement of zelfzorg bij HF patiënten is, wat onderdelen van zelfzorg zijn en hoe telebegeleiding hierbij kan helpen.

Zelfmanagement op afstand: waar staan we nu, wat is de toekomst?

3' educatie - Oct. 31, 2019 - Dr. Jaap Trappenburg
Zelfmanagement en digitale begeleiding van HF patiënten zijn nog behoorlijk gescheiden concepten. Jaap Trappenburg geeft uitleg over deze concepten en vertelt wat de innovaties zijn in op dit gebied.

Nationale Hartfalendag 2019 Zelfmanagement en digitale begeleiding van HF patiënten zijn nog behoorlijk gescheiden concepten. Jaap Trappenburg geeft uitleg over deze concepten en vertelt wat de innovaties zijn op dit gebied.

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - Oct. 31, 2019 - Dr. Michel Brugts
Michel Brugt vertelt kort over nieuwe diabetesmiddelen die HF voorkomen in diabetes patiënten en nu ook verbeterde uitkomsten geven in HFrEF patiënten met en zonder diabetes.

Nationale Hartfalendag 2019 Michel Brugt vertelt kort over nieuwe diabetesmiddelen die HF voorkomen in diabetes patiënten en nu ook verbeterde uitkomsten geven in HFrEF patiënten met en zonder diabetes.

Hoe kun je het beste nieuwe behandelmethoden implementeren in de praktijk?

3' educatie - Oct. 24, 2019 - Dr. Erik Badings en Dian Pruijsers-Lamers
Erik Badings en Dian Pruijsers-Lamers vertellen over een softwareprogramma en samenwerking tussen cardioloog en HF nurse als opties om toepassing van nieuwe medicijnen in HF te bevorderen.

Nationale Hartfalendag 2019 Erik Badings en Dian Pruijsers-Lamers vertellen over een softwareprogramma en samenwerking tussen cardioloog en HF nurse als opties om toepassing van nieuwe medicijnen in HF te bevorderen.

Cardiale amyloïdose: vaak niet herkend

3' educatie - Oct. 23, 2019 - Dr. Marish Oerlemans
Dr. Oerlemans roept op om alert te zijn op cardiale amyloïdose bij hartfalen patenten. Hij legt uit hoe je het herkent en hoe de diagnose gesteld kan worden.

Nationale Hartfalendag 2019 Dr. Oerlemans roept op om alert te zijn op cardiale amyloïdose bij hartfalen patenten. Hij legt uit hoe je het herkent en hoe de diagnose gesteld kan worden.

Bètablokkergebruik geassocieerd met mortaliteit in HFrEF patiënten >80 jaar

5' educatie - Oct. 22, 2019 - Parijs, Frankrijk - Gianluigi Savarese
Gianluigi Savarese vertelt over zijn observationele onderzoek met gebruik van data van het SwedeHF register naar de associaties tussen gebruik van bètablokkers en totale en CV sterfte in HFrEF patiënten >80 jaar.

CSI Parijs Gianluigi Savarese vertelt over zijn onderzoek met gebruik van data van het SwedeHF register naar de associaties tussen gebruik van bètablokkers en totale en CV sterfte in HFrEF patiënten >80 jaar.

IJzerdeficiëntie bij hartfalen

3' educatie - Oct. 15, 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer
Wat moeten we weten over ijzerdeficiëntie bij hartfalen? Prof. van der Meer geeft een overzicht over geassocieerde factoren, prognose en behandeling.

Nationale Hartfalendag 2019 Wat moeten we weten over ijzerdeficiëntie bij hartfalen? Prof. van der Meer geeft een overzicht over geassocieerde factoren, prognose en behandeling.