Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartfalen: wat iedere cardioloog en research professional erover moet weten

23 nov. 2017 - WCN congres - Petra van Pol, Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp

CHECK-HF: Hartfalenbehandeling in Nederland

29 sep. 2017 - Dr. Gerard Linssen

Er is hoop voor de behandeling van HFpEF

23 nov. 2017 - WCN congres - Prof. dr. Carolyn Lam - UMC Groningen & Singapore

FOCUS OP: ESC richtlijn HF - implementatie in de praktijk

4 okt. 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Mireille Emans, Dian Pruijsers-Lamers

HF & AF: Antistolling

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

FOCUS OP: IJzertherapie bij hartfalen - implementatie in de praktijk

12 sep. 2017 - Dr. Hans Kragten, dr. Peter van der Meer, Olga Kruit

Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

29 sep. 2017 - Petra van Pol

Hartfalen en nierfunctiestoornissen: het cardiorenaal syndroom

29 sep. 2017 - Dr. Pieter van Paassen & prof. dr. Hans-Peter Brunner-la Rocca

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Slides: - Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

29 sep. 2017 - Petra van Pol

Implementatie van ARNI in de dagelijkse praktijk in het Radboudumc

8 aug. 2017 - Louise Bellersen en Marjolein Verdijk (Radboudumc, Nijmegen)

Betere wondgenezing en gunstigere inflammatoire respons na hartinfarct in preklinisch onderzoek

4 sep. 2017 - Dr. Fatih Arslan - Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Keuze voor methode van glycemische controle is belangrijker dan de intensiteit

1 mei 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof. David Fitchett - Toronto, Ont, Canada
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Betere risicostratificatie stap voorwaarts in telemonitoring HF patiënten

22 mei 2017 - Parijs, ESC Hartfalen 2017
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Teleurstellende resultaten met therapie voor acuut hartfalen

15 mei 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof.dr. Adriaan Voors - UMC Groningen

De ESC Hartfalenrichtlijn in de praktijk

11 apr. 2017 - NVVC, Noordwijkerhout - Prof.dr. Rudolf de Boer (UMC Groningen) & dr. Dirk Lok (Deventer Ziekenhuis)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Heart Failure specialists of Tomorrow - doe mee met het HoT-netwerk

9 mrt. 2017 - Voorjaarsbijeenkomst - Werkgroep Hartfalen, Amersfoort - Dr. Kevin Damman - cardioloog, UMC Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Samenwerking cardioloog en oncoloog om cardiotoxiciteit bij een chemokuur te voorkomen

3 apr. 2017 - Voorjaarsbijeenkomst Hartfalen, Amersfoort - Dr. Louisa Antoni, cardioloog i.o., LUMC Leiden
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CRT device diagnostiek voor aritmieën en hartfalenmanagement

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Alexander H. Maass (UMCG)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Opvallende veranderingen in de nieuwe ESC hartfalenrichlijn

13 dec. 2016 - NVVC Ochtendsymposium, Papendal Congrescentrum - Prof. dr. Yigal M. Pinto (AMC, Amsterdam)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Dilaterende cardiomyopathie

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Prof. dr. Folkert W. Asselbergs (UMC Utrecht)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Een update van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe ESC richtlijn hartfalen

5 dec. 2016 - Papendal Congrescentrum - Dr. Peter van der Meer (Groningen) en dr. Dirk Lok (Deventer)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Update HF Connect

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Petra van Pol (Alrijne Ziekenhuis)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Update nieuwe werkgroep Palliatieve zorg bij hartfalen

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Carolien Lucas (Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Beweegprogramma’s bij hartfalen

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag - Nicole Uszko- Lencer (MUMC+)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Behandelen ijzerdeficiëntie met iv ijzer verbetert Inspanningstolerantie bij HF (EFFECT-HF)

15 nov. 2016 - AHA 2016 - Prof. dr. Dirk Jan van Veldhuisen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Voeding, metabolisme en cachexie bij chronisch hartfalen

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Erica Rutten (FoodCon, Kinrooi, België)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Antistolling bij hartfalen

5 okt. 2016 - Nationale Antistollingsdag 2016, Amersfoort - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Hartfalentrials op de ESC

28 aug. 2016 - ESC Rome - Prof. dr. Frank Ruschitzka

Diabetes verhoogt mortaliteit- en morbiditeitsrisico in oudere ischemische beroerte patiënten

20 feb. 2018 - Echouffo-Tcheugui JB, et al. - Eur Heart J 2018
Bij patiënten met ischemische beroerte ≥65 jaar is diabetes geassocieerd met een hoger risico op sterfte, terugkerende events, HF en ziekenhuisopnames.

Bij patiënten met ischemische beroerte ≥65 jaar is diabetes geassocieerd met een hoger risico op sterfte, terugkerende events, HF en ziekenhuisopnames.

Toename van fysieke activiteit in de tijd geassocieerd met lager HF risico

19 feb. 2018 - Florido R, et al. - Circulation 2018
In een gemeenschapsgebaseerde populatie zonder baseline CVD werd de toename van fysieke activiteit gedurende 6 jaar geassocieerd met verminderd hartfalenrisico in de komende twee decennia.

In een gemeenschapsgebaseerde populatie zonder baseline CVD werd de toename van fysieke activiteit gedurende 6 jaar geassocieerd met verminderd hartfalenrisico in de komende twee decennia.

Katheterablatie verbetert mortaliteit en morbiditeit bij patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

13 feb. 2018 - Marrouche NF, et al. - N Engl J Med 2018
Katheterablatie is geassocieerd met een lagere mortaliteit en morbiditeit vergeleken met medische therapie in patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren.

Katheterablatie is geassocieerd met een lagere mortaliteit en morbiditeit vergeleken met medische therapie in patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren.

SGLT2-remmer vermindert nadelige uitkomsten over hele spectrum van HF risico in diabetici

12 feb. 2018 - Fitchett D et al. - Eur Heart J 2018
Een subanalyse van de EMPA-REG OUTCOME studie toont dat empagliflozine klinisch voordeel geeft voor diabetische patiënten met of zonder HF en aan diegenen met hoog of laag HF risico.

Een subanalyse van de EMPA-REG OUTCOME studie toont dat empagliflozine klinisch voordeel geeft voor diabetische patiënten met of zonder HF en aan diegenen met hoog of laag HF risico.

Associatie van bloeddrukvariabiliteit met CV risico is onafhankelijk van baseline CV risico

5 feb. 2018 - Mehlum MH, et al. - Eur Heart J 2018

Grotere BP variabiliteit is geassocieerd met een verhoogd risico op CV events bij patiënten met hypertensie, ongeacht het CV risico bij aanvang en er werden sterkere associaties waargenomen bij jongere patiënten en degenen met een lagere BP.

Hartfalen: wat iedere cardioloog en research professional erover moet weten

23 nov. 2017 - WCN congres - Petra van Pol, Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp
Petra van Pol vat de belangrijkste punten rond de behandeling van HF samen. HF heeft een grote impact op de kliniek en de maatschappij; behandeling ervan is een team effort en moet volgens de richtlijnen gebeuren.

WCN 2017 Petra van Pol vat de belangrijkste punten rond de behandeling van HF samen. HF heeft een grote impact op de kliniek en de maatschappij; behandeling ervan is een team effort en moet volgens de richtlijnen gebeuren.

Stille MIs geassocieerd met hoog risico op ontwikkelen van HF

22 jan. 2018 - Qureshi WT, et al. - J Am Coll Cardiol 2018
In een grote, gemeenschap-gebaseerde studie waren zowel klinische als stille myocard infarcten significant geassocieerd met hartfalen vergeleken met de afwezigheid van een myocard infarct.

In een grote, gemeenschap-gebaseerde studie waren zowel klinische als stille myocard infarcten significant geassocieerd met hartfalen vergeleken met de afwezigheid van een myocard infarct.

Is de aanbevolen therapie voor hartfalen met midrange ejectiefractie gepast?

15 jan. 2018 - Cleland JGF et al. - Eur Heart J 2018
Bètablokkers verbeteren de systolische functie van het linkerventrikel en verminderen CV mortaliteit in patiënten met hartfalen en een midrange ejectiefractie vergeleken met placebo.

Bètablokkers verbeteren de systolische functie van het linkerventrikel en verminderen CV mortaliteit in patiënten met hartfalen en een midrange ejectiefractie vergeleken met placebo.

Minder ventriculaire aritmieën met angiotensine-neprilysine- vs. angiotensineremming in HF

18 dec. 2017 - de Diego C et al. - Heart Rhythm 2017

In HFrEF-patiënten met een ICD met controle op afstand, verminderde behandeling met ARNI het aantal ventriculaire aritmieën en terechte ICD shocks ten opzichte van angiotensineremming alleen.

CHECK-HF: Hartfalenbehandeling in Nederland

29 sep. 2017 - Dr. Gerard Linssen
Dr. Gerard Linssen geeft een update van CHECK-HF, een praktijkregistratie van hartfalenzorg in Nederland, die gedetailleerd inzicht in patiëntprofielen geeft. De meerderheid van HFrEF patiënten wordt behandeld volgens de richtlijnen (2012), maar in lagere dosering.

HF dag 2017 Dr. Gerard Linssen geeft een update van CHECK-HF, een praktijkregistratie van hartfalenzorg in Nederland, die gedetailleerd inzicht in patiëntprofielen geeft. De meerderheid van HFrEF patiënten wordt behandeld volgens de richtlijnen (2012), maar in lagere dosering.

Nieuw ontstaan en paroxismaal AF verhogen het risico op nadelige uitkomsten bij hartfalen

6 dec. 2017 - Mogensen UM et al. - J Am Coll Cardiol. 2017

Bij patiënten met hartfalen waren een verminderde EF, paroxismaal AF en nieuw ontstaan AF geassocieerd met een groter risico op nadelige uitkomsten, waaronder ziekenhuisopname en beroerte, maar niet mortaliteit.

Er is hoop voor de behandeling van HFpEF

23 nov. 2017 - WCN congres - Prof. dr. Carolyn Lam - UMC Groningen & Singapore
Prof.dr. Lam somt vijf mechanismen op waarin zij aangrijpingspunten herkent voor behandeling van patiënten met hartfalen met behouden ejectiefractie. Deze mechanismen worden momenteel getest als therapeutisch doelwit.

WCN 2017 Prof.dr. Lam somt vijf mechanismen op waarin zij aangrijpingspunten herkent voor behandeling van patiënten met hartfalen met behouden ejectiefractie. Deze mechanismen worden momenteel getest als therapeutisch doelwit.