Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Implementatie van ARNI in de dagelijkse praktijk in het Radboudumc

8 aug. 2017 - Louise Bellersen en Marjolein Verdijk (Radboudumc, Nijmegen)

Betere wondgenezing en gunstigere inflammatoire respons na hartinfarct in preklinisch onderzoek

4 sep. 2017
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Keuze voor methode van glycemische controle is belangrijker dan de intensiteit

1 mei 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof. David Fitchett - Toronto, Ont, Canada
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Betere risicostratificatie stap voorwaarts in telemonitoring HF patiënten

22 mei 2017 - Parijs, ESC Hartfalen 2017
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Teleurstellende resultaten met therapie voor acuut hartfalen

15 mei 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof.dr. Adriaan Voors - UMC Groningen

De ESC Hartfalenrichtlijn in de praktijk

11 apr. 2017 - NVVC, Noordwijkerhout - Prof.dr. Rudolf de Boer (UMC Groningen) & dr. Dirk Lok (Deventer Ziekenhuis)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Heart Failure specialists of Tomorrow - doe mee met het HoT-netwerk

9 mrt. 2017 - Voorjaarsbijeenkomst - Werkgroep Hartfalen, Amersfoort - Dr. Kevin Damman - cardioloog, UMC Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Samenwerking cardioloog en oncoloog om cardiotoxiciteit bij een chemokuur te voorkomen

3 apr. 2017 - Voorjaarsbijeenkomst Hartfalen, Amersfoort - Dr. Louisa Antoni, cardioloog i.o., LUMC Leiden
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CRT device diagnostiek voor aritmieën en hartfalenmanagement

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Alexander H. Maass (UMCG)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Opvallende veranderingen in de nieuwe ESC hartfalenrichlijn

13 dec. 2016 - NVVC Ochtendsymposium, Papendal Congrescentrum - Prof. dr. Yigal M. Pinto (AMC, Amsterdam)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Dilaterende cardiomyopathie

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Prof. dr. Folkert W. Asselbergs (UMC Utrecht)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Een update van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe ESC richtlijn hartfalen

5 dec. 2016 - Papendal Congrescentrum - Dr. Peter van der Meer (Groningen) en dr. Dirk Lok (Deventer)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Update HF Connect

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Petra van Pol (Alrijne Ziekenhuis)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Update nieuwe werkgroep Palliatieve zorg bij hartfalen

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Carolien Lucas (Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Beweegprogramma’s bij hartfalen

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag - Nicole Uszko- Lencer (MUMC+)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Behandelen ijzerdeficiëntie met iv ijzer verbetert Inspanningstolerantie bij HF (EFFECT-HF)

15 nov. 2016 - AHA 2016 - Prof. dr. Dirk Jan van Veldhuisen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Voeding, metabolisme en cachexie bij chronisch hartfalen

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Erica Rutten (FoodCon, Kinrooi, België)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Antistolling bij hartfalen

5 oct. 2016 - Nationale Antistollingsdag 2016, Amersfoort - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Hartfalentrials op de ESC

28 aug. 2016 - ESC Rome - Prof. dr. Frank Ruschitzka
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

IJzerdeficiëntie in de nieuwe ESC HF richtlijnen

29 aug. 2016 - ESC, Rome - Dr. Peter van der Meer, cardioloog, UMCG
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Hartfalennieuws van de ESC in het kort

28 aug. 2016 - ESC Rome, 28 augustus 2016 - Prof. dr. Mariell Jessup
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

ICD bij niet-ischemisch hartfalen

28 aug. 2016 - Rome, 28 augustus 2016 - Prof. dr. Harry Crijns
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Nieuwe ESC 2016 Hartfalen richtlijn

21 mei 2016 - ESC HF 2016, Florence, Italië - Adriaan Voors (Groningen)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Diastolisch hartfalen: meer dan een verzameling comorbiditeiten?

23 mei 2016 - ESC HF 2016, Florence, Italië - Dr Hans Kragten (Atrium MC, Heerlen)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Management van comorbiditeiten bij hartfalen

23 mei 2016 - ESC HF 2016, Florence, Italië - Dr. Frans Rutten (Julius Centrum, UMC Utrecht)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Het hartfalenspectrum

12 feb. 2016 - Boston, MA, USA - Dr. Marc Pfeffer (Boston, MA, USA)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Innovatieve technologieën in hartfalenmanagement - implementatie en health economics

24 mrt. 2016 - Voorjaarsbijeenkomst werkgroep hartfalen - Dr. Maarten Lahr
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

'MijnHartfalencoach' – persoonlijke en efficiënte zelfzorg

24 mrt. 2016 - Voorjaarsbijeenkomst werkgroep hartfalen - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Telemedicine: patiënt centraal

24 mrt. 2016 - Voorjaarsbijeenkomst werkgroep hartfalen - Prof. dr. Folkert Asselbergs

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

HF dag 2017

29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder
AF komt bij minstens de helft van de HF patiënten voor; de aandoeningen beïnvloeden elkaar negatief. Prof. dr. Isabelle van Gelder geeft aanbevelingen voor de behandeling (rate control/rhythm control) en voor risicofactormanagement.

HF dag 2017 AF komt bij minstens de helft van de HF patiënten voor; de aandoeningen beïnvloeden elkaar negatief. Prof. dr. Isabelle van Gelder geeft aanbevelingen voor de behandeling (rate control/rhythm control) en voor risicofactormanagement.

Classificeren van acuut hartfalen-patiënten om kwaliteit van zorg en uitkomsten te verbeteren

10 oct. 2017 - Chioncel O et al. - Eur J Heart Fail 2017

In de ESC-HF-LT Registry werden aanzienlijke verschillen in uitkomsten gezien tussen patiënten die geclassificeerd waren op basis van klinisch profiel, SBP of congestie/hypo-perfusie fenotypes.

Abdominale obesitas beïnvloedt mogelijk behandeleffect van MRA in HF patiënten

20 sep. 2017 - Olivier A et al. - Eur J Heart Failure 2017

Eplerenon verbeterde uitkomsten in HFrEF patiënten met en zonder abdominale obesitas, hoewel het voordeel meer uitgesproken was in personen met abdominale obesitas.

SGLT2 remmer vermindert HF uitkomsten ongeacht HF risico in diabetici

19 sep. 2017 - Fitchett D et al. - Eur Heart J 2017

Veel T2DM patiënten met CVD en zonder HF lopen een groot of zeer groot risico op HF. Empagliflozine verminderde nadelige HF events in patiënten met laag en hoog HF risico.

Implementatie van ARNI in de dagelijkse praktijk in het Radboudumc

8 aug. 2017 - Louise Bellersen en Marjolein Verdijk (Radboudumc, Nijmegen)
Cardioloog Louise Bellersen en verpleegkundig specialist Marjolein Verdijk delen hoe zij het op de Nijmeegse hartfalen-polikliniek hebben aangepakt om de nieuwe ARNI sacubitril/valsartan als behandeloptie op te nemen.

Cardioloog Louise Bellersen en verpleegkundig specialist Marjolein Verdijk delen hoe zij het op de Nijmeegse hartfalen-polikliniek hebben aangepakt om de nieuwe ARNI sacubitril/valsartan als behandeloptie op te nemen.

Betere wondgenezing en gunstigere inflammatoire respons na hartinfarct in preklinisch onderzoek

4 sep. 2017
Door remming van EDA kon dilatatie van de kamers en vorming aneurysma worden voorkomen na een acuut myocardinfarct. Dit preklinisch onderzoek test of chronisch hartfalen kan worden voorkomen na acuut MI.

ESC 2017 Door remming van EDA met een antilichaam kon dilatatie van de kamers en vorming aneurysma worden voorkomen na een acuut MI. Dit preklinisch onderzoek test of chronisch hartfalen met dit antilichaam kan worden voorkomen na acuut MI.

Geen overlevingsvoordeel na zuurstoftherapie bij symptomen myocardinfarct

ESC 2017

28 aug. 2017 - nieuws

ESC 2017 De Zweedse prospectieve gerandomiseerde register-gebaseerde DETO2X-AMI trial evalueerde of toedienen van zuurstof bij verdenking op myocardinfarct wel zin heeft.

Preventie progressie atriumfibrilleren met vroege risicofactorgedreven upstream therapie

ESC 2017 - Barcelona

27 aug. 2017 - nieuws

ESC 2017 Data van de RACE-3 trial toonden effectieve, haalbare en veilige vroege risicofactorgedreven upstream therapie vergeleken met conventionele therapie voor het behouden van sinusritme bij atriumfibrilleren.

Verbetering kwaliteit van leven met ARNI bij hartfalen

15 aug. 2017 - Lewis EF et al. - Circulation: Heart Failure. 2017

In de PARADIGM-HF trial werd de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij hartfalen significant beter met sacubitril/valsartan, in tegenstelling tot met enalapril.

Effect SGLT2 remmers op hartfalen door beïnvloeden natrium-waterstofuitwisseling?

10 aug. 2017 - Packer M, et al, JAMA cardiol 2017

In deze speciale communicatie wordt gespeculeerd dat SGLT2 remmers de functie van natrium-waterstofuitwisselaars (NHE’s) beïnvloeden en daarmee de natriumniveaus in nieren en cardiomyocyten.

ARNI-behandeling voor HFrEF kosteneffectief in Nederlandse situatie

20 juli 2017 - Ramos IC et al., Value in Health 2017

Een kosteneffectiviteitsanalyse toegespitst op de Nederlandse populatie en volgens Nederlandse richtlijnen laat zien dat sacubitril/valsartan kosteneffectief is ten opzichte van enalapril in HFrEF.

IV ijzersuppletie houdt inspanningscapaciteit op peil in hartfalen met ijzerdeficiëntie

19 juli 2017 - van Veldhuisen DJ et al., Circulation 2017

In patiënten met chronisch HF en ijzerdeficiëntie, had IV ijzersuppletie een gunstig effect op piek-VO 2 in vergelijking met standaardzorg, ongeacht aanwezigheid van anemie op baseline.