Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Er is hoop voor de behandeling van HFpEF

23 nov. 2017 - Amsterdam - Prof. dr. Carolyn Lam - UMC Groningen & Singapore

FOCUS OP: ESC richtlijn HF - implementatie in de praktijk

4 okt. 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Mireille Emans, Dian Pruijsers-Lamers

HF & AF: Antistolling

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis

FOCUS OP: IJzertherapie bij hartfalen - implementatie in de praktijk

12 sep. 2017 - Dr. Hans Kragten, dr. Peter van der Meer, Olga Kruit

Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

29 sep. 2017 - Petra van Pol

Hartfalen en nierfunctiestoornissen: het cardiorenaal syndroom

29 sep. 2017 - Dr. Pieter van Paassen & prof. dr. Hans-Peter Brunner-la Rocca

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder

Implementatie van ARNI in de dagelijkse praktijk in het Radboudumc

8 aug. 2017 - Louise Bellersen en Marjolein Verdijk (Radboudumc, Nijmegen)

Betere wondgenezing en gunstigere inflammatoire respons na hartinfarct in preklinisch onderzoek

4 sep. 2017 - Dr. Fatih Arslan - Nieuwegein
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Keuze voor methode van glycemische controle is belangrijker dan de intensiteit

1 mei 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof. David Fitchett - Toronto, Ont, Canada
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Betere risicostratificatie stap voorwaarts in telemonitoring HF patiënten

22 mei 2017 - Parijs, ESC Hartfalen 2017
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Teleurstellende resultaten met therapie voor acuut hartfalen

15 mei 2017 - ESC HF 2017, Parijs - Prof.dr. Adriaan Voors - UMC Groningen

De ESC Hartfalenrichtlijn in de praktijk

11 apr. 2017 - NVVC, Noordwijkerhout - Prof.dr. Rudolf de Boer (UMC Groningen) & dr. Dirk Lok (Deventer Ziekenhuis)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Heart Failure specialists of Tomorrow - doe mee met het HoT-netwerk

9 mrt. 2017 - Voorjaarsbijeenkomst - Werkgroep Hartfalen, Amersfoort - Dr. Kevin Damman - cardioloog, UMC Groningen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Samenwerking cardioloog en oncoloog om cardiotoxiciteit bij een chemokuur te voorkomen

3 apr. 2017 - Voorjaarsbijeenkomst Hartfalen, Amersfoort - Dr. Louisa Antoni, cardioloog i.o., LUMC Leiden
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

CRT device diagnostiek voor aritmieën en hartfalenmanagement

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Alexander H. Maass (UMCG)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Opvallende veranderingen in de nieuwe ESC hartfalenrichlijn

13 dec. 2016 - NVVC Ochtendsymposium, Papendal Congrescentrum - Prof. dr. Yigal M. Pinto (AMC, Amsterdam)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Dilaterende cardiomyopathie

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Prof. dr. Folkert W. Asselbergs (UMC Utrecht)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Een update van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe ESC richtlijn hartfalen

5 dec. 2016 - Papendal Congrescentrum - Dr. Peter van der Meer (Groningen) en dr. Dirk Lok (Deventer)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Update HF Connect

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Petra van Pol (Alrijne Ziekenhuis)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Update nieuwe werkgroep Palliatieve zorg bij hartfalen

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Carolien Lucas (Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Beweegprogramma’s bij hartfalen

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag - Nicole Uszko- Lencer (MUMC+)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Behandelen ijzerdeficiëntie met iv ijzer verbetert Inspanningstolerantie bij HF (EFFECT-HF)

15 nov. 2016 - AHA 2016 - Prof. dr. Dirk Jan van Veldhuisen
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Voeding, metabolisme en cachexie bij chronisch hartfalen

30 sep. 2016 - Nationale Hartfalendag 2016 - Dr. Erica Rutten (FoodCon, Kinrooi, België)
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Antistolling bij hartfalen

5 okt. 2016 - Nationale Antistollingsdag 2016, Amersfoort - Prof. dr. Freek Verheugt, Amsterdam
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Hartfalentrials op de ESC

28 aug. 2016 - ESC Rome - Prof. dr. Frank Ruschitzka
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

IJzerdeficiëntie in de nieuwe ESC HF richtlijnen

29 aug. 2016 - ESC, Rome - Dr. Peter van der Meer, cardioloog, UMCG
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

Hartfalennieuws van de ESC in het kort

28 aug. 2016 - ESC Rome, 28 augustus 2016 - Prof. dr. Mariell Jessup
##SCROLLER_ITEMS_FULL_TITLE##

ICD bij niet-ischemisch hartfalen

28 aug. 2016 - Rome, 28 augustus 2016 - Prof. dr. Harry Crijns

Nieuw ontstaan en paroxismaal AF verhogen het risico op nadelige uitkomsten bij hartfalen

6 dec. 2017 - Mogensen UM et al. - J Am Coll Cardiol. 2017

Bij patiënten met hartfalen waren een verminderde EF, paroxismaal AF en nieuw ontstaan AF geassocieerd met een groter risico op nadelige uitkomsten, waaronder ziekenhuisopname en beroerte, maar niet mortaliteit.

Er is hoop voor de behandeling van HFpEF

23 nov. 2017 - Amsterdam - Prof. dr. Carolyn Lam - UMC Groningen & Singapore
Prof.dr. Lam somt vijf mechanismen op waarin zij aangrijpingspunten herkent voor behandeling van patiënten met hartfalen met behouden ejectiefractie. Deze mechanismen worden momenteel getest als therapeutisch doelwit.

WCN 2017 Prof.dr. Lam somt vijf mechanismen op waarin zij aangrijpingspunten herkent voor behandeling van patiënten met hartfalen met behouden ejectiefractie. Deze mechanismen worden momenteel getest als therapeutisch doelwit.

Uitstellen van HF-therapie verhoogt sterfterisico

28 nov. 2017 - Zaman S, et al. - Eur J Heart Fail 2017

Uitstel van behandeling met ACE-remmers, bètablokkers en aldosteronantagonisten gedurende 1 jaar heeft een absoluut sterfterisico van ongeveer 1% per maand, dat hoger is dan het sterfterisico als gevolg van de therapie, zoals genoemd in patiëntenfolders.

FOCUS OP: ESC richtlijn HF - implementatie in de praktijk

FOCUS OP serie

4 okt. 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Mireille Emans, Dian Pruijsers-Lamers
Twee cardiologen en een verpleegkundig specialist bespreken in hoeverre de ESC richtlijn HF ruim een jaar na het uitkomen ervan in de praktijk is geïmplementeerd.

FOCUS OP Twee cardiologen en een verpleegkundig specialist bespreken in hoeverre de ESC richtlijn HF ruim een jaar na het uitkomen ervan in de praktijk is geïmplementeerd.

HF & AF: Antistolling

HF dag 2017

29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters
Wanneer HF & AF samen voorkomen, wordt bij voorkeur een NOAC als antistolling gegeven. Dr. Ron Pisters stelt dat nierfunctie, leeftijd en gewicht belangrijk zijn bij doseren, evenals een goede opvolging van NOAC gebruik (therapietrouw, bijwerkingen).

HF dag 2017 Wanneer HF en AF samen voorkomen, wordt bij voorkeur een NOAC als antistolling gegeven. Dr. Ron Pisters stelt dat nierfunctie, leeftijd en gewicht belangrijk zijn bij doseren, evenals een goede opvolging van NOAC gebruik (therapietrouw, bijwerkingen).

Management van patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

1 nov. 2017 - Dr. Dirk Lok - Deventer Ziekenhuis
HF-patiënten die orale antistolling behoeven in verband met atriumfibrilleren hebben vaak nierfunctiestoornissen. Dr. Lok bespreekt hoe dit antistollingsbehandeling beïnvloedt.

HF-patiënten die orale antistolling behoeven in verband met atriumfibrilleren hebben vaak nierfunctiestoornissen. Dr. Lok bespreekt hoe dit antistollingsbehandeling beïnvloedt.

Hogere niet-nuchtere triglyceriden verhogen het risico op hartfalen

9 nov. 2017 - Varbo A and Nordestgaard BG. - ATVB 2018

Stapsgewijs hogere concentraties niet-nuchtere triglyceriden waren geassocieerd met een stapsgewijs hoger risico op hartfalen, wat niet het geval was voor LDL-c.

Diabetes en microvasculaire complicaties voorspellen uitkomst in HFpEF

31 okt. 2017 - Sandesara PB et al. - Diabetes Care 2017

In de TOPCAT studie bevatten diabetes en de gerelateerde microvasculaire complicaties belangrijke prognostische informatie ten aanzien van latere nadelige uitkomensten in HFpEF patiënten.

FOCUS OP: IJzertherapie bij hartfalen - implementatie in de praktijk

FOCUS OP serie

12 sep. 2017 - Dr. Hans Kragten, dr. Peter van der Meer, Olga Kruit
Twee cardiologen en een verpleegkundig specialist bespreken de behandeling van ijzerdeficiëntie met intraveneus ijzer en hoe deze in de praktijk geïmplementeerd wordt.

FOCUS OP Twee cardiologen en een verpleegkundig specialist bespreken de behandeling van ijzerdeficiëntie met intraveneus ijzer en hoe deze in de praktijk geïmplementeerd wordt.

Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

HF dag 2017

29 sep. 2017 - Petra van Pol
Petra van Pol geeft een update van Connect Hartfalen, een project in samenwerking met de (kader)huisarts. Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg is ook de Landelijke Registratie Hartfalen gestart.

HF dag 2017 Petra van Pol geeft een update van Connect Hartfalen, een project in samenwerking met (kader)huisartsen. Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg is ook de Landelijke Registratie Hartfalen gestart.

PCSK9 niveaus positief geassocieerd met uitkomsten in verslechterend HF

25 okt. 2017 - Bayes-Genis A, et al. - J Am Coll Cardiol 2017

In WHF patiënten was het risico positief geassocieerd met PCSK9 niveaus en negatief met LDL-receptor niveaus, wat suggereert dat PCSK9 remming kan leiden tot betere uitkomsten in HF.

Hyper- en hypokaliëmie geassocieerd met verhoogde sterfte bij chronisch hartfalen

23 okt. 2017 - Aldahl M, et al. - Eur Heart J 2017

Bij chronisch hartfalen patiënten was de korte termijn sterfte door alle oorzaken verhoogd in diegene met hypo- en hyperkaliëmie, evenals in diegene in de onderste en bovenste niveaus van het normale kaliumbereik.