Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HFAN

Twee nieuwe studies op hartfalengebied; één met fantastische resultaten met een SGLT2 remmer

3' educatie - Sep. 3, 2019

Geen verbetering in uitkomsten met vroege en aanhoudende strategie van vasodilatatie in acuut HF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Christian Müller

ESC Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Freek Verheugt, Rudolf de Boer, Martin Hemels

ARNI behandeling in HFpEF toont voordeel in secundaire uitkomsten maar mist significantie op primair eindpunt

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Prof. Scott Solomon

Incidente hyperkalemie, RAASi gebruik en uitkomsten in opgenomen acuut HF patiënten

5' educatie - Aug. 27, 2019 - Joost Beusekamp

Een nieuwe parameter voor proximale tubulaire functie in HF

5' educatie - Aug. 26, 2019 - Lisa Emmens

Genetische risicoscore geassocieerd met AF in HF patiënten

5' educatie - Aug. 21, 2019 - Mariëlle Kloosterman

Hogere dosis lisdiuretica beperkt optitratie RAASi in HFrEF

5' educatie - Aug. 20, 2019 - Jozine ter Maaten

HF therapie in Nederland: van richtlijn naar dagelijkse praktijk

10' educatie - July 17, 2019 - Dr. Gerard Linssen

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - July 10, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

Mogelijke man-vrouw verschillen in de optimale dosering van HF medicatie

5' educatie - May 25, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Bernadet Santema

IJzergebrek in hartfalen: doet het er toe?

10' educatie - July 10, 2019 - Dr. Hans Kragten

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer vragen dan antwoorden?

3' educatie - May 16, 2019 - Lipidendag 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

ARNI als eerstelijnstherapie in de novo HFrEF patienten na ADHF event

3' educatie - June 3, 2019

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - June 3, 2019

Gebruik en dosering van medicatie in HF patiënten in de dagelijkse praktijk in Nederland

5' educatie - May 15, 2019 - Dr. Gerard Linssen, prof. dr. Adriaan Voors

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans

Centrifugale-flow pomp superieur aan axiale-flow pomp voor klinische uitkomsten in gevorderd HF

3' educatie - Apr. 8, 2019

Verbeterde QoL met transkatheter mitralisklepreparatie in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie

3' educatie - Apr. 8, 2019

Device houdt HF-patiënten op veilige wijze uit het ziekenhuis

3' educatie - Apr. 3, 2019

Voordelen van vroege initatie van ARNI in acuut gedecompenseerd HF bevestigd in een open-label extensiestudie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Adam DeVore, MD

PA-drukgeleide therapie met geïmplanteerde sensor veilig bij HF patiënten

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Arend Mosterd

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

De richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Louise Bellersen - Radboudumc, Nijmegen

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

De rol van cardiogenetica bij erfelijke hartziekten

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Dr. Peter van Tintelen – Utrecht

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Starten met ARNI in patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Eric Velazquez, MD

SGLT2-remmer verbetert HF uitkomsten en CV sterfte in HF-patiënten ongeacht T2DM status

Nieuws - Sep. 19, 2019

EASD 2019 HF patiënten met én zonder T2DM tonen zo’n 25% vermindering van verslechterend HF en CV sterfte na behandeling met dapagliflozine in de DAPA-HF studie, en symptomen verbeterden.

Vroege verbetering van gezondheidstoestand met ARNI behandeling in HFrEF patiënten

Literatuur - Sep. 17, 2019 - Khariton Y et al.., - JACC: Heart Failure. 2019

Real-world data van het CHAMP-HF register tonen dat patiënten die starten met sacubitril/valsartan verbetering ervaren in de KCCQ fysieke beperking en QoL domeinen tijdens een mediaan van 57 dagen.

Twee nieuwe studies op hartfalengebied; één met fantastische resultaten met een SGLT2 remmer

3' educatie - Sep. 3, 2019
Arend Mosterd geeft een samenvatting van de resultaten van twee grote HF trials gepresenteerd op de ESC - DAPA-HF en PARAGON-HF - en vertelt hoe keuzestress van medicijnen leidt tot nieuwe initiatieven.

ESC 2019 Arend Mosterd geeft een samenvatting van de resultaten van twee grote HF trials gepresenteerd op de ESC - DAPA-HF en PARAGON-HF - en vertelt hoe keuzestress van medicijnen leidt tot nieuwe initiatieven.

Geen verbetering in uitkomsten met vroege en aanhoudende strategie van vasodilatatie in acuut HF

3' educatie - Sep. 2, 2019 - Prof. Christian Müller
Een strategie van vroege en aanhoudende vasodilatatie in acuut HF patiënten resulteerde niet in verlaging van totale sterfte en heropname voor acuut HF.

ESC 2019 Een strategie van vroege en aanhoudende vasodilatatie in acuut HF patiënten resulteerde niet in verlaging van totale sterfte en heropname voor acuut HF.

Uitgebreide vasodilatatiestrategie verbetert uitkomsten in acuut HF niet

Nieuws - Sep. 2, 2019
Vroege intensieve en aanhoudende vasodilatatie met geïndividualiseerde doseringen van bekende middelen in volwassenen met AHF verbeterde algehele sterfte en AHF opnames niet.

ESC 2019 Vroege intensieve en aanhoudende vasodilatatie met geïndividualiseerde doseringen van bekende middelen in volwassenen met AHF verbeterde algehele sterfte en AHF opnames niet.

NVVC lunchsymposium | De ESC Hartfalen Richtlijn: Actualiteit en praktijk

12 april 2019 - Dr. Gerard Linssen

NVVC lunchsymposium Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Gerard Linssen (cardioloog, Ziekenhuisgroep Twente, Almelo/Hengelo), gehouden tijdens een NVVC lunchsymposium in Rotterdam.

NVVC lunchsymposium | PIONEER-HF: Impact van resultaten voor hartfalenbehandeling

12 april 2019 - Dr. Mireille Emans

NVVC lunchsymposium Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Mireille Emans (cardioloog, maatschap Rijnmond Zuid, Rotterdam), gehouden tijdens een NVVC lunchsymposium in Rotterdam.

NVVC lunchsymposium | 3 jaar na de ESC 2016 HF richtlijn: wat is de huidige praktijk en wat veranderen nieuwe trials?

12 april 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors

NVVC lunchsymposium Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Adriaan Voors (cardioloog, UMCG, Groningen), gehouden tijdens een NVVC lunchsymposium in Rotterdam.

Meeting impression Hartfalen, guidelines en impact nieuwe trials

Lees en download het verslag
Lees en download het verslag

NVVC Lunchsymposium 2019 Lees het verslag van de presentaties en discussies van een lunchsymposium op het NVVC voorjaarscongres, gehouden op 12 april 2019 in Rotterdam.

ESC Gesprek van de dag | zondag

ESC 2019 - Parijs

15' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Freek Verheugt, Rudolf de Boer, Martin Hemels
Twee HF-studies, PARAGON-HF en DAPA-HF, trokken vandaag de aandacht. ALL-IN en RACE-4, twee grote Nederlandse AF-studies, leveren nuttige inzichten in overdragen van taken aan AF-nurse of huisarts.

ESC 2019 Twee HF-studies, PARAGON-HF en DAPA-HF, trokken vandaag de aandacht. ALL-IN en RACE-4, twee grote Nederlandse AF-studies, leveren nuttige inzichten in overdragen van taken aan AF-nurse of huisarts.

SGLT2-remmer verlaagt CV sterfte en verslechterende HF events in HFrEF patiënten

Nieuws - Sep. 1, 2019
In HFrEF patiënten met en zonder type 2 diabetes verlaagde dapagliflozine de samengestelde uitkomst van CV sterfte en verslechterende HF events in vergelijking met placebo.

ESC 2019 In HFrEF patiënten met en zonder type 2 diabetes verlaagde dapagliflozine de samengestelde uitkomst van CV sterfte en verslechterende HF events in vergelijking met placebo.

ARNI behandeling in HFpEF toont voordeel in secundaire uitkomsten maar mist significantie op primair eindpunt

3' educatie - Sep. 1, 2019 - Parijs - Prof. Scott Solomon
Sacubitril/valsartan werd getest in HFpEF patiënten in de PARAGON-HF trial. De reductie in HF hospitalisaties en CV sterfte was net niet significant, maar het behandeleffect is heterogeen.

ESC 2019 Sacubitril/valsartan werd getest in HFpEF patiënten in de PARAGON-HF trial. De reductie in HF hospitalisaties en CV sterfte was net niet significant, maar het behandeleffect is heterogeen.