Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HFAN

Nieuwe elementen in een trial met sGC stimulator

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. dr. Adriaan Voors

Update over klinische trials in hartfalen

3' educatie - 17 feb. 2020 - Prof. dr. Burkert Pieske

Ontwikkelingen op het gebied van telemonitoring in hartfalen

3' educatie - 12 feb. 2020 - Dr. Jasper Brugts

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

FOCUS: Paradigmashift in behandeling van cardiorenale complicaties bij diabetes

15' educatie - 16 dec. 2019 - Dr. Gerard Linssen, dr. Anho Liem en dr. Erik Serné

Verbeterde gezondheidsstatus met SGLT2-remmer in HFrEF

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Mikhail Kosiborod - AHA 2019, Philadelphia

Is HF dezelfde ziekte over de hele EF-range, of heeft HF twee fysiologieën die anders reageren op therapie?

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Lynne Stevenson - AHA 2019, Philadelphia

ARNI lijkt niet alleen CV voordeel te geven in HFrEF, maar tot een EF van ongeveer 60%

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Scott Solomon - AHA 2019, Philadelphia

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - 16 nov. 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia

CardioMEMS: sensor voor verslechtering HF

3' educatie - 6 nov. 2019 - Dr. Jasper Brugts

Conventionele manieren van zelfmanagement

3' educatie - 6 nov. 2019 - Prof. dr. Hans Peter Brunner-La Rocca

Zelfmanagement op afstand: waar staan we nu, wat is de toekomst?

3' educatie - 31 okt. 2019 - Dr. Jaap Trappenburg

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - 31 okt. 2019 - Dr. Michel Brugts

Hoe kun je het beste nieuwe behandelmethoden implementeren in de praktijk?

3' educatie - 24 okt. 2019 - Dr. Erik Badings en Dian Pruijsers-Lamers

Cardiale amyloïdose: vaak niet herkend

3' educatie - 23 okt. 2019 - Dr. Marish Oerlemans

Bètablokkergebruik geassocieerd met mortaliteit in HFrEF patiënten >80 jaar

5' educatie - 22 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Gianluigi Savarese

IJzerdeficiëntie bij hartfalen

3' educatie - 15 okt. 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

NP metabolisme geassocieerd met klinische uitkomsten in HF

5' educatie - 15 okt. 2019 - Dr. Frank Gommans

Net geen significante effecten op CV uitkomsten met ARNI in HFpEF

3' educatie - 23 sep. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Dirk Jan van Veldhuisen, MD

Twee nieuwe studies op hartfalengebied; één met fantastische resultaten met een SGLT2 remmer

3' educatie - 3 sep. 2019

Geen verbetering in uitkomsten met vroege en aanhoudende strategie van vasodilatatie in acuut HF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Christian Müller

ESC Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 1 sep. 2019 - Parijs - Freek Verheugt, Rudolf de Boer, Martin Hemels

ARNI behandeling in HFpEF toont voordeel in secundaire uitkomsten maar mist significantie op primair eindpunt

3' educatie - 1 sep. 2019 - Parijs - Prof. Scott Solomon

Incidente hyperkalemie, RAASi gebruik en uitkomsten in opgenomen acuut HF patiënten

5' educatie - 27 aug. 2019 - Joost Beusekamp

Een nieuwe parameter voor proximale tubulaire functie in HF

5' educatie - 26 aug. 2019 - Lisa Emmens

Genetische risicoscore geassocieerd met AF in HF patiënten

5' educatie - 21 aug. 2019 - Mariëlle Kloosterman

Hogere dosis lisdiuretica beperkt optitratie RAASi in HFrEF

5' educatie - 20 aug. 2019 - Jozine ter Maaten

HF therapie in Nederland: van richtlijn naar dagelijkse praktijk

10' educatie - 17 juli 2019 - Dr. Gerard Linssen

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - 10 juli 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar

Mogelijke man-vrouw verschillen in de optimale dosering van HF medicatie

5' educatie - 25 mei 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Bernadet Santema

Nieuwe elementen in een trial met sGC stimulator

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. dr. Adriaan Voors
Prof. Adriaan Voors vertelt welk middel werd getest, welke patiënten werden geïncludeerd en andere opvallende elementen uit de VICTORIA trial.

ACC 2020 Prof. Adriaan Voors vertelt welk middel werd getest, welke patiënten werden geïncludeerd en andere opvallende elementen uit de VICTORIA trial.

Stimulator van sGC vermindert CV sterfte en HF ziekenhuisopname in HFrEF patiënten met verslechterend HF

Nieuws - 29 mrt. 2020
De VICTORIA trial toonde aan dat therapie met de sGC stimulator vericiguat het primaire eindpunt verlaagde in HFrEF patiënten met verslechterend HF vergeleken met placebo.

ACC 2020 De VICTORIA trial toonde aan dat therapie met de sGC stimulator vericiguat het primaire eindpunt verlaagde in HFrEF patiënten met verslechterend HF vergeleken met placebo.

LVEF tijdens ziekenhuisopname voor acuut HF is een onafhankelijke voorspeller van klinische uitkomsten

Literatuur - 23 mrt. 2020 - Janwanishstaporn S et al., - Eur J Heart Fail. 2020.
De samengestelde uitkomst van CV sterfte of heropname door HF/nierfalen tot dag 180 kwam vaker voor bij acute HF patiënten met een lagere LVEF.

De samengestelde uitkomst van CV sterfte of heropname door HF/nierfalen tot dag 180 kwam vaker voor bij acute HF patiënten met een lagere LVEF.

Coronavirusinfecties en het cardiovasculaire systeem

Literatuur - 20 mrt. 2020 - Xiong TY, et al. - Eur Heart J. 2020
Dit //viewpoint// artikel vestigt de aandacht op acute en mogelijke langetermijnimplicaties van coronavirusinfecties, zoals COVID-19, op het cardiovasculaire systeem.

Dit viewpoint artikel vestigt de aandacht op acute en mogelijke langetermijnimplicaties van coronavirusinfecties, zoals COVID-19, op het cardiovasculaire systeem.

Lage natriumexcretie na diuretica geassocieerd met mortaliteit in acuut HF

Literatuur - 2 mrt. 2020 - Damman K et al., - Eur J Heart Fail. 2020.

Lage natriumexcretie in de urine tijdens de eerste 6h na initiatie van een lisdiureticum is geassocieerd met een lager urinevolume na 24h, en sterfte door alle oorzaken in patiënten met acuut hartfalen.

Impressie | Changing Landscape in Diabetes and CVD; A personal view

29 november 2019 - Prof. dr. Lars Rydén

WCN 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Lars Rydén, cardioloog, Karolinska Institutet, Stockholm, Zweden), gehouden tijdens het WCN congres 2019.

Impressie | Will pulmonary artery monitoring change heart failure care?

Literatuur - 25 feb. 2020 - Dr. Jasper Brugts

WCN 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Jasper Brugts (cardioloog, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam), gehouden tijdens het WCN congres 2019.

Impressie | Clinical impact of the heart kidney connection

Literatuur - 25 feb. 2020 - Dr. Kevin Damman

WCN 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van dr. Kevin Damman (cardioloog, UMC Groningen), gehouden tijdens het WCN congres 2019.

Impressie | Clinical update heart failure: trials changing patients’ lives?

29 november 2019 - Prof. dr. Burkert Pieske

WCN 2019 Lees een samenvatting van de presentatie van prof. dr. Burkert Pieske, cardioloog, Charité - Universitätsmedizin, Berlijn, Duitsland), gehouden tijdens het WCN congres 2019.

SGLT2i vermindert atriumfibrilleren en atriumflutter in T2DM

Literatuur - 17 feb. 2020 - Zelniker TA et al. - Circulation 2020

De SGLT2 remmer dapagliflozine verlaagde tijd tot eerste event van atriumfibrilleren (AF) en atriumflutter (AFL), als ook totale events van AF en AFL in T2DM patiënten, aangetoond in een post-hoc analyse van de DECLARE-TIMI 58 trial.

Update over klinische trials in hartfalen

3' educatie - 17 feb. 2020 - Prof. dr. Burkert Pieske
Prof. Pieske geeft een overzicht van klinische trials in de verschillende patiëntenklassen van hartfalen en vertelt wat de huidige aanbevelingen voor therapie zijn in HFrEF, HFmrEF en HFpEF patiënten.

WCN 2019 Prof. Pieske geeft een overzicht van klinische trials in de verschillende patiëntenklassen van hartfalen en vertelt wat de huidige aanbevelingen voor therapie zijn in HFrEF, HFmrEF en HFpEF patiënten.

Ontwikkelingen op het gebied van telemonitoring in hartfalen

3' educatie - 12 feb. 2020 - Dr. Jasper Brugts
Telemonitoring met behulp van sensoren, zoals CardioMEMS, in HF patiënten kan resulteren in een verandering van zorg in het ziekenhuis naar proactieve interventie op afstand.

WCN 2019 Telemonitoring met behulp van sensoren, zoals CardioMEMS, in HF patiënten kan resulteren in een verandering van zorg in het ziekenhuis naar proactieve interventie op afstand.