Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HFAN

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Screening voor AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

5' educatie - 16 juni 2020 - Victor Zwartkruis

Variatie in aanbevolen HF medicatie tussen Nederlandse HF centra

5' educatie - 8 juni 2020 - Dr. Gerard Linssen
Video 1 van 3

Een wetenschappelijk perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Jan Danser
Video 2 van 3

Een klinisch perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Murray Epstein

ARNI behandeling in HFpEF patiënten verlaagt NT-proBNP

3' educatie - 16 apr. 2020 - Jonathan Cunningham

Nieuwe elementen in een HF trial met sGC stimulator

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. dr. Adriaan Voors

Update over klinische trials in hartfalen

3' educatie - 17 feb. 2020 - Prof. dr. Burkert Pieske

Ontwikkelingen op het gebied van telemonitoring in hartfalen

3' educatie - 12 feb. 2020 - Dr. Jasper Brugts

Een kijk op het veranderde landschap in diabetes en CVD

3' educatie - 21 jan. 2020 - Prof. dr. Lars Rydén

FOCUS: Paradigmashift in behandeling van cardiorenale complicaties bij diabetes

15' educatie - 16 dec. 2019 - Dr. Gerard Linssen, dr. Anho Liem en dr. Erik Serné

Verbeterde gezondheidsstatus met SGLT2-remmer in HFrEF

3' educatie - 25 nov. 2019 - Prof. Mikhail Kosiborod - AHA 2019, Philadelphia

Is HF dezelfde ziekte over de hele EF-range, of heeft HF twee fysiologieën die anders reageren op therapie?

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Lynne Stevenson - AHA 2019, Philadelphia

ARNI lijkt niet alleen CV voordeel te geven in HFrEF, maar tot een EF van ongeveer 60%

3' educatie - 18 nov. 2019 - Prof. Scott Solomon - AHA 2019, Philadelphia

Consistent CV voordeel van SGLT2-remmer in HF-patiënten met of zonder diabetes

3' educatie - 16 nov. 2019 - Prof. John McMurray, Glasgow - AHA 2019, Philadelphia

CardioMEMS: sensor voor verslechtering HF

3' educatie - 6 nov. 2019 - Dr. Jasper Brugts

Conventionele manieren van zelfmanagement

3' educatie - 6 nov. 2019 - Prof. dr. Hans Peter Brunner-La Rocca

Zelfmanagement op afstand: waar staan we nu, wat is de toekomst?

3' educatie - 31 okt. 2019 - Dr. Jaap Trappenburg

Preventie van hartfalen bij diabetes: therapeutische opties

3' educatie - 31 okt. 2019 - Dr. Michel Brugts

Hoe kun je het beste nieuwe behandelmethoden implementeren in de praktijk?

3' educatie - 24 okt. 2019 - Dr. Erik Badings en Dian Pruijsers-Lamers

Cardiale amyloïdose: vaak niet herkend

3' educatie - 23 okt. 2019 - Dr. Marish Oerlemans

Bètablokkergebruik geassocieerd met mortaliteit in HFrEF patiënten >80 jaar

5' educatie - 22 okt. 2019 - Parijs, Frankrijk - Gianluigi Savarese

IJzerdeficiëntie bij hartfalen

3' educatie - 15 okt. 2019 - Prof. dr. Peter van der Meer

NP metabolisme geassocieerd met klinische uitkomsten in HF

5' educatie - 15 okt. 2019 - Dr. Frank Gommans

Net geen significante effecten op CV uitkomsten met ARNI in HFpEF

3' educatie - 23 sep. 2019 - Parijs, Frankrijk - Prof. Dirk Jan van Veldhuisen, MD

Twee nieuwe studies op hartfalengebied; één met fantastische resultaten met een SGLT2 remmer

3' educatie - 3 sep. 2019

Geen verbetering in uitkomsten met vroege en aanhoudende strategie van vasodilatatie in acuut HF

3' educatie - 2 sep. 2019 - Prof. Christian Müller

ESC Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 1 sep. 2019 - Parijs - Freek Verheugt, Rudolf de Boer, Martin Hemels

ARNI behandeling in HFpEF toont voordeel in secundaire uitkomsten maar mist significantie op primair eindpunt

3' educatie - 1 sep. 2019 - Parijs - Prof. Scott Solomon

Incidente hyperkalemie, RAASi gebruik en uitkomsten in opgenomen acuut HF patiënten

5' educatie - 27 aug. 2019 - Joost Beusekamp

Een wetenschappelijke statement van AHA over amyloïdosis

Nieuws - 13 juli 2020

De American Heart Association heeft een wetenschappelijke statement gepubliceerd over diagnose en behandeling van transthyretine amyloïde cardiomyopathie (ATTR-CM).

Verslechtering van LVEF tot middenbereik verhoogt risico op nadelige uitkomsten bij HFmrEF

Literatuur - 2 juli 2020 - Brann A et al., - JAMA Cardiol. 2020.

Patiënten bij wie LVEF verslechterde van normaal naar middenbereik, hadden een significant hoger risico op nadelige uitkomsten in vergelijking met diegenen bij wie LVEF was verbeterd van lagere waarden.

Een biomarkerprofiel maakt onderscheid tussen acuut HF en verslechterend HF

Nieuws - 1 juli 2020

HFA Discoveries Een model met input van data van BIOSTAT-CHF toonde hoog onderscheidende waarde aan voor acuut HF patiënten en diegenen met verslechterend HF.

Geen effect van oplosbare guanlylate cyclase stimulator op functionele capaciteit in HFpEF

Nieuws - 1 juli 2020

HFA Discoveries Ondanks veelbelovende preklinische bevindingen en pathofysiologische rationale, resulteerde de sGC stimulator praliciguat niet in een verschil in verandering van piek VO₂ in vergelijking met placebo in HFpEF patiënten.

80 mg tafamidis verlaagt mortaliteit in vergelijking met 20 mg in ATTR-CM patiënten

Nieuws - 1 juli 2020

HFA Discoveries Een analyse van gepoolde data van de ATTR-ACT trial en een langetermijn-extensiestudie toonde een reductie in mortaliteit in ATTR-CM patiënten op 80 mg tafamidis in vergelijking met diegenen op 20 mg.

SGLT2i vermindert patiënt-gerapporteerde HF-symptoombelasting bij HFrEF

Nieuws - 30 juni 2020

HFA Discoveries Patiënt-gerapporteerde uitkomsten in EMPERIAL trials suggereren een trend naar vermindering van HF-symptoombelasting met empagliflozine in vergelijking met placebo bij HFrEF patiënten.

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

FOCUS serie

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis
Christine Oldenburg en Sebastiaan Velthuis presenteren een stroomschema voor de cardioloog om patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor SGLT2i. Samen met Olivier Manintveld bespreken ze praktische zaken over invoering van SGLT2i door de cardioloog.

FOCUS Christine Oldenburg en Sebastiaan Velthuis presenteren een stroomschema voor de cardioloog om patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor SGLT2i. Samen met Olivier Manintveld bespreken ze praktische zaken over invoering van SGLT2i.

Gunstig effect van SGLT2-remmer in HFrEF onafhankelijk van gebruik van diuretische therapie

Nieuws - 25 juni 2020

HFA Discoveries Deze analyse van de DAPA-HF trial toonde aan dat voordelen van dapagliflozine aanhielden, onafhankelijk van gebruik van diuretica en dosis van een diureticum.

Geen aanvullend effect met sGC-stimulator op LVEF en LVESVI in HFrEF

Nieuws - 23 juni 2020

HFA Discoveries De VICTORIA echo substudie liet zien dat behandeling met vericiguat geen aanvullend effect had op LVEF of LVESVI in vergelijking met placebo bij patiënten met HFrEF.

Expert Position Paper over uitvoeren van HF klinische trials in het COVID-19 tijdperk

Nieuws - 22 juni 2020

De Heart Failure Association (HFA) van de European Society of Cardiology (ESC) heeft een Expert Consensus Position Paper gepubliceerd over het uitvoeren van klinische trials in HF tijdens en na de COVID-19 pandemie.

Screening voor AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

5' educatie - 16 juni 2020 - Victor Zwartkruis
Een diagnostisch model met data uit de Lifelines cohortstudie verbeterde vroege detectie van niet-herkende AF, HF en CAD in eerstelijnszorg. Dit vertaalde zich in de ontwikkeling van een patiëntenvragenlijst.

Een diagnostisch model met data uit de Lifelines cohortstudie verbeterde vroege detectie van niet-herkende AF, HF en CAD in eerstelijnszorg. Dit vertaalde zich in de ontwikkeling van een patiëntenvragenlijst.

Variatie in aanbevolen HF medicatie tussen Nederlandse HF centra

5' educatie - 8 juni 2020 - Dr. Gerard Linssen
Een analyse van data van het CHECK-HF register toont aan dat er variatie is in voorgeschreven HF medicatie tussen Nederlandse centra. Gerard Linssen bespreekt opties die kunnen leiden tot verbetering in gebruik en dosering van HF medicatie.

Een analyse van data van het CHECK-HF register toont aan dat er variatie is in voorgeschreven HF medicatie tussen Nederlandse centra. Gerard Linssen geeft een korte presentatie over deze studie.