Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HFAN

Gebruik en dosering van medicatie in HF patiënten in de dagelijkse praktijk in Nederland

5' educatie - May 15, 2019 - Dr. Gerard Linssen, prof. dr. Adriaan Voors

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans

Centrifugale-flow pomp superieur aan axiale-flow pomp voor klinische uitkomsten in gevorderd HF

3' educatie - Apr. 8, 2019

Verbeterde QoL met transkatheter mitralisklepreparatie in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie

3' educatie - Apr. 8, 2019

Device houdt HF-patiënten op veilige wijze uit het ziekenhuis

3' educatie - Apr. 3, 2019

Voordelen van vroege initatie van ARNI in acuut gedecompenseerd HF bevestigd in een open-label extensiestudie

3' educatie - Mar. 25, 2019 - Adam DeVore, MD

PA-drukgeleide therapie met geïmplanteerde sensor veilig bij HF patiënten

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Arend Mosterd

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

De richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Louise Bellersen - Radboudumc, Nijmegen

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

De rol van cardiogenetica bij erfelijke hartziekten

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Dr. Peter van Tintelen – Utrecht

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Starten met ARNI in patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Eric Velazquez, MD

Praktijk-veranderende resultaten voor in-hospital behandeling acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Larry Allen, MD

Initiatie ARNI bij acuut verslechterend hartfalen lijkt veilig en verlaagt NT-proBNP

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Het is nog te vroeg om HF-therapie te stoppen na herstel van gedilateerde cardiomyopathie

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Jane Wilcox, MD

Diuretica voor behandeling van HF

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Kevin Damman, Groningen

De rol van hemodynamiek in diagnose en behandeling van hartfalen

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Louis Handoko, Amsterdam

Behandeling van hyperkaliëmie om hartfalenbehandeling te optimaliseren

10' educatie - Sep. 13, 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Directe effecten van ijzertekort op humane cardiomyocyten

10' educatie - Sep. 10, 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Plaatsing van mitraclip in vergelijking met medicatie resulteerde niet in verlaging sterfte en HF opname in HF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

Hoe een HF-poli, of zelfs een specifieke ARNI-poli, de zorg voor HF-patiënten kan optimaliseren

3' educatie - Apr. 6, 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Louise Bellersen & Marjolein Verdijk

Goede ervaringen met omzetten van HF-patiënten naar nieuwe medicatie op de hartfalenpolikliniek

3' educatie - Apr. 6, 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Dirk J.A. Lok – cardioloog & Dian Pruijsers-Lamers

TAVR als optie voor patiënten met hartfalen en matige aortastenose

3' educatie - Mar. 22, 2018 - Amersfoort - Dr. Nicolas van Mieghem - ErasmusMC, Rotterdam

Nieuw linker-ventrikel-ondersteunend device verlaagt beroerterisico ten opzichte van de gouden standaard

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, USA - James Januzzi - Boston, MA, VS

Transcatheter interatriaal shunt-device voor HFpEF

3' educatie - Mar. 21, 2018 - Amersfoort - Prof. dr. Pim van der Harst - UMCG, Groningen

Percutane reparatie mitralisklep: toepassingen en ervaringen

3' educatie - Mar. 22, 2018 - Amersfoort - Dr. Jan van der Heyden - St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

Gebruik en dosering van medicatie in HF patiënten in de dagelijkse praktijk in Nederland

5' educatie - May 15, 2019 - Dr. Gerard Linssen, prof. dr. Adriaan Voors
Het belang van juiste medicatie en optimale dosering in HF patiënten wordt besproken aan de hand van resultaten van het Nederlandse CHECK-HF register.

Lunchsymposium NVVC Voorjaarscongres 2019 Het belang van juiste medicatie en optimale dosering in HF patiënten wordt besproken aan de hand van resultaten van het Nederlandse CHECK-HF register.

Goedkeuring FDA voor nieuwe behandelingen voor transthyretine-gemedieerde amyloïdose-cardiomyopathie

Nieuws - May 13, 2019

Tafamidis meglumine en tafamidis-capsules zijn door de FDA goedgekeurd voor behandeling van cardiomyopathie veroorzaakt door transthyretine-gemedieerde amyloïdose (ATTR-CM) in volwassenen.

Lager risico op incidente ziekenhuisopname voor HF met hogere adherentie aan plantaardig dieet

Literatuur - May 7, 2019 - Lara KM et al. - JACC 2019
In deze cohortstudie was hogere adherentie aan plantaardige voedingspatronen geassocieerd met lager risico op incidente HHF in volwassenen zonder CHD.

In deze cohortstudie was hogere adherentie aan plantaardige voedingspatronen geassocieerd met lager risico op incidente HHF in volwassenen zonder CHD.

Aandacht voor hartfalen tijdens Heart Failure Awareness Days 2019

Nieuws - May 6, 2019

Van 6-12 mei wordt er op initiatief van de European Society of Cardiology aandacht gevraagd voor hartfalen. In Nederland organiseert het Medisch Spectrum Twente een week met activiteiten rondom dit thema.

Geslachtsspecifieke verschillen in HFrEF patiënten die ARNI gebruiken in de dagelijkse praktijk

Literatuur - Apr. 29, 2019 - Vicent L, et al. - Cardiology 2019
In een real-world cohort van HFrEF patiënten die gestart waren met sacubitril/valsartan was 29.5% vrouw. Na 7 maanden was NYHA functionele klasse verbetering groter in vrouwen vs. mannen.

In een real-world cohort van HFrEF patiënten die gestart waren met sacubitril/valsartan was 29.5% vrouw. Na 7 maanden was NYHA functionele klasse verbetering groter in vrouwen vs. mannen.

Eerdere pacemakerimplantatie geassocieerd met verhoogde CV sterfte en HF ziekenhuisopname in HFpEF

Literatuur - Apr. 26, 2019 - Shen L, et al. - JACC Heart Fail 2019

In een gepoolde analyse van 3 HFpEF trials waren CV sterfte en HF ziekenhuisopname verhoogd in HFpEF patiënten met eerdere pacemakerimplantatie in vergelijking met diegenen zonder.

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - Apr. 17, 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans
Dr. Mireille Emans vat de resultaten samen van de PIONEER-HF studie. Hieruit bleek dat sacubitril/valsartan al veilig kan worden gestart tijdens ziekenhuisopname van patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen.

Lunchsymposium NVVC Voorjaarscongres 2019 Dr. Mireille Emans vat de resultaten samen van de PIONEER-HF studie. Hieruit bleek dat sacubitril/valsartan al veilig kan worden gestart tijdens ziekenhuisopname van patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen.

Centrifugale-flow pomp superieur aan axiale-flow pomp voor klinische uitkomsten in gevorderd HF

3' educatie - Apr. 8, 2019
In de MOMENTUM 3 trial werd de centrifugale-flow pomp HeartMate 3 vergeleken met de axiale-flow pomp HeartMate 2 in patiënten met gevorderd HF. Prof. Uriel bespreekt de bevindingen en implicaties van deze trial.

ACC 2019 In de MOMENTUM 3 trial werd de centrifugale-flow pomp HeartMate 3 vergeleken met de axiale-flow pomp HeartMate 2 in patiënten met gevorderd HF. Prof. Uriel bespreekt de bevindingen en implicaties van deze trial.

Verbeterde QoL met transkatheter mitralisklepreparatie in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie

3' educatie - Apr. 8, 2019
Voorgaande resultaten hebben voordeel in mortaliteit en HF ziekenhuisopname laten zien met MitraClip. Nieuwe data vullen de voorgaande resuitaten aan en tonen verbeterde kwaliteit van leven met MitraClip in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie.

ACC 2019 Voorgaande resultaten hebben voordeel in mortaliteit en HF ziekenhuisopname laten zien met MitraClip. Nieuwe data vullen de voorgaande resuitaten aan en tonen verbeterde kwaliteit van leven met MitraClip in HF patiënten met secundaire mitrale regurgitatie.

Device houdt HF-patiënten op veilige wijze uit het ziekenhuis

3' educatie - Apr. 3, 2019
Pulmonale arteriedruk-geleide behandeling van klasse III HF patiënten behaalde het primaire effectiviteitseindpunt en de twee veiligheidseindpunten na 1 jaar in de CardioMEMS post-approvaltrial.

ACC 2019 Pulmonale arteriedruk-geleide behandeling van klasse III HF patiënten behaalde het primaire effectiviteitseindpunt en de twee veiligheidseindpunten na 1 jaar in de CardioMEMS post-approvaltrial.

Incidentie, voorspellers en geassocieerde uitkomsten van EF-veranderingen in HF-patiënten

Literatuur - Apr. 3, 2019 - Savarese G et al. - JACC Heart Failure 2019
Het SwedeHF-register toonde een verandering in ejectiefractie (EF) aan in tijd voor EF-groepen van HF-patiënten, wat geassocieerd was met nadelige uitkomsten, voornamelijk in diegenen die overgingen van en naar HFrEF.

Het SwedeHF-register toonde een verandering in ejectiefractie (EF) aan in tijd voor EF-groepen van HF-patiënten, wat geassocieerd was met nadelige uitkomsten, voornamelijk in diegenen die overgingen van en naar HFrEF.

BNP en NT-proBNP geven in vergelijkbare mate prognostische informatie gedurende ARNI-therapie in HFrEF

Literatuur - Apr. 1, 2019 - Langeland Myhre P et al. - JACC 2019

Behandeling met sacubitril/valsartan verschuift de BNP-niveauverdeling naar rechts vergeleken met NT-proBNP-waarden, maar beide NP’s konden het risico op CV sterfte of eerste opname voor HF voorspellen in HFrEF-patiënten.