Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HFAN

PA-drukgeleide therapie met geïmplanteerde sensor veilig bij HF patiënten

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Arend Mosterd

Inzichten in relatie hartfalen en kankerontwikkeling

3' educatie - Nov. 30, 2018 - Wouter Meijers - UMC Groningen

Welke rol zullen nieuwe glucoseverlagende middelen spelen bij patiënten met T2DM en CVD?

3' educatie - Nov. 29, 2018 - Prof.dr. Cees Tack - Radboudumc, Nijmegen

De richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen

3' educatie - Nov. 28, 2018 - Louise Bellersen - Radboudumc, Nijmegen

Wat houdt erfelijke cardiomyopathie in?

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Prof. dr. Maarten van den Berg – Groningen

Behandeling van patiënten met acuut HF en cardiogene shock

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Corstiaan den Uil, Rotterdam

De rol van cardiogenetica bij erfelijke hartziekten

3' educatie - Nov. 23, 2018 - Dr. Peter van Tintelen – Utrecht

Weer een SGLT2-remmer met een gunstige invloed op ontwikkeling hartfalen

3' educatie - Nov. 20, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Starten met ARNI in patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Eric Velazquez, MD

Praktijk-veranderende resultaten voor in-hospital behandeling acuut gedecompenseerd hartfalen

3' educatie - Nov. 15, 2018 - Larry Allen, MD

Initiatie ARNI bij acuut verslechterend hartfalen lijkt veilig en verlaagt NT-proBNP

3' educatie - Nov. 13, 2018 - Prof.dr. Rudolf de Boer

Het is nog te vroeg om HF-therapie te stoppen na herstel van gedilateerde cardiomyopathie

3' educatie - Nov. 11, 2018 - Jane Wilcox, MD

Diuretica voor behandeling van HF

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Kevin Damman, Groningen

De rol van hemodynamiek in diagnose en behandeling van hartfalen

3' educatie - Sep. 28, 2018 - Dr. Louis Handoko, Amsterdam

Behandeling van hyperkaliëmie om hartfalenbehandeling te optimaliseren

10' educatie - Sep. 13, 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Directe effecten van ijzertekort op humane cardiomyocyten

10' educatie - Sep. 10, 2018 - Peter van der Meer - UMC Groningen

Plaatsing van mitraclip in vergelijking met medicatie resulteerde niet in verlaging sterfte en HF opname in HF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein

Directe Factor Xa remmer vermindert het verslechteren van hartfalen niet in HFrEF patiënten

3' educatie - Aug. 27, 2018 - Prof. Faiez Zannad, Vandoeuvre Les Nancy, France

Hoe een HF-poli, of zelfs een specifieke ARNI-poli, de zorg voor HF-patiënten kan optimaliseren

3' educatie - Apr. 6, 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Louise Bellersen & Marjolein Verdijk

Goede ervaringen met omzetten van HF-patiënten naar nieuwe medicatie op de hartfalenpolikliniek

3' educatie - Apr. 6, 2018 - NVVC, Noordwijkerhout - Dr. Dirk J.A. Lok – cardioloog & Dian Pruijsers-Lamers

TAVR als optie voor patiënten met hartfalen en matige aortastenose

3' educatie - Mar. 22, 2018 - Amersfoort - Dr. Nicolas van Mieghem - ErasmusMC, Rotterdam

Nieuw linker-ventrikel-ondersteunend device verlaagt beroerterisico ten opzichte van de gouden standaard

3' educatie - Mar. 9, 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, USA - James Januzzi - Boston, MA, VS

Transcatheter interatriaal shunt-device voor HFpEF

3' educatie - Mar. 21, 2018 - Amersfoort - Prof. dr. Pim van der Harst - UMCG, Groningen

Percutane reparatie mitralisklep: toepassingen en ervaringen

3' educatie - Mar. 22, 2018 - Amersfoort - Dr. Jan van der Heyden - St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

SGLT2 remmers: Wat is de meerwaarde bij behandeling van patiënten met type 2 diabetes

3' educatie - Jan. 26, 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Dr. Daniel van Raalte, Amsterdam

Hartfalen: wat iedere cardioloog en research professional erover moet weten

3' educatie - Nov. 23, 2017 - WCN congres - Petra van Pol, Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp

CHECK-HF: Hartfalenbehandeling in Nederland

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Gerard Linssen

Er is hoop voor de behandeling van HFpEF

3' educatie - Nov. 23, 2017 - WCN congres - Prof. dr. Carolyn Lam - UMC Groningen & Singapore

FOCUS: ESC richtlijn HF - implementatie in de praktijk

15' educatie - Oct. 4, 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Mireille Emans, Dian Pruijsers-Lamers

HF & AF: Antistolling

3' educatie - Sep. 29, 2017 - Dr. Ron Pisters

Centrale en perifere inspannings-gerelateerde factoren onafhankelijk geassocieerd met HFpEF

Literatuur - Mar. 21, 2019 - Wolsk E et al. - JACC Heart Failure 2019

Pulmonale capillaire wiggedruk (PCWP), BMI en slagvolume waren onafhankelijk geassocieerd met HFpEF, in vergelijking met gezonde individuen die zich met dezelfde werklast inspanden.

Echocardiografische voorspellers van klinische uitkomsten in patiënten met HF en ernstige secundaire mitrale regurgitatie

Nieuws - Mar. 21, 2019

ACC 2019 In een echocardiografische substudie van de COAPT trial werden voorspellers van slechte uitkomsten bestudeerd in patiënten met ernstige secundaire mitrale regurgitatie.

Vroege initiatie van ARNI in het ziekenhuis na ADHF verbetert uitkomsten in HFrEF

Nieuws - Mar. 20, 2019

ACC 2019 Een open-label extensiestudie van de PIONEER-HF trial toonde aan dat initiatie van sacubitril/valsartan (S/V) in het ziekenhuis klinische uitkomsten verbetert na ADHF in HFrEF patiënten, in vergelijking met initiatie van enalapril in het ziekenhuis gevolgd door S/V.

Aanpassen van therapie op basis van pulmonale arteriedruk kan HHF verminderen en is veilig bij HF patiënten

Nieuws - Mar. 19, 2019

ACC 2019 Post-approval analyses van de CardioMEMS PAS trial toonden aan dat pulmonale arteriedruk-geleide behandeling effectief is in het verminderen van ziekenhuisopnames voor HF, en veilig is voor patiënten met NYHA klasse III HF.

PA-drukgeleide therapie met geïmplanteerde sensor veilig bij HF patiënten

3' educatie - Mar. 19, 2019 - New Orleans, LA, VS - Dr. Arend Mosterd
Dr. Arend Mosterd bespreekt de uitkomsten van post-approval analyses van de CardioMEMS PAS trial, waarin de effectiviteit en veiligheid van implantatie van de CardioMEMS werd onderzocht.

ACC 2019 Dr. Arend Mosterd bespreekt de uitkomsten van post-approval analyses van de CardioMEMS PAS trial, waarin de effectiviteit en veiligheid van implantatie van de CardioMEMS werd onderzocht.

SGLT2-remmertherapie voordelig in T2DM patiënten met brede range van ejectiefracties

Nieuws - Mar. 19, 2019

ACC 2019 Een analyse van de DECLARE-TIMI 58 toonde aan dat dapagliflozine geassocieerd was met minder ziekenhuisopnames voor HF en CV sterfte in een brede range van EF. Voordeel lijkt het grootst in HFrEF.

Voorspellende waarde van IL-1β en een potentiële rol van inflammatiesignalering in ADHF

Literatuur - Mar. 14, 2019 - Pascual-Figal DA et al. - JACC 2019
Deze observationele studie toonde een voorspellende waarde van IL-1β voor acuut gedecompenseerd hartfalen (ADHF) in diegenen met hoge sST2 (IL-1 receptor) -waarden en een betekenisvolle correlatie tussen IL-1β en sST2 aan.

Deze observationele studie toonde een voorspellende waarde van IL-1β voor acuut gedecompenseerd hartfalen (ADHF) in diegenen met hoge sST2 (IL-1 receptor) -waarden en een betekenisvolle correlatie tussen IL-1β en sST2 aan.

Klinische karakteristieken, behandelpatronen en uitkomsten in real-world HFrEF patiënten met verslechterend HF

Literatuur - Mar. 11, 2019 - Butler J et al. - JACC 2019
In de dagelijkse praktijk hadden HFrEF patiënten met verslechterend HF een grotere comorbiditeitslast en slechte uitkomsten, met laag waargenomen medicatiegebruik en suboptimale dosering voor en na events die HF verslechteren.

In de dagelijkse praktijk hadden HFrEF patiënten met verslechterend HF een grotere comorbiditeitslast en slechte uitkomsten, met laag waargenomen medicatiegebruik en suboptimale dosering voor en na events die HF verslechteren.

Opvallend laag gebruik van therapie voor HFrEF niet verklaard door lage bloeddruk

Literatuur - Feb. 20, 2019 - Peri-Okonny PA et al., - JACC : Heart Failure 2019

Het hedendaagse CHAMP-HF register met HFrEF patiënten legt bloot dat <10% van de patiënten die in aanmerking komt voor ACEi/ARB/ARNI plus BB-therapie streefdoseringen ontvangt, ook bij SBP >110 mmHg.

Behandeling met ARNI verbetert mitralisklepinsufficiëntie in HF patiënten

Literatuur - Feb. 4, 2019 - Kang D-H et al. - Circulation 2018

De ARNI sacubitril/valsartan verminderde mitralisklepinsufficiëntie, gemeten door veranderingen in effectief terugstromend openingsgebied, in hogere mate dan alleen valsartan in HF patiënten in de PRIME studie.

Hoger absoluut risico op nadelige events met MRA in HFpEF patiënten in lagere eGFR-categorieën

Literatuur - Jan. 28, 2019 - Beldhuis IE et al. - JACC: Heart Failure 201

Een post-hoc analyse van de TOPCAT-trial toonde hoger absoluut risico op stoppen van studiemedicatie door nadelige events met spironolacton in HFpEF patiënten met een eGFR ≤60 mL/min/1.73m², in vergelijking met hogere eGFR-categorieën.

Lagere uitkomstenaantallen maar meer symptomen, lagere KvL en onderbehandeling in vrouwen met HFrEF

Literatuur - Jan. 24, 2019 - Dewan P et al. - JACC 2019

In een analyse van de PARADIGM-HF en ATMOSPHERE trials met HFrEF patiënten hadden vrouwen minder ziekenhuisopnames voor HF en CV mortaliteit, hoewel ze meer symptomen en lagere HRKvL hadden, en onderbehandeld leken, in vergelijking met mannen.