Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HFAN

Acetazolamide in de behandeling van acuut hartfalen

10' educatie - 6 dec. 2022 - Dr. Kevin Damman

Werkzaamheid en veiligheid van intraveneus ijzer bij HF op de lange termijn

3' educatie - 17 nov. 2022 - Paul R. Kalra

SGLT2-remmers bij HFrEF: praktische adviezen bij eGFR-daling

10' educatie - 14 nov. 2022 - Dr. Kevin Damman

Directe vergelijking van twee lisdiuretica bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met HF

3' educatie - 7 nov. 2022 - Robert J. Mentz

SGLT2-remmers in de praktijk

5' educatie - 25 okt. 2022 - Dr. Kirsten Kortekaas

Palliatieve zorg bij hartfalen

5' educatie - 19 okt. 2022 - Dr. Bas Bekkers

Verschillen en overeenkomsten tussen Europese en Amerikaanse HF-richtlijnen

10' educatie - 17 okt. 2022 - Dr. Olivier Manintveld en dr. Sandra van Wijk

Frailty en hartfalen

5' educatie - 17 okt. 2022 - Dr. Noëmi Wouters

Oud medicament is veilig en uiterst effectief bij acuut HF

3' educatie - 12 okt. 2022 - Prof. dr. Wilfried Mullens

SGLT2-remmers over het hele hartfalenspectrum

5' educatie - 11 okt. 2022 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner La Rocca

Wat zijn de behandelmogelijkheden bij advanced hartfalen?

5' educatie - 5 okt. 2022 - Dr. Manon van der Meer

Implementatie van de ESC HF-richtlijn in Nederland: registraties van kwaliteit van zorg

5' educatie - 3 okt. 2022 - Dr. Jasper Brugts

SGLT2-remmer verlaagt uitkomsten bij HFmrEF en HFpEF onafhankelijk van glycemische status

3' educatie - 23 sep. 2022 - Prof. dr. Pardeep Jhund

ESC 2022 Gesprek van de dag | zaterdag

15' educatie - 27 aug. 2022

Totale bewijsvoering voor SGLT2-remming bij HF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Muthiah Vaduganathan

Combinatietherapie met lisdiuretica en acetazolamide verbetert decongestie bij acuut HF

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. dr. Wilfried Mullens - Genk, België

Alle patiënten met HF ongeacht EF hebben baat bij SGLT2-remmer

3' educatie - 27 aug. 2022 - Prof. dr. Pardeep Jhund

Nieuwe mogelijkheden in de behandeling van HFpEF

10' educatie - 20 juli 2022 - Dr. Loek van Heerebeek

Hoe stel je de diagnose HFpEF en HFmrEF in de dagelijkse praktijk?

10' educatie - 29 juni 2022 - Dr. Vanessa van Empel

Hartfalen met een supranormale ejectiefractie

5' educatie - 16 juni 1900 - Bart J. van Essen

Verschillende pathofysiologische pathways bij vrouwen en mannen met hartfalen

5' educatie - 15 juni 1900 - Alice Ravera

Toename van galectine-3 identificeert mannen met een risico op ontwikkelen van hartfalen en kanker

5' educatie - 15 juni 1900 - Freek van den Berg

Circulerende ketonlichamen in acuut HF behandeld met SGLT2-remmer

5' educatie - 14 juni 1900 - Suzanne Voorrips

Gesprekstips voor leefstijladvies bij hartfalenpatiënten

5' educatie - 16 mei 2022 - Tamara Aipassa

Casuïstiek: SGLT2-remmers bij hartfalen in de klinische praktijk

15' educatie - 16 mei 2022 - Dr. Jozine ter Maaten en dr. Sebastiaan Velthuis

De centrale vraag in de sportcardiologie

5' educatie - 9 mei 2022 - Dr. Harald Jørstad

Partydrugs en HVZ

5' educatie - 2 mei 2022 - Dr. Robert Riezebos

FOCUS: praktische overwegingen bij starten van SGLT2-remmers bij hartfalen

15' educatie - 2 mei 2022 - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Sebastiaan Velthuis, dr. Stefan Koudstaal

Rol van een niet-steroïde MRA in het behandelspectrum van patiënten met T2DM en CNS

10' educatie - 21 apr. 2022 - Prof. Peter Rossing, prof. Gerasimos Filippatos, en prof. Matthew Weir

Updates in de nieuwe AHA/ACC/HFSA hartfalenrichtlijn

3' educatie - 13 apr. 2022 - Prof. Paul Heidenreich

Casuïstiek: SGLT2-remmers bij hartfalen in de klinische praktijk

Geaccrediteerde e-learning

Online-CME - 6 dec. 2022

In deze e-learning leren deelnemers over gebruik van SGLT2-remmers bij hartfalen en over de praktische implementatie van nieuwe richtlijnen. Registratie (gratis) is vereist om in te schrijven voor deze cursus.

Zelfde werkzaamheid en veiligheid van SGLT2-remmer bij gebruik van MRA of ARNI in HFmrEF/HFpEF

Literatuur - 6 dec. 2022 - Yang M, et al. - Eur J Heart Fail. 2022

Bij patiënten met HFmrEF of HFpEF werden de werkzaamheid en veiligheid van dapagliflozine niet beïnvloed door achtergrondbehandeling met een MRA of ARNI, zo blijkt uit een vooraf gespecificeerde analyse van de DELIVER-studie.

Acetazolamide in de behandeling van acuut hartfalen

10' educatie - 6 dec. 2022 - Dr. Kevin Damman
Dr. Kevin Damman vertelt over therapie bij acuut gedecompenseerd HF en bespreekt de ADVOR-studie die liet zien dat combinatietherapie met lisdiuretica en acetazolamide leidt tot betere decongestie.

Dr. Kevin Damman vertelt over therapie bij acuut gedecompenseerd HF en bespreekt de ADVOR-studie die liet zien dat combinatietherapie met lisdiuretica en acetazolamide leidt tot betere decongestie.

Lage adherentie en persistentie van HF-medicijnen bij nieuw gediagnosticeerd HF

Literatuur - 29 nov. 2022 - Ødegaard KM, et al. - ESC Heart Fail. 2022

Een Noors nationaal cohortonderzoek liet zien dat bij nieuw gediagnosticeerde HF-patiënten de 1-jaarsadherentie aan duale en triple HF-therapie laag was en dat de persistentie in jaar 2-5 onvoldoende was.

SGLT2-remming leidt tot vroege decongestie en gunstig klinisch effect bij acuut HF

Literatuur - 22 nov. 2022 - Biegus J, et al. - Eur Heart J. 2022

Bij 530 patiënten die voor acuut HF waren opgenomen in het ziekenhuis, leidde empagliflozinebehandeling tot vroege, klinisch betekenisvolle decongestie vergeleken met placebo. De mate van decongestie was geassocieerd met een gunstig klinisch effect na 90 dagen.

Werkzaamheid en veiligheid van intraveneus ijzer bij HF op de lange termijn

3' educatie - 17 nov. 2022 - Paul R. Kalra
Paul Kalra bespreekt de resultaten van de IRONMAN-studie waarin de effecten van ijzer(III)derisomaltose op CV-events bij patiënten met ijzertekort en HF werden onderzocht.

AHA 2022 Paul Kalra bespreekt de resultaten van de IRONMAN-studie waarin de effecten van ijzer(III)derisomaltose op CV-events bij patiënten met ijzertekort en HF werden onderzocht.

Beperkte invloed van ARNI op lisdiureticumgebruik bij symptomatisch HFpEF

Literatuur - 14 nov. 2022 - Chatur S, et al. - Eur J Heart Fail. 2022

Bij patiënten met HFrEF die worden behandeld met sacubitril/valsartan kan de benodigde hoeveelheid lisdiuretica mogelijk worden verlaagd, maar wat is de invloed van sacubitril/valsartan op longitudinale patronen in het lisdiureticumgebruik bij patiënten met HFpEF?

SGLT2-remmers bij HFrEF: praktische adviezen bij eGFR-daling

10' educatie - 14 nov. 2022 - Dr. Kevin Damman
Wat te doen bij verandering van nierfunctie na het starten met een SGLT2-remmer bij patiënten met HFrEF? Dr. Kevin Damman geeft praktische tips.

Wat te doen bij verandering van nierfunctie na het starten met een SGLT2-remmer bij patiënten met HFrEF? Dr. Kevin Damman geeft praktische tips.

Directe vergelijking van twee lisdiuretica bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met HF

3' educatie - 7 nov. 2022 - Robert J. Mentz
**AHA 2022** TRANSFORM-HF toonde aan dat er geen verschil was in effectiviteit tussen furosemide en torsemide op sterfte door alle oorzaken. Robert Mentz vertelt wat ze van deze studie hebben geleerd.

AHA 2022 TRANSFORM-HF toonde aan dat er geen verschil was in effectiviteit tussen furosemide en torsemide op sterfte door alle oorzaken. Robert Mentz vertelt wat ze van deze studie hebben geleerd.

Intraveneuze ijzerbehandeling bij patiënten met HF en ijzertekort

Nieuws - 6 nov. 2022

AHA 2022 Bij HF-patiënten met LVEF ≤45% die een ijzertekort hadden was iv toediening van ijzer(III)derisomaltose geassocieerd met een lager risico op HF-ziekenhuisopname en cardiovasculaire sterfte in vergelijking met standaardzorg, maar alleen in analyses die de impact van de COVID-19 pandemie verminderden.

Geen verschil in effectiviteit tussen twee lisdiuretica op mortaliteit bij HF

Nieuws - 5 nov. 2022

AHA 2022 De TRANSFORM-HF-studie onderzocht of behandeling met torsemide een verbetering gaf op klinische eindpunten in vergelijking met furosemide bij opgenomen patiënten met HF.

Hyperkaliëmie bij nieuw gediagnosticeerde HFrEF-patiënten die richtlijngestuurde medische therapieën kregen

Literatuur - 25 okt. 2022 - Henrysson J, et al. - ESC Heart Fail. 2022

Een retrospectieve cohortstudie van nieuw gediagnosticeerde HFrEF-patiënten die begonnen met guideline-directed medical therapies toonde dat de incidentie van hyperkaliëmie in 6 maanden toenam, zelfs bij degenen die geen MRA’s hadden gekregen.