Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HFAN

Toename in ANP verklaart mogelijk gunstige effecten van ARNI in HFrEF

10' educatie - 17 feb. 2021 - Sean Murphy

Nieuwe criteria voor het stellen van de diagnose HFpEF

10' educatie - 12 feb. 2021 - Dr. Vanessa van Empel

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors

Casuïstiek: Effect van ARNI op reverse cardiale hermodellering bij hartfalen

15' educatie - 21 jan. 2021 - Dr. Stefan Koudstaal en prof. dr. Rudolf de Boer

Intraveneus ijzer bij patiënten met ijzerdeficiëntie, gestabiliseerd na acuut HF

3' educatie - 6 jan. 2021 - Prof. dr. Peter van der Meer

10 Praktische tips over diagnostiek en behandeling HFpEF

10' educatie - 24 nov. 2020 - Dr. Louis Handoko

IJzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort na acuut HF om HF opnames te verminderen

5' educatie - 23 nov. 2020 - Prof. Piotr Ponikowski

De zes pilaren van therapie in HFrEF

3' educatie - 15 nov. 2020 - Prof. dr. Marc Pfeffer

Voordeel met cardiale myosine activator in HFrEF

3' educatie - 14 nov. 2020 - Prof. John Teerlink

Geen 'one size fits all' aanpak voor medicatie bij HFpEF

10' educatie - 12 nov. 2020 - Dr. Loek van Heerebeek

Hoe diagnosticeer en behandel je amyloïdose?

10' educatie - 9 nov. 2020 - Prof. dr. Peter van der Meer

Praktische implementatie van SGLT2-remmers in de cardiologische praktijk

3' educatie - 6 nov. 2020 - Dr. Christine Oldenburg/dr. Sebastiaan Velthuis

Vroegdetectie en risicostratificatie van hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes

10' educatie - 27 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

SGLT2 remmers: een nieuwe basis in hartfalen of weer een diureticum?

10' educatie - 22 okt. 2020 - Prof. dr. Rudolf de Boer

Hyperkaliëmie en optimaliseren van RAASi bij chronisch hartfalen

10' educatie - 19 okt. 2020 - Dr. Jasper Brugts

SGLT2-remming vanuit het perspectief van de internist-endocrinoloog

10' educatie - 15 okt. 2020 - Dr. Erik Serné

SGLT2-remmers bij hartfalen

10' educatie - 12 okt. 2020 - Prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca

Behandeling van hyperkaliëmie bij HF

3' educatie - 12 okt. 2020 - Dr. Jasper Brugts

IJzerdeficiëntie in patiënten met hartfalen

10' educatie - 1 okt. 2020 - Dr. Niels Grote Beverborg

De toegevoegde waarde van SGLT2 remmers

3' educatie - 29 sep. 2020 - Dr. Erik Serné

De Hartfalen Lounge - IV diuretica tijdens dagopname

3' educatie - 28 sep. 2020 - Dr. Loek van Heerebeek

Het mechanisme van CV protectie door SGLT2-remmers

3' educatie - 14 sep. 2020 - Dr. Daniël van Raalte

Een stap vooruit in de behandeling van HFmrEF en HFpEF

3' educatie - 31 aug. 2020 - Prof. Burkert Pieske

ESC 2020 Gesprek van de dag | zondag

15' educatie - 30 aug. 2020

Succes met SGLT2-remmer in HFrEF voor alle drie eindpunten

3' educatie - 29 aug. 2020 - Milton Packer

Opvallend vergelijkbare bevindingen met een andere SGLT2 remmer in HFrEF

3' educatie - 29 aug. 2020 - Prof. John McMurray

FOCUS: Samenwerking bij de behandeling van cardiorenale complicaties in diabetes

15' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Olivier Manintveld, dr. Christine Oldenburg, dr. Sebastiaan Velthuis

Screening voor AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

5' educatie - 16 juni 2020 - Victor Zwartkruis

Variatie in aanbevolen HF medicatie tussen Nederlandse HF centra

5' educatie - 8 juni 2020 - Dr. Gerard Linssen
Video 1 van 3

Een wetenschappelijk perspectief op COVID-19, ACE2 en RAAS remmers

10' educatie - 23 apr. 2020 - Prof. Jan Danser

CVD risico geassocieerd met lager SBP-bereik in vrouwen dan in mannen

Literatuur - 5 mrt. 2021 - Ji H et al. - Circulation. 2021

Deze studie onderzocht de relatie tussen SBP en incidente CVD en toonde een toenemend risico op CVD vanaf lagere SBP-drempelwaarden bij vrouwen dan bij mannen.

SGLT2i vermindert incidente T2DM bij patiënten met HFrEF

Literatuur - 18 feb. 2021 - Inzucchi SE et al. - Diabetes Care. 2021

Deze verkennende analyse in DAPA-HF liet zien dat dapagliflozine, vergeleken met placebo, incidente T2DM verminderde bij patiënten met HFrEF zonder diabetes op baseline.

Toename in ANP verklaart mogelijk gunstige effecten van ARNI in HFrEF

10' educatie - 17 feb. 2021 - Sean Murphy
Hoe leidt neprilysine remming tot gunstige effecten in HFrEF patiënten? Sean Murphy presenteert de bevindingen van een studie waarin werd onderzocht of veranderingen in ANP mogelijk de gunstige effecten van sacubitril/valsartan verklaren.

Sean Murphy presenteert de bevindingen van een studie waarin werd onderzocht of veranderingen in ANP de gunstige effecten van sacubitril/valsartan verklaren.

Voorgestelde volgorde voor het starten met vier medicaties voor HFrEF binnen vier weken

Literatuur - 15 feb. 2021 - McMurray JJV en Packer M, - Circulation. 2020
John McMurray en Milton Packer hebben een nieuw algoritme voorgesteld voor het starten met een bètablokker, SGLT2i, ARNI en MRA binnen vier weken bij patiënten met HFrEF.

John McMurray en Milton Packer hebben een nieuw algoritme voorgesteld voor het starten met een bètablokker, SGLT2i, ARNI en MRA binnen vier weken bij patiënten met HFrEF.

Nieuwe criteria voor het stellen van de diagnose HFpEF

Initiatief van de Werkgroep Hartfalen

10' educatie - 12 feb. 2021 - Dr. Vanessa van Empel
Dr. Vanessa van Empel bespreekt een tweetal nieuwe algoritmes voor het stellen van de diagnose HFpEF en de toepassing ervan in de praktijk.

Dr. Vanessa van Empel bespreekt een tweetal nieuwe algoritmes voor het stellen van de diagnose HFpEF en de toepassing in de praktijk.

Innovaties die het landschap van de behandeling van HFrEF veranderen

3' educatie - 8 feb. 2021 - Prof. dr. Adriaan Voors
In 2020 werd een aantal trials gepresenteerd met nieuwe therapieën voor hartfalen. Prof. Voors bespreekt de belangrijkste uitkomsten en de plaats van deze middelen in de behandeling van HFrEF.

WCN 2020 In 2020 werd een aantal trials gepresenteerd met nieuwe therapieën voor hartfalen. Prof. Voors bespreekt de belangrijkste uitkomsten en de plaats van deze middelen in de behandeling van HFrEF.

Eenvoudige biomarker-risicoscore voor voorspellen van incident HF bij (pre)diabetes

Literatuur - 4 feb. 2021 - Pandey A et al., - JACC Heart Fail. 2020

Een risicoscore gebaseerd op verhoogde hs-cTnT, NT-proBNP en hs-CRP niveaus, en de aanwezigheid van linkerventrikelhypertrofie kan risico op HF voorspellen bij patiënten met dysglycemie zonder CVD.

2021 Update van de 2017 ACC ECDP voor optimalisatie van HFrEF behandeling

Nieuws - 21 jan. 2021

De ACC Expert Consensus Decision Pathway (ECDP) voor optimalisatie van HFrEF behandeling biedt een praktische leidraad voor artsen in de behandeling van patiënten met HFrEF. De 2017 ECDP is nu bijgewerkt.

Casuïstiek: Effect van ARNI op reverse cardiale hermodellering bij hartfalen

15' educatie - 21 jan. 2021 - Dr. Stefan Koudstaal en prof. dr. Rudolf de Boer
Aan de hand van een casus bespreken twee cardiologen behandeling van patiënten met hartfalen, met een focus op het effect van sacubitril/valsartan op hermodellering.

CV casuïstiek Aan de hand van een casuspresentatie bespreken twee cardiologen de behandeling van patiënten met hartfalen, met een focus op het effect van sacubitril/valsartan op cardiale hermodellering.

Lager risico op HF ziekenhuisopnames met ijzer carboxymaltose in patiënten met ijzertekort, gestabiliseerd na acuut HF

Literatuur - 14 jan. 2021 - Ponikowski P, et al. - Lancet 2020

De AFFIRM-AHF studie toonde aan dat behandeling met IV ijzer carboxymaltose (FCM) bij patiënten gestabiliseerd na acuut HF en met ijzertekort, ziekenhuisopnames als gevolg van HF verminderde.

The future landscape for heart failure: What innovation can we expect?

Lecture - 11 jan. 2021 - Prof.dr. Adriaan Voors, cardioloog, UMC Groningen - WCN congres, Amsterdam, 26 november 2020

WCN 2020 Tijdens het WCN-congres op 26 november 2020 in Amsterdam gaf prof. dr. Adriaan Voorsl (cardioloog , UMC Groningen) een lezing getiteld The future landscape for heart failure: What innovation can we expect?. De lezing werd zowel digitaal als fysiek gepresenteerd. Deze video is een screenreording van de digitale presentatie.

Lessons from recent heart failure trials: What are the implications for practice?

Lecture - 11 jan. 2021 - Prof. John McMurray – cardioloog, University of Glasgow, United Kingdom - WCN congres, Amsterdam, 26 november 2020

WCN 2020 Tijdens het WCN-congres op 26 november 2020 in Amsterdam gaf prof. John McMurray (cardioloog ,University of Glasgow, UK) een lezing getiteld Lessons from recent heart failure trials: What are the implications for practice?. De lezing werd zowel digitaal als fysiek gepresenteerd. Deze video is een screenrecording van de digitale presentatie.