Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie: nieuwe richtlijnen, nieuwe ontwikkelingen?

20 feb. 2019

Een publiek van ruim 180 internisten, cardiologen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners en andere geïnteresseerden was naar Amersfoort gekomen om zich te laten bijpraten over nieuwe ontwikkelingen in het hypertensieveld. Dat is belangrijk, gezien de constatering waarmee dr. Wilko Spiering (UMC Utrecht) de dag opende, dat in geen enkel Europees land meer dan 50% van de patiënten met hypertensie de streef-bloeddrukwaarden haalt. In Nederland gaat het ook niet goed genoeg. Een stap richting verbetering kan zijn dat de bevolking zich meer bewust is van de eigen ‘getallen’; biologische parameters die relevant zijn voor cardiovasculair risico. De Hartstichting heeft hiervoor het programma Eerder Opsporen gestart. Dit jaar wordt de nadruk gelegd op hoge bloeddruk (BP), met de campagne ‘Ken je getallen’. Dit komt ook terug in de internationale ‘Mei MeetMaand’- campagne.

Hypertensie in het digitale tijdperk

Sebastiaan Blok van Cardiologie Centra Nederland (Amsterdam, zie slides.), vertelde over het thuismeetprogramma HartWacht voor patiënten met resistente hypertensie, hartfalen en ritmestoornissen. Dit is opgezet om goede zorg haalbaar en betaalbaar te houden, in het licht van de huidige groei van de zorgvraag. De hoop is dat het programma tot meer patiënten leidt bij wie de BP onder controle is. Hij deelde de eerste resultaten. Lees meer.

Nieuwe therapeutische ontwikkelingen

Omdat de afgelopen jaren niet veel nieuwe soorten behandelingen voor hypertensie zijn verschenen, richtte hoogleraar farmacologie Jan Danser (ErasmusMC, Rotterdam, zie slides.) zich op ontwikkelingen waar we in de toekomst mogelijk mee te maken krijgen. Hij verwacht veel van oligonucleotiden-gebaseerde strategieën, bijvoorbeeld gericht tegen angiotensinogeen. Lees meer.

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement

Prof. dr. Frank Visseren (UMC Utrecht) besprak de nieuwe Nederlandse richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Die is momenteel nog in ontwikkeling. Belangrijk voor het aanwezige publiek was dat in deze richtlijn gesproken wordt over ‘verhoogde BP’, om meer nadruk te leggen op de risicofactor, in plaats van over de ziekte; het woord ‘hypertensie’ komt dan ook niet meer voor in de CVRM richtlijn. Lees meer.

De 2018 ESC/ESH Guidelines on arterial hypertension – what’s new?

Prof. Bryan Williams (University College London) was als co-chair van de ESC/ESH richtlijn de aangewezen persoon om de nieuwe aanbevelingen voor management van mensen met verhoogde BP of hypertensie samen te vatten. Lees meer.

Didier Collard, winnaar van de Gert van Montfransprijs mocht vertellen over zijn onderzoek dat onlangs gepubliceerd is in Hypertension. Hij onderzocht de relatie tussen een initiële stijging van serum creatinine door BP-behandeling en nadelige klinische uitkomsten in patiënten met T2DM. Gebruikmakend van data van ACCORD-trial, waarin T2DM patiënten werden gerandomiseerd naar intensieve of standaard behandeling met respectievelijke streefwaarden van SBP<120 en <140 mmHg, concludeerde hij dat er geen associatie bestaat tussen initiële creatininestijging en ongewenste klinische uitkomsten. Dit gold in beide behandelgroepen, hetgeen suggereert dat een initiële serumcreatininestijging na intensieve BP-behandeling niet direct moet leiden tot het aanpassen van deze behandeling.

In twee rondes met vier parallelsessies waaierde het publiek uiteen om te leren en te discussiëren over primair hyperaldosteronisme of therapietrouw, en was er een praktische sessie over bloeddruk meten of specifieke casuïstiek.

Hypertensieve crisis – de nieuwe richtlijn

Dr. Bert-Jan van den Born (Amsterdam UMC, locatie AMC, zie slides.) blikte vooruit op de nieuwe richtlijn over hypertensieve crisis; ook deze zijn nog niet gepubliceerd. Hij hoopt dat de indeling van hypertensieve crisis eenvoudiger wordt, naar aanleiding van een recent position statement dat hij met collega’s publiceerde. Lees meer.

Hoe moeten we de nieuwe streefwaarden voor bloeddrukverlaging interpreteren?

Prof. dr. Peter de Leeuw (Maastricht UMC+, zie slides.) gaf tot slot een prikkelend betoog over hoe we om kunnen gaan met de besproken nieuwe adviezen. Hij zette een ‘fundamentalistische’ of heel letterlijke interpretatie van de richtlijn tegenover een meer filosofische benadering. Lees meer.

Bekijk het meeting report van de Hypertensiedag

Deel deze pagina met collega's en vrienden: